Próbny Egzamin Ósmoklasisty

10, 11 i 12 kwietnia to czas przeprowadzenia Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz  języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.

Wprowadź wyniki swoich uczniów do specjalnego formularza, który do 10 maja należy odesłać do WSiP. Służy do tego przycisk w formularzu, umieszczony w zakładce Analiza.

22 maja na podstawie wypełnionych formularzy opublikujemy ogólnopolski raport wyników.