Zapraszamy na cykl bezpłatnych e-konferencji
ABC Funduszy Europejskich na kształcenie zawodowe

Zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na cykl czterech e-konferencji, poświęconych najważniejszym zagadnieniom związanym z możliwością wykorzystania funduszy europejskich w obszarze edukacji zawodowej.
Zapraszamy do zapisywania się już dziś.

Retransmisje e-konferencji

Fundusze europejskie – wprowadzenie            

fundusze-slajd

Program

 • Czym są fundusze europejskie?
 • Podstawowe zasady działania funduszy europejskich.
 • Szkoła zawodowa jako beneficjent funduszy europejskich.
Zobacz retransmisję e-konferencji!

Projekty w funduszach europejskich
na kształcenie zawodowe

fundusze2

Program

 • Kształcenie zawodowe jako priorytet funduszy europejskich.
 • Fundusze europejskie na kształcenie zawodowe a zmiany wprowadzane w prawie oświatowym.
 • Rodzaje działań objętych możliwością dofinansowania.
 • Przykłady projektów dotyczących kształcenia zawodowego.
Zobacz retransmisję e-konferencji!

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie
projektu z funduszy europejskich?

Program

 • Pomysł na projekt a dokumentacja konkursowa.
 • Podstawowe zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.
 • Uzasadnienie i charakterystyka projektu.
 • Konstruowanie budżetu projektu.
Zobacz retransmisję e-konferencji!

Jak skutecznie realizować i rozliczać projekt dofinansowany z funduszy europejskich?

Program

 • Podstawowe zasady realizacji projektów.
 • Współpraca z instytucją finansującą.
 • Bieżące rozliczanie projektu.
 • Kontrola w projekcie.
Zobacz retransmisję e-konferencji!

Prowadzący

Ingrid Szrajer – ekspertka Ministra Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy europejskich, konsultantka w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy oraz zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

 
Barbara Wrzołek – specjalista ds. funduszy UE we WSiP.
Wcześniej, przez wiele lat związana z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, gdzie zajmowała się wdrażaniem funduszy europejskich.

 
Artur Dzigański – kierownik kształcenia zawodowego we WSiP.
Wcześniej wieloletni dyrektor szkoły i egzaminator oraz Małopolski Kurator Oświaty.

W czasie konferencji będzie można zadawać pytania na czacie. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie w ciągu następnych 7 dni roboczych.
Po zakończeniu konferencji uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną certyfikat udziału w szkoleniu.
 

 

Wykorzystaj szansę! Uzyskaj dofinansowanie unijne na kształcenie zawodowe.

ksztal