Pomysł na e-lekcje
Cykl Informatyka

Klasa 4

LekcjaCzyj to zamek?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 4. Lekcja 16. Czyj to zamek?

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 16. Klasa 4. Czyj to zamek?

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian weryfikujący stopień opanowania przez ucznia zagadnień objętych lekcjami 13–20

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-podręcznik. Zadanie na końcu lekcji 16. Czyj to zamek?

Przejdź na WSiPnet.pl

Zadanie dodatkowe 16.1 po lekcji 16. Czyj to zamek?

Pobierz z ucze.pl

Zadanie dodatkowe 16.2 po lekcji 16. Czyj to zamek?

Pobierz z ucze.pl

Na platformie wsipnet.pl ćwiczenia utrwalające i sprawdzające umiejętności - zestaw 2

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Wikipedia. Wyszukiwanie informacji

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Formatowanie tekstu

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Wiersz i akapit

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Wstawianie obrazków

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Ozdobne napisy

Pobierz z ucze.pl

LekcjaGoście mile widziani

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 4. Lekcja 18. Goście mile widziani

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 18. Goście mile widziani

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 18 Goście mile widziani jest Test 5, który pomoże sprawdzić umiejętności

WSiPnet.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-podręcznik. Zadanie na końcu lekcji 18. Goście mile widziani

Przejdź na WSiPnet.pl

Szablon zaproszenia do zadania 1

Pobierz z ucze.pl

Wzór wewnętrznych stron zaproszenia

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Praca z kolumnami

Pobierz z ucze.pl

Film umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Wstawianie obrazków

Pobierz z ucze.pl

Film umożliwiający indywidualizację nauczania: LibreOffice Writer. Formatowanie kolumn

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSprawdź słówko

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 4. Lekcja 19. Sprawdź słówko

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 19. Sprawdź słówko

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadanie w e-podręczniku na końcu lekcji 19. Sprawdź słówko

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zdjęcia przydatne do zilustrowania słownika języka obcego

Pobierz z ucze.pl

Film umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Praca z kolumnami

Pobierz z ucze.pl

Film umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Wstawianie grafiki do tabeli

Pobierz z ucze.pl

Film umożliwiający indywidualizację nauczania: LibreOffice Writer. Formatowanie kolumn

Pobierz z ucze.pl

Film umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Wstawianie obrazków

Pobierz z ucze.pl

LekcjaCzy znasz ikony programów?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 4. Lekcja 20. Czy znasz ikony programów?

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 20. Czy znasz ikony programów?

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 20. Czy znasz ikony programów?

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 20. Czy znasz ikony programów? znajduje się Test 4, który pomoże sprawdzić wiedzę i umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: Scratch – co to jest?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 4. Lekcja 21. Scratch – co to jest?

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 21. Scratch – co to jest?

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 21. Scratch – co to jest?

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Instruktażowy film do lekcji: Programowanie w Scratchu. Instalacja programu

Pobierz z ucze.pl

Instruktażowy film do lekcji: Programowanie w Scratchu. Okno tworzenia projektu – menu

Pobierz z ucze.pl

Instruktażowy film do lekcji: Programowanie w Scratchu. Okno tworzenia projektu – panel zasobów, edytory grafiki i dźwięku

Pobierz z ucze.pl

Instruktażowy film do lekcji: Programowanie w Scratchu. Okno tworzenia projektu – scena i panel duszków

Pobierz z ucze.pl

Instruktażowy film do lekcji: Programowanie w Scratchu. Zakładanie konta użytkownika na stronie internetowej programu

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Scratch – duszki i skrypty

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 4. Lekcja 22. Scratch – duszki i skrypty

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 22. Scratch – duszki i skrypty

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Instruktażowy film do lekcji: Programowanie w Scratchu. Tworzenie prostego skryptu – zmiana koloru

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 22. Scratch – duszki i skrypty

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 22. Scratch – duszki i skrypty znajduje się Zestaw 1, który pomoże sprawdzić wiedzę i umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: Scratch – teksty i dźwięki

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 4. Lekcja 23. Scratch – teksty i dźwięki

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 23. Scratch – teksty i dźwięki

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Instruktażowy film do lekcji: Programowanie w Scratchu. Teksty i dźwięki – tworzenie własnego projektu 

Pobierz z ucze.pl

Instruktażowy film do lekcji: Programowanie w Scratchu. Zarządzanie plikami w chmurze

