Pomysł na e-lekcje
Cykl Historia

Klasa 8

Lekcja: Postalinowska odwilż i mała stabilizacja

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 8, temat: Postalinowska odwilż i mała stabilizacja

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Postalinowska odwilż i mała stabilizacja

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 8. Postalinowska odwilż i mała stabilizacja

Pobierz PDF

Lekcja: Konflikt państwa z Kościołem

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 8, temat: Konflikt państwa z Kościołem

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Konflikt państwa z Kościołem

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 8. Konflikt państwa z Kościołem

Pobierz PDF

Lekcja: Bunty społeczne w latach 1968 i 1970

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 8, temat: Bunty społeczne w latach 1968 i 1970

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Bunty społeczne w latach 1968 i 1970

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 7-8. Polska pod władzą komunistyczną

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Lekcja: PRL pod rządami Edwarda Gierka

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 8, temat: PRL pod rządami Edwarda Gierka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. PRL pod rządami Edwarda Gierka

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 8. PRL pod rządami Edwarda Gierka

Pobierz PDF

LekcjaNarodziny opozycji politycznej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 8, temat: Narodziny opozycji politycznej

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Narodziny opozycji politycznej

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 7–8. Pielgrzymki Jana Pawła II

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 8. Narodziny opozycji

Pobierz PDF

LekcjaRewolucja Solidarności 1980–1981

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 8, temat: Rewolucja Solidarności 1980–1981

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rewolucja Solidarności 1980–1981

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 7–8. Polska pod władzą komunistyczną

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenia z mapą. Polska w okresie rządów komunistycznych

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 8. Rewolucja Solidarności 1980–1981

Pobierz PDF

LekcjaStan wojenny w Polsce

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 8, temat: Stan wojenny w Polsce

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Stan wojenny w Polsce

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 10 (lekcje 28–31)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 8. Stan wojenny w Polsce

Pobierz PDF

LekcjaLekcja powtórzeniowa. Polska Rzeczpospolita Ludowa

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 8, temat: Lekcja powtórzeniowa. Polska Rzeczpospolita Ludowa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Lekcja powtórzeniowa

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 5

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 8. Lekcja powtórzeniowa

Pobierz PDF

LekcjaKryzys wewnętrzny ZSRS

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 8, temat: Kryzys wewnętrzny ZSRS

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Kryzys wewnętrzny ZSRS

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 7–8. Ważniejsze konflikty międzynarodowe na świecie w drugiej połowie XX wieku

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 8.  Kryzys wewnętrzny ZSRS

Pobierz PDF

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Upadek PRL i narodziny III RP

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 8, temat: Upadek PRL i narodziny III RP

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Upadek PRL i narodziny III RP

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 8.  Upadek PRL  i narodziny III RP

Pobierz PDF

Lekcja: Jesień Narodów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 8, temat: Stan wojenny w Polsce

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Jesień Narodów

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 7–8. Jesień Narodów – upadek komunizmu w Europie

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 8. Jesień Narodów

Pobierz PDF

Karta pracy. Jesień Narodów

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Rozpad ZSRS, Czechosłowacji i Jugosławii

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 8, temat: Rozpad ZSRS, Czechosłowacji i Jugosławii

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rozpad ZSRS, Czechosłowacji i Jugosławii

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 7–8. Rozpad ZSRS i powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 8. Rozpad ZSRS, Czechosłowacji i Jugosławii

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 11 (lekcje 32-35)

Pobierz z ucze.pl