Mein Zimmer ist cool

Dla nauczycieli

Udostępnij

Zapraszamy na e-konferencję nauczycieli języka niemieckiego w liceum i technikum.

Program:

 • Faza początkowa lekcji, jej cel, sposoby realizacji
 • Sposoby prezentacji materiału językowego
 • Praca ze środkami językowymi, umożliwiającymi realizację celów komunikacyjnych lekcji
 • Utrwalanie i transfer środków językowych
 • Efektywna i efektowna faza końcowa lekcji

Spotkanie będzie premiowane certyfikatem dla zarejestrowanych uczestników.

Prowadzący:

Katarzyna Hnatik – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa niemieckiego; autorka publikacji naukowych poświęconych wybranym problemom konfrontacji międzyjęzykowej oraz nauczania języków obcych. Przez wiele lat pracowała jako wykładowca akademicki, nauczyciel w NKJO oraz lektor języka niemieckiego jako obcego. Obecnie łączy pracę dydaktyczną z pracą biurową w jednej z austriackich firm branży przemysłowej.

Zobacz inne spotkania

 • Dla nauczycieli

  24 Kwi 2019

  ПУТЕШЕСТВИЕ / PODROŻ

  Zapraszamy na e-konferencję nauczycieli języka rosyjskiego w liceum i technikum.

 • Dla nauczycieli

  24 Kwi 2019

  Papiestwo i cesarstwo

  Zapraszamy na e-konferencję nauczycieli historii w liceum i technikum.

 • Dla nauczycieli

  25 Kwi 2019

  Tragedia antyczna w praktyce szkolnej

  Zapraszamy na e-konferencję nauczycieli języka polskiego w liceum i technikum.