KONGRES MATURALNY WSIP – retransmisja w podziale na przedmioty

Dla nauczycieli
Udostępnij
Język polski

Obejrzyj

Historia

Obejrzyj

   
Fizyka

Obejrzyj

Chemia

Obejrzyj

   

Języki obce

Obejrzyj

Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła nowe zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych od 2023 roku. Pojawiło się wiele zmian, które obejmują zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne.

Podczas 3 dni, eksperci oświatowi, dyrektorzy szkół oraz wieloletni nauczyciele przedstawili Państwu najnowsze wytyczne. Omówili zmiany i wskażą na co zwrócić szczególną uwagę.

W trakcie Kongresu skoncentrowaliśmy się na:

 • nowych zasadach egzaminu maturalnego, które obowiązywać będą od roku 2023,
 • nowościach oraz zmianach w części pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym w odniesieniu do obowiązujących zasad,
 • przykładowych zadaniach wraz z rozwiązaniami i systemem oceniania,
 • wsparciu wydawnictwa w obliczu zmian oświatowych,
 • diagnozie depresji uczniów i pomocy w tej sytuacji,
 • konstruktywnym wspieraniu ucznia w problemach i motywowaniu go do nauki.

PRELEGENCI

Edyta Warzecha, ekspertka ds. diagnostyki edukacyjnej, matematyczka z doświadczeniem w pracy dydaktycznej na różnych poziomach edukacji, w pracy w systemie egzaminów zewnętrznych oraz współautorka publikacji WSiP z zakresu matematyki.

Krystyna Kalinowska, wicedyrektor w zespole szkół ogólnokształcących w Krakowie, wieloletni nauczyciel j. polskiego w liceum ogólnokształcącym. Egzaminator maturalny z j. polskiego pracujący w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie z od 2007 r.. Obecnie trener egzaminatorów prowadzący szkolenia do nowej matury w formule 2023.
Były starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Krakowie, odpowiedzialna za nadzór nad placówkami doskonalenia nauczycieli, szkołami ogólnokształcącymi i przedszkolami. Doświadczenie w pracy m.in. w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola, awans nauczycieli, granty, prowadzenie ewaluacji zewnętrznych całościowych i problemowych, kontrole zgodności funkcjonowania placówek z przepisami prawa oświatowego i in.

dr Beata Bryś, nauczyciel dyplomowany historii i języka polskiego, trener, autorka indywidualnych programów nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów romskich, diagnoz wstępnych, ścieżek międzyprzedmiotowych oraz licznych materiałów metodycznych. Opublikowała ok. 30 artykułów z zakresu edukacji i dydaktyki. Laureatka kilkunastu Nagród Dyrektora Szkoły, Prezydenta Miasta, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej. W 2011 roku została odznaczona Medalem KEN.

Agnieszka Żuberek, absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracę magisterską broniła u prof. Henryka Samsonowicza; długoletnia nauczycielka w XXII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti w Warszawie.

Dobromiła Szczepaniak, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel Fizyki. Pomysłodawczyni i organizator konkursu kwalifikującego uczniów do udziału w Międzynarodowej Letniej Szkole dla Młodych Fizyków (ISSYP) w latach 2005-2007. Od 2009 roku przewodniczy Sekcji Nauczycielskiej Polskiego Towarzystwa Fizycznego, a od 2014r jest wiceprzewodniczącą Komisji Nauczania Fizyki PTF oraz członkiem Kapituły Nagród PTF dla nauczycieli fizyki. Zaangażowana w organizację Turnieju Młodych Fizyków jako członek Krajowego Komitetu Turnieju Młodych Fizyków od 2013r. Od 2006, z przerwami, współautor zestawów zadań egzaminacyjnych na egzamin dojrzałości z fizyki. Od listopada 2014r. do stycznia 2017 vice- ambasadorka unijnego programiu Scientix w Polsce. W latach 2015-2019 koordynator egzaminu maturalnego z fizyki w OKE Wrocław. Od września 2018 współpracuje z wydawnictwem WSiP w zakresie recenzji arkuszy diagnostycznych, przygotowania scenariuszy plansz interaktywnych dostosowanych do nowej podstawy programowej w liceum ogólnokształcącym i technikum, materiałów szkoleniowych dotyczących zmian w podstawie programowej oraz prowadzenia szkoleń dla nauczycieli.

Piotr Jakubiec, nauczyciel chemii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim oraz II Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Czynny egzaminator egzaminu maturalnego z chemii. Od lat związany z Olimpiadą Chemiczną, jest nauczycielem wielu jej finalistów i laureatów.

Monika Janicka, germanistka, doktor językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka artykułów z zakresu dydaktyki języków obcych oraz materiałów edukacyjnych i egzaminacyjnych. Szczególne zainteresowania badawcze: uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego, ocenianie kształtujące, otwarte formy pracy. Od roku 2017 Wiceprezeska Internationaler Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego).

Ewa Kruk-Krymula, doradca zawodowy, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, trener grupowy, trener FRIS, coach, terapeuta w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Od kilkunastu lat pracuje z ludźmi, towarzysząc im w rozwoju osobistym, edukacyjnym i zawodowym, przechodzeniu przez zmianę. Ewa specjalizuje się w optymalnym wykorzystaniu potencjału, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, budowaniu konstruktywnych relacji, sztuce motywowania. Przeprowadziła kilka tysięcy godzin szkoleń i warsztatów w zakresie kompetencji miękkich oraz konsultacji i sesji indywidualnych rozwojowych i terapeutycznych. Stale superwizuje swoją pracę.

 

Wszelkie pytania dotyczące nowej edycji podręczników można kierować na adres:
 donowejmatury@wsip.pl

Zobacz inne spotkania

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  23 Maj 2023

  Nowy generator pełen możliwości! Przedmioty przyrodnicze

  Zapraszamy wszystkich nauczycieli przyrody, biologii, geografii oraz chemii szkół podstawowych do obejrzenia e-spotkania z autorką podręcznika do przyrody i ekspertem WSiP. Podczas którego opowiadamy o nowych cyklach do przedmiotów przyrodniczych, a także zaprezentujemy funkcjonalności…

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  24 Maj 2023

  Historia. Nowy generator pełen możliwości!

  Zapraszamy wszystkich nauczycieli historii szkół podstawowych do obejrzenia e-spotkania z ekspertem WSiP, na którym opowiadamy o cyklu Historia. Podczas spotkania prezentujemy również funkcjonalności nowego multibooka i generatora sprawdzianów, testów i kartkówek, które przygotowaliśmy…

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  25 Maj 2023

  Język niemiecki. Nowy generator pełen możliwości!

  Zapraszamy wszystkich nauczycieli języka niemieckiego szkół podstawowych do obejrzenia e-spotkania z jedną z autorek podręcznika Natürlich auf Deutsch. Podczas spotkania opowiadamy o koncepcji cyklu i prezentujemy funkcjonalności nowego generatora sprawdzianów, testów i kartkówek…