Kontakt z WSiP

Zapraszamy do kontaktu:


Infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
lub (+48) 22 422 30 01 (z telefonów komórkowych)

 

Adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
E-mail: wsip@wsip.com.pl

 

Jeśli chcesz zadać nam pytanie – skorzystaj z naszego formularza kontaktowego. Specjalista odpowie w najkrótszym możliwie czasie.

 


 

Informacje prawne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836;