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 23. Scratch – teksty i dźwięki

Przejdź na WSiPnet.pl

Dodatkowe zadanie 23.1 po lekcji 23. Scratch – teksty i dźwięki

Pobierz z ucze.pl

Dodatkowe zadanie 23.2 po lekcji 23. Scratch – teksty i dźwięki

Pobierz z ucze.pl

Dodatkowe zadanie 23.3 po lekcji 23. Scratch – teksty i dźwięki

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 23. Scratch –  teksty i dźwięki znajdują się Test 1 oraz Zestaw 1 i Zestaw 2, które pomogą sprawdzić umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaScratch – rysuj z Mruczkiem

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 4. Lekcja 24. Scratch – rysuj z Mruczkiem 

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 24. Scratch – rysuj z Mruczkiem

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Instruktażowy film do lekcji: Programowanie w Scratchu. Rysowanie z Mruczkiem – część 1

Pobierz z ucze.pl

Instruktażowy film do lekcji: Programowanie w Scratchu. Rysowanie z Mruczkiem – część 2

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 24. Scratch – rysuj z Mruczkiem

Przejdź na WSiPnet.pl

Dodatkowe zadanie 24.1 po lekcji 24. Scratch – rysuj z Mruczkiem

Pobierz z ucze.pl

Dodatkowe zadanie 24.2 po lekcji 24. Scratch – rysuj z Mruczkiem

Pobierz z ucze.pl

Dodatkowe zadanie 24.3 po lekcji 24. Scratch – rysuj z Mruczkiem

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 4 z kartą odpowiedzi weryfikujący stopień opanowania przez ucznia zagadnień objętych lekcjami 21-24

Pobierz z ucze.pl

LekcjaLiczby w komórkach

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 4. Lekcja 25. Liczby w komórkach

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 25. Liczby w komórkach

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 25. Liczby w komórkach znajduje się Zestaw 3, który pomoże sprawdzić wiedzę i umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 25. Liczby w komórkach

Przejdź na WSiPnet.pl

Przykładowe dane pomiarów łokci uczniów

Pobierz z ucze.pl

Dodatkowe zadanie 25.1 po lekcji 25. Liczby w komórkach

Pobierz z ucze.pl

Dodatkowe zadanie 25.2. po lekcji 25. Liczby w komórkach

Pobierz z ucze.pl

Dodatkowe zadanie 25.3 po lekcji 25. Liczby w komórkach

Pobierz z ucze.pl

LekcjaKolorowe słupki

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 4. Lekcja 26. Kolorowe słupki

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 26. Kolorowe słupki

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 26. Kolorowe słupki znajduje się Zestaw 3, który pomoże sprawdzić wiedzę i umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 26. Kolorowe słupki

Przejdź na WSiPnet.pl

Dane do dodatkowych zadań 26.1 i 26.2

Pobierz z ucze.pl

Dodatkowe zadanie 26.1 po lekcji 26. Kolorowe słupki

Pobierz z ucze.pl

Dodatkowe zadanie 26.2 po lekcji 26. Kolorowe słupki

Pobierz z ucze.pl

LekcjaCzy masz arkusz kalkulacyjny?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 4. Lekcja 27. Czy masz arkusz kalkulacyjny?

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 27. Czy masz arkusz kalkulacyjny?

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 27. Czy masz arkusz kalkulacyjny? znajduje się Zestaw 3, który pomoże sprawdzić wiedzę i umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 27. Czy masz arkusz kalkulacyjny?

Przejdź na WSiPnet.pl

Dodatkowe zadanie 27.1 po lekcji 27. Czy masz arkusz kalkulacyjny?

Pobierz z ucze.pl

Plik pomocniczy do dodatkowego zadania 27.1 

Pobierz z ucze.pl

Dodatkowe zadanie 27.2 po lekcji 27. Czy masz arkusz kalkulacyjny?

Pobierz z ucze.pl

Plik pomocniczy do dodatkowego zadania 27.2

Pobierz z ucze.pl

Dodatkowe zadanie 27.3 po lekcji 27. Czy masz arkusz kalkulacyjny?

