Pomysł na e-lekcje
Cykl Matematyka
klasa 5 

Klasa 5

Lekcja: Mnożenie liczb dziesiętnych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Mnożenie liczb dziesiętnych 

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 24

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Mnożenie liczb dziesiętnych - krzyżówka

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Dzielenie liczb dziesiętnych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Dzielenie liczb dziesiętnych

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 25

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy. Dzielenie liczb dziesiętnych - wykreślanka

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Dzielenie liczb dziesiętnych - krzyżówka

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

LekcjaKąty wierzchołkowe, kąty przyległe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Kąty wierzchołkowe, kąty przyległe

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Kąty

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Domino - Wyznacz miarę kąta

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 27

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPlan, mapa, skala

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Plan, mapa, skala

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Skala

Pobierz PDF

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Świat na wielką i małą skalę

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. Skala

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Skala

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 28

Pobierz z ucze.pl

LekcjaProstopadłościan, sześcian

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Prostopadłościan, sześcian

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Zagadki logiczne z sześcianem

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 29

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPowtórzenie. Figury geomeryczne. Skala i plan. Bryły

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Powtórzenie. Figury geomeryczne. Skala i plan. Bryły

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Skala

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. Skala

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 5

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Obliczenia kalendarzowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Obliczenia kalendarzowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Gra. „Oby do niedzieli”

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Kalendarz

Pobierz PDF

Lekcja: Obliczenia czasowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Obliczenia czasowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy. Obliczenia zegarowe

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Czas

Pobierz PDF

Lekcja:Szacowanie wyników obliczeń czasowych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Szacowanie wyników obliczeń czasowych

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy. Krzyżówka

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian na zakończenie nauki w klasie 5

Pobierz z ucze.pl