Pomysł na e-lekcje
Cykl Geografia

Klasa 5

Lekcja 19. Strefowość i piętrowość krajobrazów na świecie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 5, temat: Strefowość i piętrowość krajobrazów na świecie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 19. Strefowość i piętrowość krajobrazów na świecie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 19. Strefowość i piętrowość krajobrazów na świecie

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Strefy klimatyczne świata

Pobierz z ucze.pl

Multibook „Geografia” Klasa 5. Temat 19. Strefowość i piętrowość krajobrazów na świecie

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 20. Wilgotny las równikowy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 5, temat: Wilgotny las równikowy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 20. Wilgotny las równikowy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 20. Wilgotny las równikowy

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Multibook „Geografia” Klasa 5. Temat 20. Wilgotny las równikowy

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 21. Krajobraz lasu strefy umiarkowanej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 5, temat: Krajobraz lasu strefy umiarkowanej

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 21. Krajobraz lasu strefy umiarkowanej

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 21. Krajobraz lasu strefy umiarkowanej

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Multibook „Geografia” Klasa 5. Temat 21. Krajobraz lasu strefy umiarkowanej

Pobierz z ucze.pl

Multibook. Klasa 5. Film - Las strefy umiarkowanej jesienią

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobazy świata. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 22. Sawanny i stepy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 5, temat: Sawanny i stepy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 22. Sawanny i stepy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 22. Sawanny i stepy

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Multibook „Geografia” Klasa 5. Temat 22. Sawanny i stepy

Pobierz z ucze.pl

Multibook. Klasa 5. Film - Migracje gnu na sawannie

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 23. Pustynie gorące i lodowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 5, temat: Pustynie gorące i lodowe

Przejdź na WSiPnet.pl

 Scenariusz lekcji 23. Pustynie gorące i lodowe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 23. Pustynie gorące i lodowe

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Strefy klimatyczne świata

Pobierz z ucze.pl

Multibook „Geografia” Klasa 5. Temat 23. Pustynie gorące i lodowe

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 24. Krajobraz śródziemnomorski

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 5, temat: Krajobraz śródziemnomorski

Przejdź na WSiPnet.pl

 Scenariusz lekcji 24. Krajobraz śródziemnomorski

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 24. Krajobraz śródziemnomorski

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Strefy klimatyczne świata

Pobierz z ucze.pl

Multibook „Geografia” Klasa 5. Temat 24. Krajobraz śródziemnomorski

Pobierz z ucze.pl

Multibook. Klasa 5. Film - Krajobraz śródziemnomorski

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 25. Tajga

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 5, temat: Tajga

Przejdź na WSiPnet.pl

 Scenariusz lekcji 25. Tajga

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Karta pracy do lekcji 25. Tajga

Pobierz z ucze.pl

Multibook. Klasa 5. Film - Tajga z lotu ptaka

 Multibook. Klasa 5. Film - Rozlewiska i zabagnienia tajgi

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Strefy klimatyczne świata

Pobierz z ucze.pl

Multibook „Geografia” Klasa 5. Temat 25. Tajga

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 26. Tundra

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 5, temat: Tundra

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 26. Tundra

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Karta pracy do lekcji 26. Tundra

Pobierz z ucze.pl

Multibook. Klasa 5. Film - Zorza polarna

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Strefy klimatyczne świata

Pobierz z ucze.pl

Multibook „Geografia” Klasa 5. Temat 26. Tundra

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 27. Krajobraz wysokogórski Himalajów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 5, temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 27. Krajobraz wysokogórski Himalajów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Karta pracy do lekcji 27. Krajobraz wysokogórski Himalajów

Pobierz z ucze.pl

Multibook. Klasa 5. Film - Zorza polarna

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Strefy klimatyczne świata

Pobierz z ucze.pl

Multibook „Geografia” Klasa 5. Temat 27. Krajobraz wysokogórski Himalajów

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 28. Podsumowanie działu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 5, temat: Podsumowanie działu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 28. Podsumowanie działu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Karta pracy do lekcji 28. Podsumowanie działu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Strefy klimatyczne świata

Pobierz z ucze.pl

Multibook „Geografia” Klasa 5. Temat 28. Podsumowanie działu

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 4. Krajobrazy świata. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Klasa 6

Lekcja 19. Produkcja energii w Europie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 6, temat: Produkcja energii w Europie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 19. Produkcja energii w Europie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 19. Produkcja energii w Europie

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Energetyka w Polsce

Pobierz z ucze.pl

Multibook. Klasa 6. Film - Energetyka w Skandynawii

Multibook „Geografia” Klasa 6. Temat 19. Produkcja energii w Europie

Pobierz z ucze.pl

Multibook. Klasa 6. Film - Energetyka słoneczna

 

