V Kongres Nauczycieli
Języka Niemieckiego

 

3 marca odbył się V Kongres Nauczycieli Języka Niemieckiego organizowany przez WSiP we współpracy z PSNJN oraz Goethe-Institut.

 
 
Obejrzyj relację z Kongresu

 

Program

 

11.30–12.00 Czas na rejestrację uczestników i rozmowy przy kawie
12.00–12.20 Analiza nowej podstawy programowej dla języka obcego nauczanego jako drugi w klasach 7–8 szkoły podstawowej
dr Monika Janicka
12.20–12.40 Jak zaplanować pracę i bezpiecznie przygotować się do zajęć w nowej szkole podstawowej – poznaj ofertę WSiP
12.40–13.10 Sprachverwandtschaft – Hilfe oder Hürde im Fremdsprachenunterricht?
dr Katarzyna Hnatik
13.10–13.40 Heiter kommt weiter – Methoden und Möglichkeiten positiver Konnotationen
Anna Agata Misarko
13.40–14.30 Przerwa obiadowa
14.30–15.00 Der Polnische Deutschlehrerverband – ein Weg vom engagierten Lehrer zum motivierten Schüler
Kama Frąckowska-Pilarska
Violetta Winiarczyk
15.30–16.00 Mit digitalen Medien Unterrichten – Angebote des Goethe-Instituts
Piotr Garczyński
Goethe-Institut

 

Przewiń w dół, aby poznać prelegentów


Prelegenci:

dr Monika Janicka

Adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Zainteresowania badawcze: społeczne uwarunkowania procesu uczenia się języków obcych, specjalne potrzeby edukacyjne.Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lehrstuhl für Angewandte Linguistik an der Maria Curie-Skłodowska Universität in Lublin. Präsidentin des Polnischen Deutschlehrerverbandes. Forschungsschwerpunkt: Einfluss sozialer Faktoren auf den fremdsprachlichen Lernprozess, Lerner mit Förderbedarf.

dr Katarzyna Hnatik

Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki i Translatoryki w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz nauczyciel w NKJO w Jastrzębiu Zdroju. Autorka publikacji naukowych poświęconych wybranym problemom konfrontacji międzyjęzykowej oraz nauczania języków obcych.DaF-Lehrerin und –lektorin, wissenschaftlich-didaktische Mitarbeiterin am Institut für Germanistik an der Schlesischen Universität in Katowice. Autorin wissenschaftlicher Publikationen zu ausgewählten Aspekten deutsch-polnischer sprachlicher Konfrontation und des DaF-Unterrichts.

Anna Agata Misarko

W Polsce mieszka od 8 lat. Uczy języka niemieckiego oraz francuskiego. Historyk sztuki, lektorka, tłumaczka, dyrektorka szkoły językowej.Lebt seit 8 Jahren in Polen. Lehrt Deutsch und Französisch. Kunsthistorikerin, Lektorin, Dolmetcherin, Direktorin der Sprachschule.

Piotr Garczyński

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia germańska i studia podyplomowe z informatyki), koordynator projektów medialnych w Goethe-Institut w Warszawie, odpowiedzialny m.in. za projekty dotyczące stosowania nowoczesnych mediów w nauczaniu języka niemieckiego, w tym praktyczne zastosowanie tabletów w nauczaniu języka niemieckiego.Piotr Garczyński hat an der Universität in Wroclaw Germanistik absolviert (Aufbaustudium Informatik), war Diplomlehrer, Fachberater und Teacher Trainer und ist am Goethe-Institut Warschau u.a. für Medienprojekte, Fortbildungen für Deutschlehrer zum Einsatz digitaler Medien (Lernplatform und Tablets), sowie Entwicklung der Sprachspiele für´s Länderportal Polen zuständig.