Nie szkoła kreuje rzeczywistość. Winna jednak podążać za tą rzeczywistością. Wyzwaniem szkoły jest przyszłość

Dla dyrektorów i nauczycieli
Udostępnij

Szkoła kompetencji – czy to możliwe w naszej
rzeczywistości edukacyjnej?

W świecie złożonym, zmiennym, niejednoznacznym i niepewnym oraz w związku z licznymi wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości ogromne znaczenie ma rozwój kompetencji, w szczególności tak zwanych kompetencji proinnowacyjnych. Stanowią one odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy, są ramą kwalifikacji, w miarę stałym elementem edukacji, niezbędnym w gospodarce wiedzy, oraz w samorealizacji i rozwoju osobistym. To priorytet uczenia się zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, ponieważ kompetencje umożliwiają dostosowanie się do ciągle i niezwykle szybko zmieniającego się świata i rynku pracy.

Spotkanie adresowane do wszystkich nauczycieli zainteresowanych rozwojem kompetencji oraz przykładami efektywnych rozwiązań w tym zakresie.
 

Plan spotkania:

 1. Dlaczego kompetencje?
 2. Kompetencje kluczowe vs kompetencje przyszłości?
 3. Jak tworzyć szkołę kompetencji?
 4. Jak ORKE wspiera proces rozwoju kompetencji nauczycieli i uczniów?

 

Prelegent:

Monika Księżak – Konsultant Wiodący ds. Rynku Szkół, Trener Biznesu, Konsultant HR, Coach, Project & Quality Manager, Scrum Master. Specjalizuje się w coachingu, zarządzaniu, komunikacji, efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej, zarządzaniu sobą w czasie, autoprezentacji, budowaniu marki osobistej, automotywacji i motywowaniu, produktywności, mindfulness. Jest mówcą motywacyjnym.
Jolanta Misztal – Wicedyrektor do spraw pedagogicznych Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE). Specjalizuje się w zarządzaniu w oświacie, diagnostyce edukacyjnej, nowoczesnych strategiach nauczania – uczenia się, naurodydaktyce, TOC w edukacji, uczenia się przez doświadczanie, nauczaniu polisensorycznym z wykorzystaniem teorii wielorakich inteligencji i preferowanych stylów uczenia się, wykształceniu emocjonalnym oraz rozwijaniu kompetencji kluczowych

  Prezentacja oferty wsip - zobacz katalogi  Język angielski zawodowy WSiP

Zobacz inne spotkania

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  17 Lis 2021

  Paka szkolnego bystrzaka – gry edukacyjne dla uczniów klas 1-3

  Zapraszamy do obejrzenia e-warsztatu, w którym współautorka materiałów do Paki szkolnego bystrzaka opowiada o tych niezwykłych pomocach edukacyjnych dla uczniów klas 1-3.
   
  Z e-warsztatu dowiesz się m.in.:
   
  • jakie elementy wchodzą w skład każdego zestawu;
  • które umiejętności dzieci mają okazję doskonalić i rozwijać dzięki grom i zabawom tworzącym Pakę szkolnego bystrzaka;
  • jak i kiedy warto wykorzystać poszczególne pomoce?

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  18 Lis 2021

  Co dalej po egzaminie ósmoklasisty, jak pomóc uczniom wybrać właściwy kierunek kształcenia?

  W czwartek, 18 listopada 2021 roku, odbyło się e-spotkanie:
  Co dalej po egzaminie ósmoklasisty, jak pomóc uczniom wybrać właściwy kierunek kształcenia?

  Celem spotkania było:
  • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności realizacji elementów poradnictwa zawodowego na lekcjach w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej.

  Szczegółowy zakres tematyczny:
  • jak wpleść elementy poradnictwa zawodowego do realizacji na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych w szkole podstawowej?
  • jak realizować te zajęcia w ciekawy sposób – prezentacja nowych metod, narzędzi i aplikacji,
  • jak zmotywować młodych ludzi do aktywnego planowania swojej kariery?

  Metody i formy pracy:
  • prezentacja, mini-grywalizacja – interaktywna gra z nagrodami.

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  09 Lis 2021

  Wellbeing w pracy nauczyciela. Jak dbać o równowagę psychiczną po miesiącach nauki zdalnej?

  9 listopada 2021 roku, w godzinach 17:30–18:15 odbyło się spotkanie, podczas którego porozmawialiśmy o wpływie pandemii i nauki zdalnej na komfort pracy, równowagę psychiczną oraz wyzwania, z jakimi mierzą się nauczyciele po powrocie do szkół.

  Spotkanie poprowadziła dr Monika Baryła-Matejczuk – psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na Wydziale Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Trener i psychoedukator Ośrodka Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji. Trener kompetencji zawodowych. Przygotowuje i realizuje krajowe i międzynarodowe projekty naukowe i wdrożeniowe. Autorka książki „Ponadstandardowi nauczyciele. Psychologiczne uwarunkowania zróżnicowanej aktywności zawodowej nauczycieli”.