Pomysł na e-lekcje
Cykl Historia

Klasa 4

Lekcja: Powstańcy styczniowi i podziemne państwo

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 4, temat: Powstańcy styczniowi i podziemne państwo

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Powstańcy styczniowi i podziemne państwo

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 4. Powstańcy styczniowi i podziemne państwo

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl.4. Powstanie styczniowe

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. Ziemie polskie pod zaborami  1864–1914

Pobierz z ucze.pl

Plakat. Powstanie styczniowe

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Lekcja powtórzeniowa. W czasach zwycięstw i latach niewoli

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 4, temat: Lekcja powtórzeniowa. W czasach zwycięstw i latach niewoli

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji powtórzeniowej. W czasach zwycięstw i latach niewoli

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 4. To już znamy, powtarzamy

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Uchwalenie i obrona konstytucji 3 maja

Pobierz z ucze.pl

Atlas. Historia kl. 4. Polska w XVI-XIX wieku

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. Polacy u boku Napoleona

Pobierz z ucze.pl

Plakat. Powstanie styczniowe

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Na straży Rzeczpospolitej

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Ziemie polskie pod zaborami  1864-1914

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Józef Piłsudski i jego żołnierze.
*Bitwa Warszawska

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 4, tematy: Józef Piłsudski i jego żołnierze. *Bitwa Warszawska

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Józef Piłsudski i jego żołnierze. *Bitwa Warszawska

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 4. I wojna światowa – walka o niepodległą Polskę. Walki o granice odrodzonej Polski

Pobierz PDF

EKSTRA Materiał metodyczny 1. 100 lat niepodległości. Odzyskanie niepodległości

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Walka Polaków o niepodległość 1914–1918

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 4. Józef Piłsudski i jego żołnierze

Pobierz PDF

EKSTRA Materiał metodyczny 1. 100 lat niepodległości. Odzyskanie niepodległości. Karta pracy

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Miasto z morza

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 4, temat: Miasto z morza

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Miasto z morza

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 4. Miasto z morza

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Materiał dodatkowy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Atlas. Historia kl. 4. II Rzeczpospolita

Pobierz PDF

LekcjaSzare Szeregi

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 4, temat: Szare Szeregi

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Szare Szeregi

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 4. Szare Szeregi

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl.4. Ziemie polskie pod niemiecką okupacją

Pobierz PDF

Stacja edukacja. Historia kl. 4. Szare Szeregi

Pobierz PDF

LekcjaPoznaj to, co nieznane. Powstańcza barykada

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 4, temat: Poznaj to, co nieznane. Powstańcza barykada

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji dodatkowej. Poznaj to, co nieznane. Powstańcza barykada

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Powstańcza barykada

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Materiał dodatkowy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

 Atlas. Historia kl.4. Powstanie warszawskie

Pobierz PDF

LekcjaŻołnierze niezłomni

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 4, temat: Żołnierze niezłomni

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Żołnierze niezłomni

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl.4. Polska po II wojnie światowej

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 4. Żołnierze niezłomni

Pobierz PDF

LekcjaBohaterowie Solidarności

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 4, temat: Bohaterowie Solidarności

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Bohaterowie Solidarności

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 4. Bohaterowie Solidarności

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl.4. Solidarność i odzyskanie wolności

Pobierz PDF

Plakaty. Wystąpienia społeczne w PRL

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPapież Polak

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 4, temat: Papież Polak

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Papież Polak

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl.4. Solidarność i odzyskanie wolności

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 4. Papież Polak

Pobierz PDF

 

Klasa 5

Lekcja: Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 5. Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. W grodzie pierwszych Piastów

Pobierz z ucze.pl

Atlas. Historia kl. 5-6. Polska w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. Architektura romańska

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Rozbicie dzielnicowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Rozbicie dzielnicowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rozbicie dzielnicowe

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5-6. Polska w czasach rozbicia dzielnicowego

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenie z mapą

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 5. Rozbicie dzielnicowe

Pobierz PDF

Lekcja: Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5-6. Gospodarka Polski w czasach rozbicia dzielnicowego 

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 5. Rozbicie dzielnicowe

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Lekcja: Odbudowa Królestwa Polskiego