Pobierz z ucze.pl

Plik pomocniczy do dodatkowego zadania 27.3

Pobierz z ucze.pl

LekcjaA ty rośniesz…

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 4. Lekcja 28. A ty rośniesz…

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 28. A ty rośniesz…

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 28. A ty rośniesz…

Przejdź na WSiPnet.pl

Dodatkowe zadanie 28.1 po lekcji 28. A ty rośniesz…

Pobierz z ucze.pl

Przykładowe rozwiązanie zadania 28.1

Pobierz z ucze.pl

Dane (sonda) do dodatkowego zadania 28.1

Pobierz z ucze.pl

Przykładowe dane (najwyższe pasma górskie Polski) do zadania 4 w podręczniku

Pobierz z ucze.pl

Przykładowe rozwiązanie zadania 4. w podręczniku

Pobierz z ucze.pl

LekcjaMatematyka z komputerem

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 4. Lekcja 29. Matematyka z komputerem

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 29. Matematyka z komputerem

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 29. Matematyka z komputerem znajduje się Zestaw 3, który pomoże sprawdzić wiedzę i umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 29. Matematyka z komputerem

Przejdź na WSiPnet.pl

Przykładowy zestaw działań matematycznych do zadania 1 w podręczniku

Pobierz z ucze.pl

Dodatkowe zadanie 29.1 po lekcji 29. Matematyka z komputerem

Pobierz z ucze.pl

LekcjaO czym mówią dane?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 4. Lekcja 30. O czym mówią dane?

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 30. O czym mówią dane?

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 5 z kartą odpowiedzi weryfikujący stopień opanowania przez ucznia zagadnień objętych lekcjami 25-30

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 30. O czym mówią dane?

Przejdź na WSiPnet.pl

Przykładowe dane pomiarów do wykorzystania na lekcji

Pobierz z ucze.pl

Dane do dodatkowych zadań 30.1 i 30.2

Pobierz z ucze.pl

Dodatkowe zadanie 30.1 po lekcji 30. O czym mówią dane?

Pobierz z ucze.pl

Dodatkowe zadanie 30.2 po lekcji 30. O czym mówią dane?

Pobierz z ucze.pl

Dodatkowe zadanie 30.3 po lekcji 30. O czym mówią dane?

Pobierz z ucze.pl

Klasa 5

LekcjaWyścigi starych samochodów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 5. Lekcja 20. Wyścigi starych samochodów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 20. Wyścigi starych samochodów

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test 1 w materiałach dodatkowych na końcu lekcji 20. Wyścigi starych samochodów

Przejdź na WSiPnet.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadanie w e-podręczniku na końcu lekcji 20. Wyścigi starych samochodów

Przejdź na WSiPnet.pl

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 20. Wyścigi starych samochodów jest zestaw ćwiczeń - Zestaw 1

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Instruktażowy film do lekcji: Programowanie w Scratchu. Tworzenie symulacji z wykorzystaniem losowości

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Programowanie w Scratchu. Okno tworzenia projektu – panel zasobów, edytory grafiki i dźwięku

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Programowanie w Scratchu. Okno tworzenia projektu - menu

Pobierz z ucze.pl

LekcjaZbieranie jabłek

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 5. Lekcja 21. Zbieranie jabłek

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 21. Zbieranie jabłek

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 21. Zbieranie jabłek jest Test 1, który pomoże sprawdzić umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-podręcznik. Zadania na końcu lekcji 21. Zbieranie jabłek

Przejdź na WSiPnet.pl

Zadanie dodatkowe 21.1 po lekcji 21. Zbieranie jabłek

Pobierz z ucze.pl

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 21. Zbieranie jabłek ćwiczenia utrwalające i sprawdzające umiejętności - zestaw 1

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Instruktażowy film do lekcji: Programowanie w Scratchu. Sterowanie duszkiem za pomocą klawiatury

Pobierz z ucze.pl

LekcjaLiczenie jabłek

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 5. Lekcja 22. Liczenie jabłek

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 22. Liczenie jabłek

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 22. Liczenie jabłek są Test i Test 1 oraz Zestaw 1, które pomogą sprawdzić umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 22. Liczenie jabłek

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Instruktażowy film do lekcji: Programowanie w Scratchu. Testowanie i udoskonalanie projektu

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPawie oczka

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 5. Lekcja 23. Pawie oczka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 23. Pawie oczka

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 23. Pawie oczka

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 23. Pawie oczka są Zestaw oraz Zestaw 1, które pomogą sprawdzić umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: Gwiazdy i gwiazdeczki

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 5. Lekcja 24. Gwiazdy i gwiazdeczki

