Pomysł na e-lekcje
Cykl Historia

Klasa 7

Lekcja: Konferencja pokojowa w Paryżu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Konferencja pokojowa w Paryżu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Konferencja pokojowa w Paryżu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 7-8. Europa po I wojnie światowej

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Konferencja pokojowa w Paryżu

Pobierz PDF

Lekcja: Skutki cywilizacyjne i kulturowe wielkiej wojny 

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Skutki cywilizacyjne i kulturowe wielkiej wojny

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Skutki cywilizacyjne i kulturowe wielkiej wojny

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Związek Sowiecki pod władzą Stalina 

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Związek Sowiecki pod władzą Stalina

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Związek Sowiecki pod władzą Stalina

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 10

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Związek Sowiecki

Pobierz PDF

Lekcja: Narodziny faszyzmu we Włoszech

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Narodziny faszyzmu we Włoszech

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Narodziny faszyzmu we Włoszech

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Narodziny faszyzmu we Włoszech

Pobierz PDF

LekcjaNiemcy pod władzą Hitlera

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Niemcy pod władzą Hitlera

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Niemcy pod władzą Hitlera

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Stacja edukacja. Historia kl. 7. Państwa totalitarne. Nazistowskie Niemcy

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Niemcy pod władzą Hitlera

Pobierz PDF

LekcjaŚwiat u progu wojny

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Świat u progu wojny

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Świat u progu wojny

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 7–8. Europa w przeddzień wybuchu II wojny światowej

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Świat  progu wojny

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 11 (lekcje 35–37)

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Lekcja powtórzeniowa. Europa i świat po I wojnie światowej

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Lekcja powtórzeniowa

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 5

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Walka o granice państwa polskiego

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Walka o granice państwa polskiego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Walka o granice państwa polskiego

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 7–8. Odrodzenie państwa polskiego. Wojna polsko-bolszewicka

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Walka o granice państwa polskiego

Pobierz PDF

Lekcja: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Stacja edukacja. Historia kl. 7. Ustrój polityczny II Rzeczypospolitej według konstytucji marcowej

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Pobierz PDF

Lekcja: Rządy autorytarne w Polsce 1926−1939

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Rządy autorytarne w Polsce 1926−1939

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rządy autorytarne w Polsce 1926−1939

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Stacja edukacja. Historia kl. 7. Ustrój polityczny II Rzeczypospolitej według konstytucji kwietniowej

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Rządy autorytarne w Polsce 1926−1939

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 12 (lekcje 38-40)

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Społeczeństwo polskie w latach 1918−1939

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Społeczeństwo polskie w latach 1918−1939

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Społeczeństwo polskie w latach 1918−1939

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 7-8.  Stosunki narodowościowe w II Rzeczypospolitej

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Społeczeństwo polskie w latach 1918−1939

Pobierz PDF

Lekcja: Przemiany gospodarcze w Polsce

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Przemiany gospodarcze w Polsce

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Przemiany gospodarcze w Polsce

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 7–8. Rozwój przemysłu w II Rzeczypospolitej

Pobierz PDF

Stacja edukacja. Historia kl. 7. Gospodarka II RP

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Przemiany gospodarcze w Polsce

Pobierz PDF

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl