Nie szkoła kreuje rzeczywistość. Winna jednak podążać za tą rzeczywistością. Wyzwaniem szkoły jest przyszłość

Dla dyrektorów i nauczycieli
Udostępnij

Szkoła kompetencji – czy to możliwe w naszej
rzeczywistości edukacyjnej?

W świecie złożonym, zmiennym, niejednoznacznym i niepewnym oraz w związku z licznymi wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości ogromne znaczenie ma rozwój kompetencji, w szczególności tak zwanych kompetencji proinnowacyjnych. Stanowią one odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy, są ramą kwalifikacji, w miarę stałym elementem edukacji, niezbędnym w gospodarce wiedzy, oraz w samorealizacji i rozwoju osobistym. To priorytet uczenia się zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, ponieważ kompetencje umożliwiają dostosowanie się do ciągle i niezwykle szybko zmieniającego się świata i rynku pracy.

Spotkanie adresowane do wszystkich nauczycieli zainteresowanych rozwojem kompetencji oraz przykładami efektywnych rozwiązań w tym zakresie.
 

Plan spotkania:

 1. Dlaczego kompetencje?
 2. Kompetencje kluczowe vs kompetencje przyszłości?
 3. Jak tworzyć szkołę kompetencji?
 4. Jak ORKE wspiera proces rozwoju kompetencji nauczycieli i uczniów?

 

Prelegent:

Monika Księżak – Konsultant Wiodący ds. Rynku Szkół, Trener Biznesu, Konsultant HR, Coach, Project & Quality Manager, Scrum Master. Specjalizuje się w coachingu, zarządzaniu, komunikacji, efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej, zarządzaniu sobą w czasie, autoprezentacji, budowaniu marki osobistej, automotywacji i motywowaniu, produktywności, mindfulness. Jest mówcą motywacyjnym.
Jolanta Misztal – Wicedyrektor do spraw pedagogicznych Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE). Specjalizuje się w zarządzaniu w oświacie, diagnostyce edukacyjnej, nowoczesnych strategiach nauczania – uczenia się, naurodydaktyce, TOC w edukacji, uczenia się przez doświadczanie, nauczaniu polisensorycznym z wykorzystaniem teorii wielorakich inteligencji i preferowanych stylów uczenia się, wykształceniu emocjonalnym oraz rozwijaniu kompetencji kluczowych

  Prezentacja oferty wsip - zobacz katalogi  Język angielski zawodowy WSiP

Zobacz inne spotkania

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  23 Maj 2023

  Nowy generator pełen możliwości! Przedmioty przyrodnicze

  Zapraszamy wszystkich nauczycieli przyrody, biologii, geografii oraz chemii szkół podstawowych do obejrzenia e-spotkania z autorką podręcznika do przyrody i ekspertem WSiP. Podczas którego opowiadamy o nowych cyklach do przedmiotów przyrodniczych, a także zaprezentujemy funkcjonalności…

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  24 Maj 2023

  Historia. Nowy generator pełen możliwości!

  Zapraszamy wszystkich nauczycieli historii szkół podstawowych do obejrzenia e-spotkania z ekspertem WSiP, na którym opowiadamy o cyklu Historia. Podczas spotkania prezentujemy również funkcjonalności nowego multibooka i generatora sprawdzianów, testów i kartkówek, które przygotowaliśmy…

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  25 Maj 2023

  Język niemiecki. Nowy generator pełen możliwości!

  Zapraszamy wszystkich nauczycieli języka niemieckiego szkół podstawowych do obejrzenia e-spotkania z jedną z autorek podręcznika Natürlich auf Deutsch. Podczas spotkania opowiadamy o koncepcji cyklu i prezentujemy funkcjonalności nowego generatora sprawdzianów, testów i kartkówek…