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 24. Gwiazdy i gwiazdeczki

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 24. Gwiazdy i gwiazdeczki

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 24. Gwiazdy i gwiazdeczki znajduje się Zestaw 2, który pomoże sprawdzić umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

Sprawdzian 4 z kartą odpowiedzi weryfikujący stopień opanowania przez ucznia zagadnień objętych lekcjami 20–24

Pobierz z ucze.pl

LekcjaWirtualne wędrówki

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 5. Lekcja 25. Wirtualne wędrówki

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 25. Wirtualne wędrówki

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 25. Wirtualne wędrówki

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 25. Wirtualne wędrówki jest Zestaw 1, który pomoże sprawdzić umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaPodróże z Google Earth

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 5. Lekcja 26. Podróże z Google Earth

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 26. Podróże z Google Earth

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 26. Podróże z Google Earth

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaPoznaj Europę

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 5. Lekcja 27. Poznaj Europę

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 27. Poznaj Europę

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 27. Poznaj Europę

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaPerły Europy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 5. Lekcja 28. Perły Europy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 28. Perły Europy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 28. Perły Europy

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaWykreślanie świata

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 5. Lekcja 29. Wykreślanie świata

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 29. Wykreślanie świata

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 29. Wykreślanie świata

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaProjekt: Blaski i cienie internetu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Informatyka. Klasa 5. Lekcja 30. Projekt: Blaski i cienie internetu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 30. Projekt: Blaski i cienie internetu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 30. Projekt: Blaski i cienie internetu

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 5 z kartą odpowiedzi weryfikujący stopień opanowania przez ucznia zagadnień objętych lekcjami 25–30

Pobierz z ucze.pl

Klasa 6

LekcjaJak to działa?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 6. Lekcja 16. Jak to działa?

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 16. Jak to działa?

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 16. Jak to działa?

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Instruktażowy film do lekcji: Lekcje z algorytmami. Pisemne dodawanie

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Excel. Formatowanie komórek

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Excel. Podstawowe działania arytmetyczne

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Excel. Kopiowanie formuł

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Excel. Tworzenie formuł

Pobierz z ucze.pl

LekcjaTik-tak, tik-tak

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 6. Tik-tak, tik-tak

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 19. Tik-tak, tik-tak

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-podręcznik. Zadania na końcu lekcji 19. Tik-tak, tik-tak

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Akusz kalkulacyjny. Wstawianie, usuwanie wierszy i kolumn

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Excel. Tworzenie formuł

Pobierz z ucze.pl

LekcjaOrzeł czy reszka?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 6. Lekcja 20. Orzeł czy reszka?

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 20. Orzeł czy reszka?

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 20. Orzeł czy reszka?

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaLiczby z kresek, kreski z liczb

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 6. Lekcja 21. Liczby z kresek, kreski z liczb

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 21. Liczby z kresek, kreski z liczb

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 21. Liczby z kresek, kreski z liczb

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 21. Liczby z kresek, kreski z liczb jest Test 3, który pomoże sprawdzić umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaKodowanie liter

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 6. Lekcja 22. Kodowanie liter

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 22. Kodowanie liter

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 22. Kodowanie liter

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 3 z kartą odpowiedzi weryfikujący stopień opanowania przez ucznia zagadnień objętych lekcjami 17-22

Pobierz z ucze.pl

LekcjaWysyłać czy udostępniać

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 6. Lekcja 23. Wysyłać czy udostępniać

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 23. Wysyłać czy udostępniać

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 23. Wysyłać czy udostępniać

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 23. Wysyłać czy udostępniać są Test 1 oraz Zestawy 1,2,3, które pomogą sprawdzić umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaPomoc z angielskiego

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 6. Lekcja 24. Pomoc z angielskiego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 24. Pomoc z angielskiego

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 24. Pomoc z angielskiego

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaAkademia matematyki

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 6. Lekcja 25. Akademia matematyki

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 25. Akademia matematyki

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 25. Akademia matematyki

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 25. Akademia matematyki znajduje się Test 5, który pomoże sprawdzić wiedzę i umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaDziel się wiedzą

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 6. Lekcja 26. Dziel się wiedzą

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 26. Dziel się wiedzą

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 26. Dziel się wiedzą

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 26. Dziel się wiedzą znajdują się Test 4 oraz Zestaw 1,  które pomogą sprawdzić umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaKomputery w pracy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 6. Lekcja 27. Komputery w pracy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 27. Komputery w pracy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 27. Komputery w pracy