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Odbudowa Królestwa Polskiego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Odbudowa Królestwa Polskiego

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5-6. Polska w czasach Władysława Łokietka

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenia z mapą

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 5. Odbudowa Królestwa Polskiego

Pobierz PDF

LekcjaPolska Kazimierza Wielkiego

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Polska Kazimierza Wielkiego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Polska Kazimierza Wielkiego

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Materiał dodatkowy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Atlas. Historia kl. 5-6. Polska w czasach Kazimierza Wielkiego

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. Kazimierz Wielki i jego państwo

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenia z mapą. Odbudowa Królestwa Polskiego. Polska Kazimierza Wielkiego

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 5. Polska Kazimierza Wielkiego

Pobierz PDF

LekcjaPolska w unii z Węgrami i Litwą

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Polska w unii z Węgrami i Litwą

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Polska w unii z Węgrami i Litwą

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5–6. Polska i Litwa w czasach Władysława Jagiełły

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. Rycerze polscy spod Grunwaldu

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenia z mapą. Polska w unii z Węgrami i Litwą. Jagiellonowie w Europie Środkowej

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 5. Polska w unii z Węgrami i Litwą

Pobierz PDF

LekcjaJagiellonowie w Europie Środkowej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Jagiellonowie w Europie Środkowej

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Jagiellonowie w Europie Środkowej

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5–6. Państwa Jagiellonów pod koniec XV wieku

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenia z mapą. Polska w unii z Węgrami i Litwą. Jagiellonowie w Europie Środkowej

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 5. Jagiellonowie w Europie Środkowej

Pobierz PDF

LekcjaMonarchia stanowa w Polsce

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Monarchia stanowa w Polsce

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Monarchia stanowa w Polsce

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

LekcjaLekcja powtórzeniowa. Polska dzielnicowa i zjednoczona

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 5, temat: Lekcja powtórzeniowa. Polska dzielnicowa i zjednoczona

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji powtórzeniowej. Polska dzielnicowa i zjednoczona

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Materiał dodatkowy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Atlas. Historia kl. 5–6. Polska dzielnicowa i zjednoczona

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 5. Lekcja powtórzeniowa. Polska dzielnicowa i zjednoczona

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 7

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian nr 7. (wersja do edycji)

Pobierz z ucze.pl

Klasa 6

Lekcja: Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Materiał dodatkowy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenie z mapą

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wielka Rewolucja Francuska

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Wielka Rewolucja Francuska

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Wielka Rewolucja Francuska

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5-6. Rewolucja francuska 1788-1795

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Francja republiką

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Francja republiką

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Francja republiką

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5-6. Rewolucja francuska 1789-1795

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Francja republiką

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Lekcja powtórzeniowa. Europa i świat w XVIII wieku

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Lekcja powtórzeniowa. Europa i świat w XVIII wieku

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji powtórzeniowej (dział IV). Europa i świat w XVIII wieku

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5-6. Europa w połowie XVIII wieku; Powstanie Stanów Zjednoczonych; Rewolucja francuska 1789-1795

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Lekcja powtórzeniowa

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

LekcjaRzeczpospolita w okresie kryzysu – czasy saskie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Rzeczpospolita w okresie kryzysu – czasy saskie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rzeczpospolita w okresie kryzysu – czasy saskie

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 5–6. Rzeczpospolita w okresie unii z Saksonią

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Rzeczpospolita w okresie kryzysu – czasy saskie

Pobierz PDF

Ćwiczenia z mapą 7. Rzeczpospolita w czasach saskich

Pobierz z ucze.pl

LekcjaOstatnia wolna elekcja i I rozbiór Rzeczypospolitej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Ostatnia wolna elekcja i I rozbiór Rzeczypospolitej

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Ostatnia wolna elekcja i I rozbiór Rzeczypospolitej

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

 Atlas. Historia kl. 5–6. I rozbiór Rzeczypospolitej

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Ostatnia wolna elekcja i I rozbiór Rzeczypospolitej

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

LekcjaReformy stanisławowskie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Reformy stanisławowskie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Reformy stanisławowskie

