Konkurs objęty patronatem

Co zyskasz, biorąc udział w Konkursie?

W czym Ci pomoże udział w Konkursie?

 • Zdobędziesz nagrodę rzeczową, jeśli Twoja praca znajdzie się wśród 3 najlepszych w ramach danej kategorii.
 • Otrzymasz Dyplom uczestnictwa, który pomoże Ci w awansie zawodowym.
 • Otrzymasz podziękowania za aktywny udział w konkursie na ręce Dyrekcji Szkoły.
 • Przyczynisz się do promocji swojej szkoły i klasy, w której uczysz.
 • Zmotywujesz uczniów do nauki języka obcego zawodowego.
 • Poprowadzisz kreatywne lekcje, które będą atrakcyjne dla uczniów.
 • Pomożesz uczniom płynnie posługiwać się językiem obcym zawodowym w praktyce.
 • Wymienisz się pomysłami na lekcje i doświadczeniem z innymi nauczycielami JOZ.

Zadania konkursowe

Konkurs przeprowadzany jest w pięciu kategoriach:

1) KategoriaScenariusz lekcji nauki języka angielskiego zawodowego” – opracowanie scenariusza lekcji nauki języka angielskiego zawodowego na dowolny temat.

2) KategoriaLekcja z języka angielskiego zawodowego” – poprowadzenie lekcji z języka angielskiego zawodowego na podstawie przygotowanego wcześniej scenariusza lub na podstawie materiałów WSiP.

3) KategoriaKarty pracy z języka angielskiego zawodowego” – opracowanie karty pracy z języka angielskiego zawodowego dla dowolnego zawodu z wybranego przez nauczyciela zagadnienia.

4) KategoriaPlakat” – przygotowanie z uczniami plakatu dot. języka angielskiego zawodowego dla dowolnego zawodu z wybranego przez nauczyciela zagadnienia.

5) Kategoria „Ulotka / prezentacja” – przygotowanie z uczniami ulotki / prezentacji promującej naukę języka angielskiego zawodowego.

Sami decydujecie, w której i w ilu kategoriach konkursu chcecie wziąć udział.

Harmonogram

Do 24 października 2022 roku zgłoś swój udział w konkursie poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego na adres: ksztalcimyzawodowo@wsip.pl z tematem maila „konkurs Zaprojektuj zawodowo swój angielski”.

Terminy nadsyłania prac konkursowych

 • Opracowanie scenariusza lekcji języka angielskiego zawodowego na dowolny temat – do 31 października 2022 r.
 • Poprowadzenie lekcji z języka angielskiego zawodowego na dowolny temat – do 31 grudnia 2022 r.
 • Opracowanie karty pracy z języka angielskiego zawodowego dla dowolnego zawodu z wybranego przez nauczyciela zagadnienia – do 28 lutego 2023 r.
 • Przygotowanie plakatu dotyczącego języka angielskiego zawodowego dla dowolnego zawodu z wybranego przez nauczyciela zagadnienia – do 7 kwietnia 2023 r.
 • Przygotowanie z uczniami ulotki/ prezentacji promującej naukę języka angielskiego zawodowego – do 31 maja 2023 r.

Komisja konkursowa oceni nadesłane prace konkursowe w ciągu 30 dni od daty, do której prace, w danej kategorii, powinny być nadesłane. Prace konkursowe w formie cyfrowej prosimy przesłać na adres: ksztalcimyzawodowo@wsip.pl z tematem maila „Konkurs Zaprojektuj zawodowo swój angielski” lub pocztą tradycyjną na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 96 z dopiskiem „Dział marketingu - Konkurs Zaprojektuj zawodowo swój angielski”.

W skład komisji konkursowej wchodzą:

 • Redaktor czasopisma Języki Obce w Szkole – Pan Bartosz Brzoza
 • Autorka bloga o tematyce nauki języka angielskiego zawodowego Język Obcy Zawodowy http://joz.com.pl – Pani Magdalena Ślawska
 • Przedstawiciel WSiP

Laureaci konkursu

I Kategoria „Scenariusz lekcji nauki języka angielskiego zawodowego”

1. Miejsce: Monika Kowańdy-Mierzwiak Obejrzyj pracę ->

2. Miejsce: Magdalena Knapik Obejrzyj pracę ->

3. Miejsce: Magdalena Sosnowska-Mielczarek Obejrzyj pracę ->

II Kategoria „Lekcja z języka angielskiego zawodowego”

1. Miejsce: Sylwia Grzelak Obejrzyj pracę ->

2. Miejsce: Beata Wiczk Obejrzyj pracę ->

3. Miejsce: Agnieszka Pietuszko Obejrzyj pracę ->