Jak się uczyć?

Ocenianie uczniów podczas zdalnego nauczania, metody na efektywną naukę, pożytki z kryzysu edukacji, wyzwania jakie stawia przed uczniami, nauczycielami i rodzicami pandemia koronawirusa – poznaj niezawodne porady i wskazówki ekspertów WSiP i ORKE, dotyczące radzenia sobie z nauką zdalną.