Nie szkoła kreuje rzeczywistość. Winna jednak podążać za tą rzeczywistością. Wyzwaniem szkoły jest przyszłość

Dla dyrektorów i nauczycieli
Udostępnij

Szkoła kompetencji – czy to możliwe w naszej
rzeczywistości edukacyjnej?

W świecie złożonym, zmiennym, niejednoznacznym i niepewnym oraz w związku z licznymi wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości ogromne znaczenie ma rozwój kompetencji, w szczególności tak zwanych kompetencji proinnowacyjnych. Stanowią one odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy, są ramą kwalifikacji, w miarę stałym elementem edukacji, niezbędnym w gospodarce wiedzy, oraz w samorealizacji i rozwoju osobistym. To priorytet uczenia się zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, ponieważ kompetencje umożliwiają dostosowanie się do ciągle i niezwykle szybko zmieniającego się świata i rynku pracy.

Spotkanie adresowane do wszystkich nauczycieli zainteresowanych rozwojem kompetencji oraz przykładami efektywnych rozwiązań w tym zakresie.
 

Plan spotkania:

 1. Dlaczego kompetencje?
 2. Kompetencje kluczowe vs kompetencje przyszłości?
 3. Jak tworzyć szkołę kompetencji?
 4. Jak ORKE wspiera proces rozwoju kompetencji nauczycieli i uczniów?

 

Prelegent:

Monika Księżak – Konsultant Wiodący ds. Rynku Szkół, Trener Biznesu, Konsultant HR, Coach, Project & Quality Manager, Scrum Master. Specjalizuje się w coachingu, zarządzaniu, komunikacji, efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej, zarządzaniu sobą w czasie, autoprezentacji, budowaniu marki osobistej, automotywacji i motywowaniu, produktywności, mindfulness. Jest mówcą motywacyjnym.
Jolanta Misztal – Wicedyrektor do spraw pedagogicznych Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE). Specjalizuje się w zarządzaniu w oświacie, diagnostyce edukacyjnej, nowoczesnych strategiach nauczania – uczenia się, naurodydaktyce, TOC w edukacji, uczenia się przez doświadczanie, nauczaniu polisensorycznym z wykorzystaniem teorii wielorakich inteligencji i preferowanych stylów uczenia się, wykształceniu emocjonalnym oraz rozwijaniu kompetencji kluczowych

  Prezentacja oferty wsip - zobacz katalogi  Język angielski zawodowy WSiP

Zobacz inne spotkania

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  25 Paź 2023

  BiZNESOWE ŚRODY – Popyt i podaż

  Popyt i podaż to klasyk w programie nauczania przedmiotów ekonomicznych. Często kojarzony jest z niezrozumiałymi wykresami, które mają niewiele wspólnego z prawdziwym życiem. A prawda jest taka, że wystarczy się rozejrzeć, żeby wskazać tuzin codziennych sytuacji ilustrujących popyt i podaż w akcji. Podczas webinarium omówimy niezbędne definicje ilustrując każdą przykładami z życia wziętymi.

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  17 Paź 2023

  Pogadajmy zawodowo – jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali | Spotkanie z Kamilą Kalińczak

  Każdy nauczyciel spotyka się z trudnościami w skupieniu klasy na omawianym temacie podczas lekcji. Przychodzimy z pomocą i zapraszamy na retransmisję spotkania z Kamilą Kalińczak, z którą porozmawialiśmy o tym, jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali. 

   

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  11 Paź 2023

  BiZNESOWE ŚRODY – Jak bronić się przed manipulacją?

  Manipulacja, to słowo, które słyszymy często i w różnych kontekstach. Nie wszyscy jednak wiemy, czym charakteryzują się różne techniki manipulacji, dlaczego są stosowane i wreszcie, jak można się bronić przed ich negatywnymi skutkami.