Język niemiecki

Szkoła podstawowa

Liceum i technikum (nowa podstawa programowa)

Liceum i technikum (stara podstawa programowa)

Dla nauczycieli i uczniów polecamy:

Dla ucznia - przygotuj się do egzaminów!

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne posiadają w swojej ofercie bogaty wybór cykli podręczników szkolnych do języka niemieckiego do szkoły podstawowej, liceum oraz technikum. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń WSiP tj. Punkt, Aktion Deutsch, Mit links!, aha! Neu, Effekt, Fokus, Motive – Deutsch Neu, alles klar Neu, Abitur się bardzo wysoką jakością i skutecznością. Oprócz powyższych tytułów WSiP oferuje także repetytoria i arkusze przygotowujące uczniów do sprawdzianu ósmoklasisty i matury. WSiP dba też o każdego nauczyciela, korzystającego z podręczników Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, zapewniając mu wsparcie w procesie nauczania - oprawę metodyczną, na którą składają się gotowe scenariusze lekcji, karty pracy i inne materiały edukacyjne potrzebne na lekcji. Zachęcamy do wyboru podręczników, ćwiczeń, repetytoriów i arkuszy egzaminacyjnych wydanych przez WSiP.