Skontaktuj się z nami

 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96.

Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa prawna oraz okres przechowywania danych osobowych:

– Odpowiedź na zadane pytanie przesłane w formularzu kontaktowym lub poprzez pocztę elektroniczną. W tym przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie rzetelnej informacji dla kontaktujących się z nami osób oraz przekierowanie sprawy do odpowiedniego działu w naszej firmie. Będziemy przechowywać zrealizowaną korespondencję przez okres 1 roku, chyba, że sprawa dotyczyć będzie kwestii wymagających dłuższego okresu przechowywania np. w związku z przedawnieniem roszczeń czy reklamacji.
– Kontakt przedstawiciela WSiP w celu przedstawienia oferty, w związku z wyraźną prośbą osoby pozostawioną w formularzu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Przesłanie informacji handlowej będzie zrealizowane poprzez kontakt telefoniczny przedstawiciela lub/oraz drogą elektroniczną (adres e-mail), zgodnie z pozostawionymi w formularzu do tego celu danymi kontaktowymi. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji zamówionego przez osobę kontaktu.

Odbiorcami danych będą:

– upoważnieni pracownicy administratora danych,
– usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług IT, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez WSiP usług,

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości skontaktowania się i przedstawienia oferty. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo:

– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem,
– do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zalecamy również zapoznać się z naszą Polityką prywatności oraz Polityką cookies, które znajdują się na stronie www.wsip.pl