Wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego

Porównaliśmy blisko 15 000 wyników uczniów z całej Polski.
Gimnazjaliści zdecydowanie najlepiej poradzili sobie z historią i wiedzą o społeczeństwie.
Poniżej prezentujemy uśrednione wyniki z poszczególnych części egzaminu oraz udostępniamy do pobrania szczegółowe raporty z analizą ilościową.

Cześć humanistyczna

  • język polski – 54%
  • historia, WOS – 57%

Część matematyczno-przyrodnicza

  • matematyka – 38%
  • przedmioty przyrodnicze – 45%

Język niemiecki

  • poziom podstawowy – 49%
  • poziom rozszerzony – 36%

Język rosyjski

  • poziom podstawowy – 50%
  • poziom rozszerzony – 30%

Pobierz raporty:

.