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 20. Francja – nowoczesna gospodarka

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 6, temat: Francja – nowoczesna gospodarka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariuz lekcji 20. Francja – nowoczesna gospodarka

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 20. Francja – nowoczesna gospodarka

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Multibook „Geografia” Klasa 6. Temat 20. Francja – nowoczesna gospodarka

Pobierz z ucze.pl

Multibook. Klasa 6. Film - Nowoczesna gospodarka we Francji

Multibook. Klasa 6. Film - Koleje we Francji

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 21. Europa Południowa – turystyczny raj

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 6, temat: Europa Południowa – turystyczny raj

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 21. Europa Południowa – turystyczny raj

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 21. Europa Południowa – turystyczny raj

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Multibook „Geografia” Klasa 6. Temat 21. Europa Południowa – turystyczny raj

Pobierz z ucze.pl

Multibook. Klasa 6. Film - Turystyczny raj

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

"Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 22. Podsumowanie działu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 6, temat: Podsumowanie działu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 22. Podsumowanie działu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 22. Podsumowanie działu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Karta pracy do lekcji 22. Podsumowanie działu

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 3. Geografia Europy. Tematy 17–21. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 23. Niemcy – przemiany przemysłu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 6, temat: Niemcy – przemiany przemysłu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 23. Niemcy – przemiany przemysłu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 23. Niemcy – przemiany przemysłu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Multibook „Geografia” Klasa 6. Temat 23. Niemcy – przemiany przemysłu

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 24. Walory turystyczne Litwy i Białorusi

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 6, temat: Walory turystyczne Litwy i Białorusi

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 24. Walory turystyczne Litwy i Białorusi

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 24. Walory turystyczne Litwy i Białorusi

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Multibook „Geografia” Klasa 6. Temat 24. Walory turystyczne Litwy i Białorusi

Pobierz z ucze.pl

 Multibook. Klasa 6. Film - Atrakcje Litwy i Białorusi

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 25. Atrakcje turystyczne Czech i Słowacji

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 6, temat: Atrakcje turystyczne Czech i Słowacji

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 25. Atrakcje turystyczne Czech i Słowacji

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Multibook „Geografia” Klasa 6. Temat 25. Atrakcje turystyczne Czech i Słowacji

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Karta pracy do lekcji 25. Atrakcje turystyczne Czech i Słowacji

Pobierz z ucze.pl

Multibook. Klasa 6. Film - Praga

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Sąsiedzi Polski. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 26. Ukraina w czasach przemian

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 6, temat: Ukraina w czasach przemian

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 26. Ukraina w czasach przemian

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Multibook „Geografia” Klasa 6. Temat 26. Ukraina w czasach przemian

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Karta pracy do lekcji 26. Ukraina w czasach przemian

Pobierz z ucze.pl

Multibook. Klasa 6. Film - Euromajdan

 Multibook. Klasa 6. Film - Konflikt z Rosją

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Klasa 7

Lekcja 34. Transport i łączność

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 7, temat: Transport i łączność

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 34. Transport i łączność

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 34. Transport i łączność

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 35. Atrakcje turystyczne Polski

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 7, temat: Atrakcje turystyczne Polski

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 35. Atrakcje turystyczne Polski

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 35. Atrakcje turystyczne Polski

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Walory turystyczne Polski

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 36. Wakacje w Polsce

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 7, temat: Wakacje w Polsce

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 36. Wakacje w Polsce

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 36. Wakacje w Polsce

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Walory turystyczne Polski

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 37. Podsumowanie działu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 7, temat: Podsumowanie działu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 37. Podsumowanie działu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 37. Podsumowanie działu

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian po dziale 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 38. Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 7, temat: Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 38. Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 38. Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 4. Relacje między elementami środowiska geograficznego. Wersja A

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 4. Relacje między elementami środowiska geograficznego. Odpowiedzi i punktacja do wersji A i B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 4. Relacje między elementami środowiska geograficznego. Odpowiedzi i punktacja do wersji C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 4. Relacje między elementami środowiska geograficznego. Odpowiedzi i punktacja do wersji D

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 4. Relacje między elementami środowiska geograficznego. Wersja B

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 4. Relacje między elementami środowiska geograficznego. Wersja C

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian 4. Relacje między elementami środowiska geograficznego. Wersja D

Pobierz z ucze.pl

Lekcja 39. Warunki rozwoju gospodarki energetycznej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Geografia, klasa 7, temat: Warunki rozwoju gospodarki energetycznej

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 39. Warunki rozwoju gospodarki energetycznej

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji 39. Warunki rozwoju gospodarki energetycznej

Pobierz z ucze.pl