SLAJDY 6x9_ekonferencja_z_ORKE_ewarsztat_jobcy08042015