Historia i społeczeństwo

Szkoły ponadgimnazjalne

Uczniom i nauczycielom polecamy

Dla nauczycieli

Dla uczniów

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne posiadają w swojej ofercie bogaty wybór podręczników i ćwiczeń szkolnych z Historii i społeczeństwo dla szkół ponadgimnazjalnych, w tym do liceum ogólnokształcącego i technikum. Podręczniki i ćwiczenia WSiP tj. Ojczysty panteon, Wojna i wojskowość, Rządzący i rządzeni czy Europa i świat, cechują się najwyższą jakością i skutecznością. WSiP poprzez Klub nauczyciela ucze.pl dba też o każdego nauczyciela, który naucza z podręczników Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, zapewniając mu wsparcie w procesie nauczania oferując oprawę metodyczną, na którą składają się gotowe scenariusze lekcji, karty pracy i inne potrzebne na lekcji materiały edukacyjne. Zachęcamy do wyboru podręczników, ćwiczeń, repetytoriów i arkuszy wydanych przez WSiP.