Pomysł na e-lekcje
Cykl Historia

Klasa 6

Lekcja: Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Materiał dodatkowy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenie z mapą

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wielka Rewolucja Francuska

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Wielka Rewolucja Francuska

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Wielka Rewolucja Francuska

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5-6. Rewolucja francuska 1788-1795

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Francja republiką

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Francja republiką

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Francja republiką

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5-6. Rewolucja francuska 1789-1795

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Francja republiką

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Lekcja powtórzeniowa. Europa i świat w XVIII wieku

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Lekcja powtórzeniowa. Europa i świat w XVIII wieku

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji powtórzeniowej (dział IV). Europa i świat w XVIII wieku

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5-6. Europa w połowie XVIII wieku; Powstanie Stanów Zjednoczonych; Rewolucja francuska 1789-1795

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Lekcja powtórzeniowa

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

LekcjaRzeczpospolita w okresie kryzysu – czasy saskie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Rzeczpospolita w okresie kryzysu – czasy saskie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rzeczpospolita w okresie kryzysu – czasy saskie

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5–6. Rzeczpospolita w okresie unii z Saksonią

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Rzeczpospolita w okresie kryzysu – czasy saskie

Pobierz PDF

Ćwiczenia z mapą 7. Rzeczpospolita w czasach saskich

Pobierz z ucze.pl

LekcjaOstatnia wolna elekcja i I rozbiór Rzeczypospolitej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Ostatnia wolna elekcja i I rozbiór Rzeczypospolitej

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Ostatnia wolna elekcja i I rozbiór Rzeczypospolitej

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

 Atlas. Historia kl. 5–6. I rozbiór Rzeczypospolitej

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Ostatnia wolna elekcja i I rozbiór Rzeczypospolitej

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

LekcjaReformy stanisławowskie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Reformy stanisławowskie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Reformy stanisławowskie

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Reformy stanisławowskie

Pobierz PDF

LekcjaSejm Wielki i Konstytucja 3 maja

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Uchwalenie i obrona Konstytucji 3 maja

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

Pobierz PDF

LekcjaWojna w obronie konstytucji i II rozbiór Rzeczypospolitej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Wojna w obronie konstytucji i II rozbiór Rzeczypospolitej

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Wojna w obronie konstytucji i II rozbiór Rzeczypospolitej

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

 Atlas. Historia kl. 5-6. II rozbiór Rzeczypospolitej

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. Uchwalenie i obrona Konstytucji 3 maja

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenia z mapą 8. Rzeczpospolita w latach 1764–1793

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Wojna w obronie konstytucji i II rozbiór Rzeczypospolitej

Pobierz PDF

LekcjaPowstanie kościuszkowskie i upadek Rzeczypospolitej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Powstanie kościuszkowskie i upadek Rzeczypospolitej

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Powstanie kościuszkowskie i upadek Rzeczypospolitej

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

 Atlas. Historia kl. 5-6.  III rozbiór Rzeczypospolitej

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Powstanie kościuszkowskie i upadek Rzeczypospolitej

Pobierz PDF

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenia z mapą 9.  Powstanie kościuszkowskie i upadek Rzeczypospolitej

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Lekcja powtórzeniowa. Polska w XVIII wieku

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Lekcja powtórzeniowa. Polska w XVIII wieku

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Lekcja powtórzeniowa. Polska w XVIII wieku

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 5. Polska w XVIII wieku

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Lekcja powtórzeniowa. Polska w XVIII wieku

Pobierz PDF

LekcjaNapoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Napoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Napoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

 Atlas. Historia kl. 5-6. System napoleoński w Europie

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Napoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie

Pobierz PDF

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenia z mapą 10. Europa napoleońska

Pobierz z ucze.pl