przewijaj w dół

Poznaj ofertę WSiP na rok szkolny 2021/2022!
Pełna oferta WSiP na rok szkolny 2021/22 dla szkół podstawowych → Zobacz katalog »
Oświadczenie dla nauczycieli szkół podstawowych

Biologia krok po kroku. Oferta WSiP dla szkoły podstawowej

Geografia w praktyce. Oferta WSiP dla szkoły podstawowej

Wiedza o społeczeństwie WSiP w szkole podstawowej.

Edukacja dla bezpieczeństwa WSiP w szkole podstawowej.

Stacja Edukacja i wszystko staje się łatwe!

 • Najważniejsze zagadnienia z danego przedmiotu wybrane po konsultacjach z nauczycielami, podane w przystępny, ciekawy i atrakcyjny sposób.

 • Oryginalne i pomysłowe rozwiązania poligraficzne: folie dekodujące obraz oraz imitujące ruch, zdjęcia 3D.

 • Dodatkowe zasoby multimedialne ukryte pod kodami QR: filmy i animacje. Nowoczesne rozwiązania bliskie dzisiejszym uczniom.

 • Czytelny i dostosowany do wieku ucznia sposób prezentacji treści: tabele, schematy, rysunki czy infografiki, opatrzone wyjaśniającymi zagadnienie komentarzami.

 • Doskonała pomoc na lekcji i w domu podczas wprowadzania nowego materiału, podsumowań lekcji czy powtórkami przed sprawdzianem.

 • Zaproponowane aktywności działają na wszystkie zmysły, dopasowując się do ucznia. Zwiększa to efektywność nauki i wpływa na szybkość przyswajania wiedzy.

NOWOŚĆ! Stacja Edukacja dla klasy 5 do biologii i geografii!

MULTIMEDIA

 

Multibooki

Atlasy multimedialne

Nowoczesna pomoc multimedialna przygotowana do wszystkich cykli WSiP. Podręcznik w wersji elektronicznej uzupełniony o zasoby multimedialne pomoże przeprowadzić niezwykłe lekcje, zachęcające całą klasę do aktywnego zdobywania wiedzy.
Kliknij i pobierz wersję demo do przedmiotów: język polski, matematyka, historia, przyroda, biologia, geografia, fizyka chemia.
Atlasy multimedialne są doskonałym uzupełnieniem tradycyjnych publikacji papierowych. Dzięki zawartym dodatkowym materiałom i elementom interaktywnym, stanowią wsparcie w nauce przedmiotu i pomagają skupić uwagę uczniów na temacie lekcji.
Kliknij i poznaj wersje demo atlasów multimedialnych do: przyrody, biologii, geografii oraz historii.

 

FILMOTEKA

 

Język polski

Historia

Zestaw filmów edukacyjnych do języka polskiego ułatwiających realizację materiału. Zapewniają poszerzenie wiedzy uczniów i zainteresowanie przedmiotem. Ich tematyka ściśle wiąże się z zagadnieniami omawianymi na lekcji. Film stanowi lubianą przez uczniów formę aktywizującą, dlatego jego wykorzystanie jest dobrym sposobem na ciekawe lekcje.
Historyczne filmy edukacyjne pomocne w omówieniu materiału. Rozbudzają w uczniach ciekawość świata, ułatwiają zrozumienie trudniejszych zagadnień z podstawy programowej. Ich tematyka jest ściśle powiązana z tematami zajęć. Świetny sposób na zabranie klasy w podróż do miejsc niedostępnych na co dzień.

LABORATORIUM

 

Fizyka i chemia

Radek Brzózka oraz Monika A. Koperska zapraszają na filmy edukacyjne
doświadczenia interaktywne do fizyki i chemii.
Samodzielne przeprowadzanie doświadczenia interaktywnego wspiera kreatywność i samodzielność uczniów.
Filmy rozwijają u dzieci umiejętność logicznego myślenia,
uczą analizy zjawisk i wyciągania wniosków.
Są doskonałą metodą na aktywną pracę i zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi.

POMOCE DEMONSTRACYJNE

 

Biologia

Historia

Magnetyczna budowa człowieka to zestaw demonstracyjny prezentujący najważniejsze organy w ludzkim organizmie. Schemat może być wykorzystywany przez nauczyciela jako uzupełnienie tematu lekcji lub do powtórzenia materiału. Atrakcyjna wizualizacja omawianych treści zwiększa zainteresowanie uczniówzachęca do aktywnej pracy.
Magnetyczna oś czasu to doskonała pomoc w kształceniu umiejętności chronologicznego porządkowania postaci historycznych i związanych z nimi wydarzeń. Przedstawia najważniejsze fakty historyczne od X do XXI wieku naszej ery. Doskonałe narzędzie do wykorzystania w trakcie zajęć, sprawdzające wiedzę uczniów i aktywizujące ich podczas lekcji.

 

Matematyka

Geografia

Magiczny kwadrat to unikatowa magnetyczna pomoc edukacyjna, która pomoże nauczycielowi wprowadzić nowe treści, utrwalić oraz sprawdzić wiadomości z lekcji, doskonalić umiejętności matematyczne uczniów we wszystkich klasach szkoły podstawowej. Dzięki zastosowaniu tego typu innowacji nauka staje się ciekawsza, uczniowie chętniej pracują i osiągają coraz lepsze wyniki.
Zestaw 4 dużych map ściennych pozwala dokładnie zaprezentować uczniom omawiane podczas lekcji zagadnienia oraz zaangażować całą klasę i skupić uwagę na danym temacie. Duży format zapewnia czytelność, a praca z dodatkowym materiałem aktywizuje uczniów.

 

Język polski

Zbiór 10 dwustronnych plansz do języka polskiego, prezentujących zagadnienia dotyczące m.in.: gatunków literackich, tekstów kultury, środków stylistycznych, części mowy i zdania czy zasad pisowni. Plansze ortograficzne zawierają odnośniki kierujące do dyktand czytanych przez znanych aktorów. Plansze kulturalno-literackie posiadają odwołania do tematycznie powiązanych filmów i muzyki. Rozmiary plansz umożliwiają skorzystanie z nich w każdym momencie lekcji.

 

GRY EDUKACYJNE

 

Wokół wiedzy

Gra zespołowa, która pomoże utrwalić wiadomości z 9 przedmiotów dla klas 4 i 7.
W skład każdej gry wchodzi okrągła plansza
oraz 4 zestawy kart z pytaniami przedmiotowymi.
Gra jest ciekawą formą powtórzenia materiału i aktywizacji uczniów.
Zróżnicowany stopnień trudności pozwala na indywidualizację pracy na lekcji.

Zobacz film promocyjny

Umów się z Konsultantem edukacyjnym i poznaj nową ofertę WSiP!

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., informacji dotyczących produktów i usług, przekazywanych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, również z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, drogą elektroniczna, na podany w formularzu

  adres e-mail

  Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.
  Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej.

  1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.
  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych*: iod@wsip.pl.

  2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
  2.1. odpowiedź na zadane pytanie przesłane w formularzu kontaktowym lub poprzez pocztę elektroniczną. W tym przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie rzetelnej informacji dla kontaktujących się z nami osób oraz przekierowanie sprawy do odpowiedniego działu w naszej firmie. Będziemy przechowywać zrealizowaną korespondencję przez okres 1 roku, chyba, że sprawa dotyczyć będzie kwestii wymagających dłuższego okresu przechowywania np. w związku z przedawnieniem roszczeń czy reklamacji.
  2.2. marketing produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym lub wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania przez daną osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  3. Odbiorcy danych:
  3.1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
  3.2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez WSiP usług,

  4. Dobrowolność podania danych. Podanie danych jest dobrowolne.

  5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo:
  5.1. dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
  5.2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
  5.3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
  5.4.* do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od WSiP danych osobowych (swoich), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania zamówienia. Uprawniony może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  5.5.* do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”).
  5.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.