Szkoła wciąż się zmienia, tak jak zmienia się świat.

Nowe technologie na stałe zagościły we wszystkich sferach życia. Smartfony, tablety
i laptopy są nieustannie w zasięgu naszych rąk i używamy ich intuicyjnie. Korzystanie z nowości technologicznych daje ogromne możliwości w poznawaniu i zrozumieniu otaczającego świata.

Sfera edukacji nie pozostaje obojętna na rozwój technologii – w otoczeniu uczniów i nauczycieli pojawiły się nowe możliwości i rozwiązania: całe bogactwo interaktywnych narzędzi, umożliwiających eksplorowanie świata, komunikację i naukę.

Teraz to wszystko znajdziemy w jednym miejscu – w serwisach internetowych oraz nowej ofercie WSiP.

Poznaj nowy wymiar edukacji – EDUKACJĘ z plusem.

Umów się z Konsultantem edukacyjnym i poznaj ofertę WSiP na rok szkolny 2021/2022.

 

Edukacja wczesnoszkolna      Szkoła podstawowa 4-8

5 powodów, dla których warto wybrać WSiP

 • PEWNOŚĆ

  Od ponad 75 lat towarzyszymy nauczycielom i uczniom na wszystkich etapach nauczania. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, zapewniając pełną ofertę edukacyjną: tradycyjną i cyfrową. Wyposażamy szkoły w podręczniki, zeszyty ćwiczeń, publikacje uzupełniające oraz produkty multimedialne – zawsze całkowicie zgodne z najaktualniejszymi wymaganiami MEN.

 • KOMPLEKSOWE WSPARCIE

  Zapewniamy stałe wsparcie metodyczne dla nauczycieli: komplet materiałów potrzebnych do pracy, pomocne serwisy internetowe, pakiet atrakcyjnych szkoleń stacjonarnych i online.

 • NOWOCZESNOŚĆ

  Serwisy internetowe i narzędzia interaktywne WSiP to gwarancja jakości w oparciu o najbardziej aktualne trendy w edukacji. Dbamy o to, aby wszystkie proponowane przez nas rozwiązania jak najlepiej odpowiadały potrzebom współczesnej szkoły. Dlatego proponujemy pełną ofertę pomocy multimedialnych, wspierających zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

 • PROFESJONALIZM

  Nasze podręczniki i materiały edukacyjne są opracowywane przez doświadczonych autorów i redaktorów – zanim trafią w ręce nauczycieli i uczniów – przechodzą wieloetapową weryfikację. Do naszej pracy podchodzimy profesjonalnie, chcemy mieć pewność, że materiały, które służą edukacji są najwyższej jakości.

 • DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

  Podręczniki i materiały edukacyjne WSiP są wykonane z materiałów ekologicznych. Idea zrównoważonego rozwoju jest nam bliska – chcemy szerzyć w edukacji postawy proekologiczne.

przewijaj w dół

Umów się z Konsultantem edukacyjnym i poznaj nową ofertę WSiP!

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., informacji dotyczących produktów i usług, przekazywanych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, również z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, drogą elektroniczna, na podany w formularzu

  adres e-mail

  Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.
  Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej.

  1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.
  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych*: iod@wsip.pl.

  2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
  2.1. odpowiedź na zadane pytanie przesłane w formularzu kontaktowym lub poprzez pocztę elektroniczną. W tym przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie rzetelnej informacji dla kontaktujących się z nami osób oraz przekierowanie sprawy do odpowiedniego działu w naszej firmie. Będziemy przechowywać zrealizowaną korespondencję przez okres 1 roku, chyba, że sprawa dotyczyć będzie kwestii wymagających dłuższego okresu przechowywania np. w związku z przedawnieniem roszczeń czy reklamacji.
  2.2. marketing produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym lub wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania przez daną osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  3. Odbiorcy danych:
  3.1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
  3.2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez WSiP usług,

  4. Dobrowolność podania danych. Podanie danych jest dobrowolne.

  5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo:
  5.1. dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
  5.2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
  5.3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
  5.4.* do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od WSiP danych osobowych (swoich), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania zamówienia. Uprawniony może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  5.5.* do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”).
  5.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.