Edukacja z plusem

 

 

 

przewijaj w dół

Poznaj ofertę WSiP na rok szkolny 2022/2023!
Pełna oferta WSiP na rok szkolny 2022/23 dla szkół podstawowych → Zobacz katalog »
Oświadczenie dla nauczycieli szkół podstawowych

Stacja Edukacja i wszystko staje się łatwe!

Stacja Edukacja

  • Najważniejsze zagadnienia z danego przedmiotu wybrane po konsultacjach z nauczycielami, podane w przystępny, ciekawy i atrakcyjny sposób.

  • Oryginalne i pomysłowe rozwiązania poligraficzne: folie dekodujące obraz oraz imitujące ruch, zdjęcia 3D.

  • Dodatkowe zasoby multimedialne ukryte pod kodami QR: filmy i animacje. Nowoczesne rozwiązania bliskie dzisiejszym uczniom.

  • Czytelny i dostosowany do wieku ucznia sposób prezentacji treści: tabele, schematy, rysunki czy infografiki, opatrzone wyjaśniającymi zagadnienie komentarzami.

  • Doskonała pomoc na lekcji i w domu podczas wprowadzania nowego materiału, podsumowań lekcji czy powtórkami przed sprawdzianem.

  • Zaproponowane aktywności działają na wszystkie zmysły, dopasowując się do ucznia. Zwiększa to efektywność nauki i wpływa na szybkość przyswajania wiedzy.

MULTIMEDIA

 

Multibooki

Multibooki

Atlasy multimedialne

Atlasy multimedialne

Nowoczesna pomoc multimedialna przygotowana do wszystkich cykli WSiP. Podręcznik w wersji elektronicznej uzupełniony o zasoby multimedialne pomoże przeprowadzić niezwykłe lekcje, zachęcające całą klasę do aktywnego zdobywania wiedzy.
Kliknij i pobierz wersję demo do przedmiotów: język polski, matematyka, historia, przyroda, biologia, geografia, fizyka chemia.
Atlasy multimedialne są doskonałym uzupełnieniem tradycyjnych publikacji papierowych. Dzięki zawartym dodatkowym materiałom i elementom interaktywnym, stanowią wsparcie w nauce przedmiotu i pomagają skupić uwagę uczniów na temacie lekcji.
Kliknij i poznaj wersje demo atlasów multimedialnych do: przyrody, biologii, geografii oraz historii.

 

FILMOTEKA

 

Język polski

Język polski

Historia

Historia

Zestaw filmów edukacyjnych do języka polskiego ułatwiających realizację materiału. Zapewniają poszerzenie wiedzy uczniów i zainteresowanie przedmiotem. Ich tematyka ściśle wiąże się z zagadnieniami omawianymi na lekcji. Film stanowi lubianą przez uczniów formę aktywizującą, dlatego jego wykorzystanie jest dobrym sposobem na ciekawe lekcje.
Historyczne filmy edukacyjne pomocne w omówieniu materiału. Rozbudzają w uczniach ciekawość świata, ułatwiają zrozumienie trudniejszych zagadnień z podstawy programowej. Ich tematyka jest ściśle powiązana z tematami zajęć. Świetny sposób na zabranie klasy w podróż do miejsc niedostępnych na co dzień.

LABORATORIUM

 

Fizyka i chemia

Fizyka i chemia

Radek Brzózka oraz Monika A. Koperska zapraszają na filmy edukacyjne
doświadczenia interaktywne do fizyki i chemii.
Samodzielne przeprowadzanie doświadczenia interaktywnego wspiera kreatywność i samodzielność uczniów.
Filmy rozwijają u dzieci umiejętność logicznego myślenia,
uczą analizy zjawisk i wyciągania wniosków.
Są doskonałą metodą na aktywną pracę i zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi.

POMOCE DEMONSTRACYJNE

 

Biologia

Biologia

Historia

Historia

Magnetyczna budowa człowieka to zestaw demonstracyjny prezentujący najważniejsze organy w ludzkim organizmie. Schemat może być wykorzystywany przez nauczyciela jako uzupełnienie tematu lekcji lub do powtórzenia materiału. Atrakcyjna wizualizacja omawianych treści zwiększa zainteresowanie uczniówzachęca do aktywnej pracy.
Magnetyczna oś czasu to doskonała pomoc w kształceniu umiejętności chronologicznego porządkowania postaci historycznych i związanych z nimi wydarzeń. Przedstawia najważniejsze fakty historyczne od X do XXI wieku naszej ery. Doskonałe narzędzie do wykorzystania w trakcie zajęć, sprawdzające wiedzę uczniów i aktywizujące ich podczas lekcji.

 

Matematyka

Matematyka

Geografia

Geografia

Magiczny kwadrat to unikatowa magnetyczna pomoc edukacyjna, która pomoże nauczycielowi wprowadzić nowe treści, utrwalić oraz sprawdzić wiadomości z lekcji, doskonalić umiejętności matematyczne uczniów we wszystkich klasach szkoły podstawowej. Dzięki zastosowaniu tego typu innowacji nauka staje się ciekawsza, uczniowie chętniej pracują i osiągają coraz lepsze wyniki.
Zestaw 4 dużych map ściennych pozwala dokładnie zaprezentować uczniom omawiane podczas lekcji zagadnienia oraz zaangażować całą klasę i skupić uwagę na danym temacie. Duży format zapewnia czytelność, a praca z dodatkowym materiałem aktywizuje uczniów.

 

Język polski

Język polski

Zbiór 10 dwustronnych plansz do języka polskiego, prezentujących zagadnienia dotyczące m.in.: gatunków literackich, tekstów kultury, środków stylistycznych, części mowy i zdania czy zasad pisowni. Plansze ortograficzne zawierają odnośniki kierujące do dyktand czytanych przez znanych aktorów. Plansze kulturalno-literackie posiadają odwołania do tematycznie powiązanych filmów i muzyki. Rozmiary plansz umożliwiają skorzystanie z nich w każdym momencie lekcji.

 

Zobacz film promocyjny

Masz pytania dotyczące oferty?

Skontaktuj się ze swoim Konsultantem edukacyjnym WSiP lub zadzwoń na Infolinię 801 220 555.