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 27. Komputery w pracy znajduje się Test, który pomoże sprawdzić wiedzę i umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaAstronomia z komputerem

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 6. Lekcja 28. Astronomia z komputerem

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 28. Astronomia z komputerem

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 28. Astronomia z komputerem

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaLiternet

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 6. Lekcja 29. Liternet

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 29. Liternet

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 29. Liternet

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaSłownik terminów komputerowych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 6. Lekcja 30. Słownik terminów komputerowych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 30. Słownik terminów komputerowych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 30. Słownik terminów komputerowych

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 30. Słownik terminów komputerowych  znajduje się Test 3, który pomoże sprawdzić wiedzę i umiejętności

Przejdź na WSiPnet.pl

Sprawdzian 4 z kartą odpowiedzi weryfikujący stopień opanowania przez ucznia zagadnień objętych lekcjami 23–30

Pobierz z ucze.pl

Klasa 7

LekcjaJak to się pisze?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 7. Lekcja 4.2. Jak to się pisze?

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 4.2. Jak to się pisze?

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 4.2. Jak to się pisze?

Przejdź na WSiPnet.pl

Pliki do zadań 1-3

Pobierz

Quiz powtórzeniowy

Przejdź do quizu

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: LibreOffice Writer. Wstawianie tabeli

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Praca z kolumnami

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Zamiana tekstu na tabelę

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Wstawianie tabeli

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: LibreOffice Writer. Formatowanie kolumn

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Wstawianie grafiki do tabeli

Pobierz z ucze.pl

LekcjaKształty poezji

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 7. Kształty poezji

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 4.3. Kształty poezji

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-podręcznik. Zadania na końcu lekcji 4.3. Kształty poezji

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Marginesy i wcięcia

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Praca z kolumnami

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Ozdobne napisy w kolumnach

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Wstawianie obrazków

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: LibreOffice Writer. Formatowanie kolumn

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPlakat

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 7. Lekcja 4.4. Plakat

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 4.4. Plakat

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 4.4. Plakat

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Formatowanie tekstu

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Wstawianie obrazków

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word.Kształty

Pobierz z ucze.pl

LekcjaDialog z maszyną

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 7. Lekcja 4.5. Dialog z maszyną

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 4.5. Dialog z maszyną

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 4.5. Dialog z maszyną

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plik harel.pdf potrzebny do wykorzystania na lekcji 4.5. Dialog z maszyną

Pobierz

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Formatowanie tekstu

Pobierz z ucze.pl

Film powtórzeniowy umożliwiający indywidualizację nauczania: Microsoft Word. Wiersz i akapit

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPortfolio z tekstami

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 7. Lekcja 4.6. Portfolio z tekstami

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 4.6. Portfolio z tekstami

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 4.6. Portfolio z tekstami

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 4 z kartą odpowiedzi weryfikujący stopień opanowania przez ucznia zagadnień objętych lekcjami 4.1–4.6

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Światłem malowane

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 7. Lekcja 5.1. Światłem malowane

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 5.1. Światłem malowane

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 5.1. Światłem malowane

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaAfisz na konkurs

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 7. Lekcja 5.2. Afisz na konkurs

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 5.2. Afisz na konkurs

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 5.2. Afisz na konkurs

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Pliki pomocnicze do lekcji 5.2. Afisz na konkurs

Pobierz

LekcjaNie taka martwa natura

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 7. Lekcja 5.3. Nie taka martwa natura

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 5.3. Nie taka martwa natura

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zadania w e-podręczniku na końcu lekcji 5.3. Nie taka martwa natura

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaCyfrowy montaż filmu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 7. Lekcja 5.4. Cyfrowy montaż filmu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 5.4. Cyfrowy montaż filmu

Pobierz z ucze.pl

LekcjaProjekt prezentacji

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 7. Lekcja 5.5. Projekt prezentacji

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 5.5. Projekt prezentacji

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

W materiałach dodatkowych na końcu lekcji 5.5. Projekt prezentacji znajduje się Zestaw 5, który pomoże sprawdzić

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Pliki pomocnicze do lekcji 5.5. Projekt prezentacji

Pobierz

LekcjaMultimedialna prezentacja

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik. Informatyka. Klasa 7. Lekcja 5.6. Multimedialna prezentacja

Przejdź na WSiPnet.pl