Język polski

Szkoła podstawowa

Liceum i technikum (nowa podstawa programowa)

Liceum i technikum (stara podstawa programowa)

Dla ucznia - przygotuj się do egzaminów!

Język polski - skuteczna nauka z publikacjami WSiP!

Szkoła to miejsce, gdzie uczeń nie tylko zdobywa cenną wiedzę, lecz także rozwija swoją stronę społeczno-emocjonalną. Obok kształcenia, wychowuje. Na każdym etapie edukacji, zarówno w szkole podstawowej, jak i w późniejszych latach nauki w liceum bądź technikum, poznaje różne przedmioty szkolne, w tym język polski. Mając to na uwadze, w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych kładziemy szczególny nacisk na warstwę merytoryczną i wizualną oferowanych przez nas publikacji. Dzięki podręcznikom do języka polskiego rozbudzamy w uczniach pasję czytelniczą, jak również wprowadzamy w interesujący świat kultury.

Poznaj naszą bogatą ofertę edukacyjną do języka polskiego do klas 4-8 szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.

Każda publikacja WSiP to efekt wielomiesięcznej pracy doświadczonych ekspertów, nauczycieli i metodyków. Do klas 4-6 szkoły podstawowej przygotowaliśmy dwa cykle wydawnicze Jutro pójdę w świat oraz Słowa z uśmiechem. Pierwszy łączy kształcenie literacko-kulturowe z nauką o języku. W podręczniku i ćwiczeniach do języka polskiego odnaleźć można m.in. dzieła literackie, reprodukcje malarskie oraz wskazówki dotyczące tworzenia różnych form wypowiedzi. Drugi cykl, Słowa z uśmiechem, składa się z podręcznika podzielonego na dwie części – literaturoznawczą i gramatyczno-ortograficzną, oraz ćwiczeń. Wyróżnia się znakomitym doborem tekstów literackich.

Dla starszych roczników, tj. siedmio  i ósmoklasistów, oferujemy trzy cykle wydawnicze do wyboru: Bliżej słowa, Świat w słowach i obrazach, a także Myśli i słowa. Podręczniki do języka polskiego z serii Bliżej słowa zgłębiają tematykę literatury, kultury i języka. Z podręcznikiem skorelowany jest zeszyt ćwiczeń do języka polskiego. Świat w słowach i obrazach to propozycja dla nauczycieli, którzy chcą uczyć z podręcznika uwzględniającego  chronologiczny podział tekstu, zgodnie z gatunkami literackimi. Nauka o języku została opracowana w drugiej części książki, jako osobna publikacja. Tu też jest dostępny zeszyt ćwiczeń do języka polskiego, kompatybilny z  kształceniem językowym. Podręcznik Myśli i słowa zwraca uwagę na klasyczne i współczesne teksty literackie, osadzając je w danej epoce. Do cyklu nie jest przypisany żaden zeszyt ćwiczeń. Uczeń może korzystać ze zbioru zadań do języka polskiego Gramatyka i stylistyka z cyklu Świat w słowach i obrazach.

W swojej ofercie mamy także publikacje uzupełniające m.in. kolorowe plansze interaktywne, zeszyty lekturowe, słownikvademecum.

Całość oferty do języka polskiego klas 4-8 dopełniają Repetytorium ósmoklasisty, Arkusze i odpowiedzi oraz aplikacja Zdasz.to. To niezbędne pomoce naukowe, które zapewnią uczniom sukces podczas państwowego egzaminu ósmoklasisty. Repetytorium zawiera m.in. fragmenty tekstów literackich, wyraźnie wyróżnione definicje, infografiki, co ułatwia zapamiętywanie danego materiału. Arkusze są zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej i umożliwiają sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas lekcji. Intuicyjna aplikacja Zdasz.to jest dostosowana do potrzeb współczesnego ucznia. Można z niej korzystać na telefonie, laptopie lub tablecie. Motywuje do nauki dzięki grze edukacyjnej i ułatwia dostęp do testów diagnostycznych czy multimediów.

WSiP wspiera kształcenie ucznia także w dalszych latach jego edukacji. Do szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum) przygotowaliśmy dwa cykle wydawnicze do języka polskiego Oblicza epok oraz Przeszłość i dziś, który został opracowany we współpracy z wydawnictwem Stentor. Oblicza epok to podręczniki do języka polskiego, które w uporządkowany sposób odnoszą treści z minionych epok do czasów teraźniejszych. Wszystkie tematy prezentowane są w szerokim kontekście kulturowym, by uczeń mógł łatwiej zapamiętać zagadnienia. W cyklu Przeszłość i dziś uwaga skupiona jest na interpretacji tekstów z przeszłości, ale w odniesieniu do tych współczesnych. Uczeń zatem nabywa umiejętności łączenia faktów, analizy treści oraz całościowego spojrzenia na tekst w odniesieniu do kultury, języka i literatury. Obie serie wydawnicze są bogate w ilustracje i zdjęcia, a także zgodne z podstawą programową.

Uzupełnieniem podręczników do języka polskiego są karty pracy, dotyczące lektur obowiązujących na egzaminie maturalnym zarówno z zakresu podstawowego, jak i rozszerzonego. W publikacjach są 4 rodzaje kart pracy, m.in. do samokształcenia (pracy projektowej) lub zawierające teksty naukowe i popularnonaukowe. Pozwolą one uczniom sprawdzić wiedzę przed egzaminem maturalnym z języka polskiego.

Oprócz podręczników i kart pracy do języka polskiego w ofercie WSiP dla uczniów jest również repetytorium W pigułce. Nauka o języku ze zwięzłym omówieniem zagadnień językowych. Nauczycielom polecamy multibooki (elektroniczne wersje podręczników do języka polskiego) wzbogacone o  interaktywne infografiki, filmy, zdjęcia, ciekawostki i animacje. Można je wykorzystać podczas omawiania danej epoki literackiej, tym samym uatrakcyjniając lekcję. Plansze interaktywne to także sposób na podanie materiału w ciekawszy sposób. Są podzielone na dwie części i obejmują 100 plansz o tematyce literacko-kulturowej.

Zwieńczeniem edukacji w liceum i technikum jest przystąpienie do egzaminu dojrzałości. Matura z języka polskiego to pisemny egzamin składający się z dwóch części: poziomu podstawowego i rozszerzonego. Zdający musi wykazać się znajomością tekstów literackich poprzez ich analizę i interpretację. Dodatkowo powinien tworzyć złożone wypowiedzi, argumentując postawioną przez siebie tezę. Z publikacjami WSiP każdy uczeń liceum i technikum dobrze przygotuje się do matury z języka polskiego. Oswoi się z zadaniami egzaminacyjnymi, pogłębi swoją wiedzę, a także zostanie wyposażony w umiejętność krytycznego myślenia.

Uruchomiliśmy kilka platform edukacyjnych, np. WSiPnet.pl z dostępem do e-podręczników i e-ćwiczeń do języka polskiego, czyli elektronicznych wersji podręczników i ćwiczeń, z podziałem na rozdziały i tematy, tak samo jak w przypadku papierowych wersji podręcznika. WSiPnet.pl to serwis umożliwiający komunikację między nauczycielem a uczniem, w tym wygodne odsyłanie prac domowych czy przesyłanie plików.

Klub Nauczyciela Uczę.pl to prawdziwa skarbnica zasobów edukacyjnych dla pedagoga. Są tu m.in. scenariusze lekcji, karty pracy do języka polskiego, testy z rozwiązaniami, a także bogata baza multimediów, w tym multibooki, filmy i animacje. Dokumentacja lekcyjna w jednym miejscu!

Wiemy jak ważna jest nauka w domu, poza murami szkoły. Z tej potrzeby powstał serwis Nauka Zdalna. To miejsce, gdzie po wiedzę mogą sięgać uczniowie, a nauczyciele po garść inspiracji i propozycji metodycznych. Tu także można znaleźć e-podręczniki do języka polskiego z podziałem na lekcje. Do każdego materiału są przypisane dodatkowe pomoce, które wzbogacą prowadzoną przez ciebie lekcję.

W serwisie Diagnoza z plusem zamieściliśmy bieżące i archiwalne egzaminy z języka polskiego. Są tu gotowe materiały do przeprowadzenia diagnozy na rozpoczęcie i zakończenie etapu nauczania. Narzędzie pozwala na zaplanowanie dalszej pracy dydaktycznej, umożliwia sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów, a także przygotowanie raportów indywidualnych i populacyjnych.