V Kongres Nauczycieli
Języka Niemieckiego

 

3 marca zapraszamy na V Kongres Nauczycieli Języka Niemieckiego organizowany przez WSiP we współpracy z PSNJN oraz Goethe-Institut.

 
Miejsce:
Hotel Radisson Blu Sobieski, Plac Zawiszy 1, Warszawa
Godz. 12.00
 
 
Zarejestruj się już dziś

 

Zarejestruj się już dziś! Liczba miejsc ograniczona!

Zadzwoń pod numer 801 220 555 (wybierz 4) w dni robocze w godz. 8.00–16.00 lub wyślij e-mail na adres: potwierdzenia@wsip.com.pl (w wiadomości prosimy podać imię i nazwisko, przedmiot – język niemiecki, miejsce i datę konferencji). Na zgłoszenia czekamy do 28.02.2017. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Sie können sich entweder telefonisch unter der Rufnummer 801 220 555 (Durchwahl 4) werktags von 8 bis 16 Uhr oder per E-Mail (potwierdzenia@wsip.com.pl) anmelden. Wichtig: Bei einer Anmeldung per E-Mail bitten wir Sie, Ihren Namen, das Schulfach (Deutsche Sprache), den Ort sowie das Datum der Konferenz anzugeben. Wir warten auf Ihre Anmeldung bis zum 28.02.2017. Über die Teilnahme entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.
 

Program

 

11.30–12.00 Czas na rejestrację uczestników i rozmowy przy kawie
12.00–12.20 Analiza nowej podstawy programowej dla języka obcego nauczanego jako drugi w klasach 7–8 szkoły podstawowej
dr Monika Janicka
12.20–12.40 Jak zaplanować pracę i bezpiecznie przygotować się do zajęć w nowej szkole podstawowej – poznaj ofertę WSiP
12.40–13.10 Sprachverwandtschaft – Hilfe oder Hürde im Fremdsprachenunterricht?
dr Katarzyna Hnatik
13.10–13.40 Heiter kommt weiter – Methoden und Möglichkeiten positiver Konnotationen
Anna Agata Misarko
13.40–14.30 Przerwa obiadowa
14.30–15.00 Der Polnische Deutschlehrerverband – ein Weg vom engagierten Lehrer zum motivierten Schüler
Kama Frąckowska-Pilarska
Violetta Winiarczyk
15.30–16.00 Mit digitalen Medien Unterrichten – Angebote des Goethe-Instituts
Piotr Garczyński
Goethe-Institut

 

Przewiń w dół, aby poznać prelegentów


Prelegenci:

dr Monika Janicka

Adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Zainteresowania badawcze: społeczne uwarunkowania procesu uczenia się języków obcych, specjalne potrzeby edukacyjne.Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lehrstuhl für Angewandte Linguistik an der Maria Curie-Skłodowska Universität in Lublin. Präsidentin des Polnischen Deutschlehrerverbandes. Forschungsschwerpunkt: Einfluss sozialer Faktoren auf den fremdsprachlichen Lernprozess, Lerner mit Förderbedarf.

dr Katarzyna Hnatik

Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki i Translatoryki w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz nauczyciel w NKJO w Jastrzębiu Zdroju. Autorka publikacji naukowych poświęconych wybranym problemom konfrontacji międzyjęzykowej oraz nauczania języków obcych.DaF-Lehrerin und –lektorin, wissenschaftlich-didaktische Mitarbeiterin am Institut für Germanistik an der Schlesischen Universität in Katowice. Autorin wissenschaftlicher Publikationen zu ausgewählten Aspekten deutsch-polnischer sprachlicher Konfrontation und des DaF-Unterrichts.

Anna Agata Misarko

W Polsce mieszka od 8 lat. Uczy języka niemieckiego oraz francuskiego. Historyk sztuki, lektorka, tłumaczka, dyrektorka szkoły językowej.Lebt seit 8 Jahren in Polen. Lehrt Deutsch und Französisch. Kunsthistorikerin, Lektorin, Dolmetcherin, Direktorin der Sprachschule.

Piotr Garczyński

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia germańska i studia podyplomowe z informatyki), koordynator projektów medialnych w Goethe-Institut w Warszawie, odpowiedzialny m.in. za projekty dotyczące stosowania nowoczesnych mediów w nauczaniu języka niemieckiego, w tym praktyczne zastosowanie tabletów w nauczaniu języka niemieckiego.Piotr Garczyński hat an der Universität in Wroclaw Germanistik absolviert (Aufbaustudium Informatik), war Diplomlehrer, Fachberater und Teacher Trainer und ist am Goethe-Institut Warschau u.a. für Medienprojekte, Fortbildungen für Deutschlehrer zum Einsatz digitaler Medien (Lernplatform und Tablets), sowie Entwicklung der Sprachspiele für´s Länderportal Polen zuständig.

 

Skonsultuj się

Masz pytania? Nasz konsultant jest do Twojej dyspozycji.

801 220 555