Retransmisje

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  25 Kwi 2019

  Zmiany w podstawie programowej w branży gastronomicznej (HGT)

  Omawiane zagadnienia: Zawody przyporządkowane do branży Minimalna liczna godzin kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Cele kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Przykładowe kryteria weryfikacji efektów kształcenia Warunki kształcenia Projekt podstawy programowej w branży gastronomicznej   Prowadzący: Anna Kmiołek-Gizara – kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, nauczyciel dyplomowany

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  25 Kwi 2019

  Zmiany w podstawie programowej w branży turystyczno-hotelarskiej (HGT)

  Omawiane zagadnienia: Zawody przyporządkowane do branży Ramowe plany nauczania a ilości godzin Projekt podstawy programowej w branży Podstawowe różnice w podstawach programowych z 2017 i 2019 r. Cele i warunki kształcenia Prowadzący: Grzegorz Wolak – wykładowca w Krakowskiej Akademii  im. A. F. Modrzewskiego, ekspert z zakresu hotelarstwa i gastronomii, wieloletni dyrektor hoteli w Krakowie, nauczyciel, autor podręczników do hotelarstwa i turystyki, egzaminator OKE

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  25 Kwi 2019

  Zmiany w podstawie programowej w branży informatycznej (INF, ELM, ELE)

  Omawiane zagadnienia: Zawody przyporządkowane do branży Minimalna liczba godzin kształcenia w zawodzie technik informatyk Projekt podstawy programowej w branży Podobieństwa i różnice w celach kształcenia Przykłady różnic w podstawach programowych dla zawodu technik informatyk Nowy zawód – technik programista Prowadzący: Krzysztof Pytel – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSP nr 1 w Sieradzu, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego. Egzaminator i arbiter egzaminów E12, E13, E14 oraz maturalnego z informatyki. Autor […]

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  25 Kwi 2019

  Zmiany w podstawie programowej w branży ekonomicznej (SPL)

  Omawiane zagadnienia: Zawody przyporządkowane do branży Projekt podstawy programowej w branży Podobieństwa i różnice w celach kształcenia Przykłady różnic w podstawach programowych dla zawodu technik logistyk Minimalna liczba godzin kształcenia w zawodzie technik logistyk Prowadzący: Barbara Howis – nauczyciel języka angielskiego. Współautorka podręcznika Język angielski w logistyce i spedycji. Właściciel szkoły językowej Language School. Beata Szymoniak – nauczyciel języka angielskiego. Współautorka podręcznika Język […]

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  25 Kwi 2019

  Zmiany w podstawie programowej w branży budowlanej (BUD)

  Omawiane zagadnienia: Klasyfikacja zawodów w branży budowlanej Kwalifikacje w zawodach technik budownictwa i technik robót wykończeniowych w budownictwie Minimalna liczba godzina kształcenia w zawodach technik budownictwa i technik robót wykończeniowych w budownictwie Projekt podstawy programowej w branży budowlanej Różnice pomiędzy podstawami programowymi z 2017 i 2019 r.   Prowadzący: Maria Bisaga – nauczyciel, kierownik szkolenia praktycznego, wicedyrektor szkoły, egzaminator w zawodach budowlanych, autor zadań egzaminacyjnych, ekspert KOWEZiU […]

 • Dla dyrektorów i nauczycieli

  15 Maj 2019

  Kongres zawodowy WSiP. Zawodowo o reformie

  Dziękujemy za udział w kongresach zawodowych WSiP.
  Mamy nadzieję, że tematyka i formuła spotkania spełniła Państwa oczekiwania i pozwoliła poznać założenia reformy kształcenia zawodowego. Zawsze możecie liczyć na pomoc WSiP!

 • Dla nauczycieli

  24 Kwi 2019

  Mein Zimmer ist cool

  Zapraszamy na e-konferencję nauczycieli języka niemieckiego w liceum i technikum.

 • Dla nauczycieli

  24 Kwi 2019

  ПУТЕШЕСТВИЕ / PODROŻ

  Zapraszamy na e-konferencję nauczycieli języka rosyjskiego w liceum i technikum.

 • Dla nauczycieli

  24 Kwi 2019

  Papiestwo i cesarstwo

  Zapraszamy na e-konferencję nauczycieli historii w liceum i technikum.

 • Dla nauczycieli

  25 Kwi 2019

  Tragedia antyczna w praktyce szkolnej

  Zapraszamy na e-konferencję nauczycieli języka polskiego w liceum i technikum.

 • Dla nauczycieli

  25 Kwi 2019

  Wiązania chemiczne wokół nas – co z tego mamy?

  Program: właściwości fizyczne różnych substancji w zależności od rodzaju wiązań ( jonowe, kowalencyjne, metaliczne ) praktyczne wykorzystanie substancji w życiu codziennym od gospodarstwa domowego po zastosowania kosmiczno – militarne Spotkanie będzie premiowane certyfikatem dla zarejestrowanych uczestników.   Prowadzący: dr hab. Andrzej Danel –  kierownik Zakładu Chemii i Syntezy Organicznej Instytutu Chemii na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi wykłady i ćwiczenia laboratoryjne dla studentów, […]

 • Dla nauczycieli

  11 Mar 2019

  Retransmisja konferencji edukacyjnej dla nauczycieli języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych

  Z retransmisji dowiesz się m.in. jakie są założenia nowej podstawy programowej, jak sprostać nowym wymaganiom i jak zaplanować pracę i efektywnie przygotować się do nowych lekcji w liceum i technikum, korzystając z podręczników WSiP oraz multimedialnej obudowy WSiP.