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Reformy stanisławowskie

Pobierz PDF

LekcjaSejm Wielki i Konstytucja 3 maja

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Uchwalenie i obrona Konstytucji 3 maja

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

Pobierz PDF

LekcjaWojna w obronie konstytucji i II rozbiór Rzeczypospolitej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Wojna w obronie konstytucji i II rozbiór Rzeczypospolitej

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Wojna w obronie konstytucji i II rozbiór Rzeczypospolitej

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

 Atlas. Historia kl. 5-6. II rozbiór Rzeczypospolitej

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. Uchwalenie i obrona Konstytucji 3 maja

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenia z mapą 8. Rzeczpospolita w latach 1764–1793

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Wojna w obronie konstytucji i II rozbiór Rzeczypospolitej

Pobierz PDF

LekcjaPowstanie kościuszkowskie i upadek Rzeczypospolitej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Powstanie kościuszkowskie i upadek Rzeczypospolitej

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Powstanie kościuszkowskie i upadek Rzeczypospolitej

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

 Atlas. Historia kl. 5-6.  III rozbiór Rzeczypospolitej

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Powstanie kościuszkowskie i upadek Rzeczypospolitej

Pobierz PDF

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenia z mapą 9.  Powstanie kościuszkowskie i upadek Rzeczypospolitej

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Lekcja powtórzeniowa. Polska w XVIII wieku

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Lekcja powtórzeniowa. Polska w XVIII wieku

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Lekcja powtórzeniowa. Polska w XVIII wieku

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 5. Polska w XVIII wieku

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Lekcja powtórzeniowa. Polska w XVIII wieku

Pobierz PDF

LekcjaNapoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 6, temat: Napoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Napoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

 Atlas. Historia kl. 5-6. System napoleoński w Europie

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 6. Napoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie

Pobierz PDF

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Ćwiczenia z mapą 10. Europa napoleońska

Pobierz z ucze.pl

Klasa 7

Lekcja: Konferencja pokojowa w Paryżu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Konferencja pokojowa w Paryżu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Konferencja pokojowa w Paryżu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 7-8. Europa po I wojnie światowej

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Konferencja pokojowa w Paryżu

Pobierz PDF

Lekcja: Skutki cywilizacyjne i kulturowe wielkiej wojny 

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Skutki cywilizacyjne i kulturowe wielkiej wojny

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Skutki cywilizacyjne i kulturowe wielkiej wojny

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Związek Sowiecki pod władzą Stalina 

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Związek Sowiecki pod władzą Stalina

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Związek Sowiecki pod władzą Stalina

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 10

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Związek Sowiecki

Pobierz PDF

Lekcja: Narodziny faszyzmu we Włoszech

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Narodziny faszyzmu we Włoszech

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Narodziny faszyzmu we Włoszech

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Narodziny faszyzmu we Włoszech

Pobierz PDF

LekcjaNiemcy pod władzą Hitlera

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Niemcy pod władzą Hitlera

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Niemcy pod władzą Hitlera

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Stacja edukacja. Historia kl. 7. Państwa totalitarne. Nazistowskie Niemcy

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Niemcy pod władzą Hitlera

Pobierz PDF

LekcjaŚwiat u progu wojny

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Świat u progu wojny

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Świat u progu wojny

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 7–8. Europa w przeddzień wybuchu II wojny światowej

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Świat  progu wojny

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 11 (lekcje 35–37)

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Lekcja powtórzeniowa. Europa i świat po I wojnie światowej

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Lekcja powtórzeniowa

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 5

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Walka o granice państwa polskiego

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Walka o granice państwa polskiego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Walka o granice państwa polskiego

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Historia kl. 7–8. Odrodzenie państwa polskiego. Wojna polsko-bolszewicka

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Walka o granice państwa polskiego

Pobierz PDF

Lekcja: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Stacja edukacja. Historia kl. 7. Ustrój polityczny II Rzeczypospolitej według konstytucji marcowej

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Historia kl. 7. Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Pobierz PDF

Lekcja: Rządy autorytarne w Polsce 1926−1939

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Historia, klasa 7, temat: Rządy autorytarne w Polsce 1926−1939

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rządy autorytarne w Polsce 1926−1939

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY