Pomysł na e-lekcje
Cykl Matematyka
klasa 4

Klasa 4

Lekcja: Wielokąty

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Wielokąty

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Matematyka pod stopami

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Wielokąty

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Domino - wielokąty

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Prostokąt, kwadrat

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Prostokąt, kwadrat

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Wielokąty

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 14

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pole wielokąta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Pole wielokąta

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Pola i obwody

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Jednostki

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 15

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pole prostokąta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Pole prostokąta

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Wielokąty

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Wielokąty

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Pole prostokąta 

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Pola i obwody

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Jednostki

Pobierz z ucze.pl

LekcjaUłamki zwykłe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Ułamki zwykłe

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Ułamki

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Domino - ułamki

Pobierz z ucze.pl

LekcjaObliczanie ułamka liczby naturalnej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Obliczanie ułamka liczby naturalnej

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. (Nie)zwykłe ułamki

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPorównywanie ułamków

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Porównywanie ułamków

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Ułamki

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 16

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Ułamki

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Domino - ułamki

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 17

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Zastosowanie dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach do rozwiązywania zadań tekstowych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Zastosowanie dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach do rozwiązywania zadań tekstowych

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Liczby mieszane

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Liczby mieszane

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. (Nie)zwykłe ułamki

Pobierz PDF

Lekcja: Zamiana ułamków zwykłych na liczby mieszane, ułamek niewłaściwy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Zamiana ułamków zwykłych na liczby mieszane, ułamek niewłaściwy

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 6

Pobierz z ucze.pl