Pomysł na e-lekcje
Cykl Historia

Klasa 5

Lekcja: Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 5. Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. W grodzie pierwszych Piastów

Pobierz z ucze.pl

Atlas. Historia kl. 5-6. Polska w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. Architektura romańska

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Rozbicie dzielnicowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Rozbicie dzielnicowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rozbicie dzielnicowe

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5-6. Polska w czasach rozbicia dzielnicowego

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenie z mapą

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 5. Rozbicie dzielnicowe

Pobierz PDF

Lekcja: Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5-6. Gospodarka Polski w czasach rozbicia dzielnicowego 

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 5. Rozbicie dzielnicowe

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Lekcja: Odbudowa Królestwa Polskiego

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Odbudowa Królestwa Polskiego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Odbudowa Królestwa Polskiego

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5-6. Polska w czasach Władysława Łokietka

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenia z mapą

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 5. Odbudowa Królestwa Polskiego

Pobierz PDF

LekcjaPolska Kazimierza Wielkiego

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Polska Kazimierza Wielkiego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Polska Kazimierza Wielkiego

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Materiał dodatkowy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Atlas. Historia kl. 5-6. Polska w czasach Kazimierza Wielkiego

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. Kazimierz Wielki i jego państwo

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenia z mapą. Odbudowa Królestwa Polskiego. Polska Kazimierza Wielkiego

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 5. Polska Kazimierza Wielkiego

Pobierz PDF

LekcjaPolska w unii z Węgrami i Litwą

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Polska w unii z Węgrami i Litwą

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Polska w unii z Węgrami i Litwą

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5–6. Polska i Litwa w czasach Władysława Jagiełły

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. Rycerze polscy spod Grunwaldu

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenia z mapą. Polska w unii z Węgrami i Litwą. Jagiellonowie w Europie Środkowej

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 5. Polska w unii z Węgrami i Litwą

Pobierz PDF

LekcjaJagiellonowie w Europie Środkowej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Jagiellonowie w Europie Środkowej

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Jagiellonowie w Europie Środkowej

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5–6. Państwa Jagiellonów pod koniec XV wieku

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenia z mapą. Polska w unii z Węgrami i Litwą. Jagiellonowie w Europie Środkowej

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 5. Jagiellonowie w Europie Środkowej

Pobierz PDF

LekcjaMonarchia stanowa w Polsce

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Monarchia stanowa w Polsce

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Monarchia stanowa w Polsce

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

LekcjaLekcja powtórzeniowa. Polska dzielnicowa i zjednoczona

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Lekcja powtórzeniowa. Polska dzielnicowa i zjednoczona

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji powtórzeniowej. Polska dzielnicowa i zjednoczona

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Materiał dodatkowy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Atlas. Historia kl. 5–6. Polska dzielnicowa i zjednoczona

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 5. Lekcja powtórzeniowa. Polska dzielnicowa i zjednoczona

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 7

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian nr 7. (wersja do edycji)

Pobierz z ucze.pl