Archiwum: Pierwsza półroczna diagnoza z matematyki w klasie 2 (styczeń 2017)

Średni wynik wyniósł 31%. Wyliczono go na małej próbie (234 uczniów). Najlepsza klasa zaliczyła sprawdzian z wynikiem 44,6%! Sprawdź, które zadania sprawiły drugoklasistom najwięcej problemów, a z którymi poradzili sobie celująco.

Poniżej udostępniamy do pobrania szczegółowy raport z analizą ilościową.

Pobierz także raporty z wyników uczniów klas 4 i 5 szkół podstawowych z półrocznego sprawdzianu z matematyki.

Harmonogram diagnoz