Arkusze – Próbny Egzamin Gimnazjalny z WSiP – listopad 2018

Szkołom, które zgłosiły chęć udziału w Próbnym Egzaminie Gimnazjalnym z WSiP, udostępniamy do pobrania arkusze, nagrania oraz zasady oceniania zadań (pliki o nazwie Kartoteka).
Hasła umożliwiające otwarcie plików, nauczyciele otrzymali drogą mailową.

Egzamin proponujemy przeprowadzić w następujących terminach:

  • 19 listopada – część humanistyczna
  • 20 listopada – część matematyczno-przyrodnicza
  • 21 listopada – język obcy

 
Nauczyciele wprowadzają wyniki swoich uczniów do specjalnego formularza, który  do 10 grudnia należy odesłać do WSiP. Służy do tego przycisk w formularzu, umieszczony w zakładce Analiza.

15 grudnia na podstawie wypełnionych formularzy opublikujemy ogólnopolski raport wyników Próbnego Egzaminu Ósmoklasistów z WSiP.

Część humanistyczna

Język polski

Historia i wiedza o społeczeństwie

Część matematyczno-przyrodnicza

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Języki obce

Język niemiecki. Poziom podstawowy

Język niemiecki. Poziom rozszerzony

Język rosyjski. Poziom podstawowy

Język rosyjski. Poziom rozszerzony