Pomysł na e-lekcje
Cykl Matematyka

Klasa 4

Lekcja: Wielokąty

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Wielokąty

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Matematyka pod stopami

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Wielokąty

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Domino - wielokąty

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Prostokąt, kwadrat

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Prostokąt, kwadrat

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Wielokąty

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 14

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pole wielokąta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Pole wielokąta

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Pola i obwody

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Jednostki

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 15

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pole prostokąta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Pole prostokąta

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Wielokąty

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Wielokąty

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Pole prostokąta 

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Pola i obwody

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Jednostki

Pobierz z ucze.pl

LekcjaUłamki zwykłe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Ułamki zwykłe

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Ułamki

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Domino - ułamki

Pobierz z ucze.pl

LekcjaObliczanie ułamka liczby naturalnej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Obliczanie ułamka liczby naturalnej

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. (Nie)zwykłe ułamki

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPorównywanie ułamków

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Porównywanie ułamków

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Ułamki

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 16

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Ułamki

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Domino - ułamki

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 17

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Zastosowanie dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach do rozwiązywania zadań tekstowych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Zastosowanie dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach do rozwiązywania zadań tekstowych

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Liczby mieszane

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Liczby mieszane

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. (Nie)zwykłe ułamki

Pobierz PDF

Lekcja: Zamiana ułamków zwykłych na liczby mieszane, ułamek niewłaściwy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 4, temat: Zamiana ułamków zwykłych na liczby mieszane, ułamek niewłaściwy

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 6

Pobierz z ucze.pl

Klasa 5

Lekcja: Mnożenie liczb dziesiętnych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Mnożenie liczb dziesiętnych 

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 24

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Mnożenie liczb dziesiętnych - krzyżówka

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Dzielenie liczb dziesiętnych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Dzielenie liczb dziesiętnych

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 25

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy. Dzielenie liczb dziesiętnych - wykreślanka

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Dzielenie liczb dziesiętnych - krzyżówka

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela 

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

LekcjaKąty wierzchołkowe, kąty przyległe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Kąty wierzchołkowe, kąty przyległe

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Kąty

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Domino - Wyznacz miarę kąta

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 27

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPlan, mapa, skala

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Plan, mapa, skala

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Skala

Pobierz PDF

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Świat na wielką i małą skalę

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. Skala

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Skala

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 28

Pobierz z ucze.pl

LekcjaProstopadłościan, sześcian

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Prostopadłościan, sześcian

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Zagadki logiczne z sześcianem

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 29

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPowtórzenie. Figury geomeryczne. Skala i plan. Bryły

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Powtórzenie. Figury geomeryczne. Skala i plan. Bryły

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Skala

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna. Skala

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 5

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Obliczenia kalendarzowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Obliczenia kalendarzowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Gra. „Oby do niedzieli”

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Kalendarz

Pobierz PDF

Lekcja: Obliczenia czasowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Obliczenia czasowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy. Obliczenia zegarowe

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Czas

Pobierz PDF

Lekcja:Szacowanie wyników obliczeń czasowych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 5, temat: Szacowanie wyników obliczeń czasowych

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy. Krzyżówka

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian na zakończenie nauki w klasie 5

Pobierz z ucze.pl

Klasa 6

Lekcja: Rozwiązywanie zadań tekstowych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 6, temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 20

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Zadania tekstowe

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Korzystanie ze wzorów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 6, temat: Korzystanie ze wzorów

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 21

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Prędkość, droga, czas

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 6, temat: Prędkość, droga, czas

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Prędkość, droga, czas

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Prędkość, droga, czas

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 22

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wyrażenia algebraiczne. Równania

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 6, temat: Wyrażenia algebraiczne. Równania

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Równania I-go stopnia z jedną niewiadomą

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Co to za liczba?

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 24

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

LekcjaKonstrukcja trójkąta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 6, temat: Konstrukcja trójkąta

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 25

Pobierz z ucze.pl

LekcjaKonstrukcja kąta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 6, temat: Konstrukcja kąta

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 26

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Konstrukcja kąta

Pobierz z ucze.pl

LekcjaZadania i ćwiczenia. Liczby i działania na liczbach

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 6, temat: Zadania i ćwiczenia. Liczby i działania na liczbach

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Liczby! Do tablicy!

Pobierz PDF

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Ułamki

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 1

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian nr 2

Pobierz z ucze.pl

LekcjaZadania i ćwiczenia. Elementy algebry

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 6, temat: Zadania i ćwiczenia. Elementy algebry

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 7. Rozwiązywanie równań

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Co to za liczba?

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Zadania i ćwiczenia. Figury płaskie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 6, temat: Zadania i ćwiczenia. Figury płaskie

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Pola i obwody

Pobierz z ucze.pl

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Wszyscy mierzą jednakowo

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy. Pole prostokąta

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 15

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Zadania i ćwiczenia. Bryły

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 6, temat: Zadania i ćwiczenia. Bryły

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Krzyżówka. Objętość prostopadłościanu

Pobierz z ucze.pl

Domino. Zamiana jednostek objętości

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy. Siatka sześcianu

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 18

Pobierz z ucze.pl

Kartkówka nr 19

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Zadania i ćwiczenia. Zadania tekstowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 6, temat: Zadania i ćwiczenia. Zadania tekstowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy. Zadania tekstowe

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 20

Pobierz z ucze.pl

Klasa 7

Lekcja: Przykłady równań. Rozwiązywanie równań

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 7, temat: Przykłady równań. Rozwiązywanie równań

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Równania I-go stopnia z jedną niewiadomą

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Równania

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 10

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Zadania tekstowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 7, temat: Zadania tekstowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Równania

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 11

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wielkości wprost proporcjonalne. Przekształcanie wzorów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 7, temat: Wielkości wprost proporcjonalne. Przekształcanie wzorów

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Karta pracy. Przekształcanie wzorów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Równania

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 12

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian nr 5

Pobierz z ucze.pl

LekcjaKąty w wielokątach

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 7, temat: Kąty w wielokątach

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 7. Podział trójkątów

Pobierz PDF

Mutibook. Matematyka. Klasa 7. DEMO - Kąty w wielokątach

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Wielokąty

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Trójkąty z patyczków

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPola wielokątów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 7, temat: Pola wielokątów

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 7. Pola wielokątów

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Wielokąty

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 13

Pobierz z ucze.pl

LekcjaFigury w układzie współrzędnych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 7, temat: Figury w układzie współrzędnych

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 7. Figury w układzie współrzędnych

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Wielokąty

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 14

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian nr 6

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Potęgi liczb całkowitych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 7, temat: Potęgi liczb całkowitych

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Potęgi

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 7. Potęgi

Pobierz PDF

Mutibook. Matematyka. Klasa 7. DEMO – Potęgi

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Potęgi o wykładniku naturalnym

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 7, temat: Potęgi o wykładniku naturalnym

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Potęgi

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Potęgi

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 7, temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Notacja wykładnicza

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Potęgi

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 15

Pobierz z ucze.pl

Kartkówka nr 16

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Potęga potęgi

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 7, temat: Potęga potęgi

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 7. Potęgi w (u)życiu

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Potęgi

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 7

Pobierz z ucze.pl

Klasa 8

Lekcja: Powtórzenie - Liczby

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 8, temat: Powtórzenie - Liczby

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. System rzymski

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

Mutibook. Matematyka. Klasa 7. DEMO - Liczby pierwsze i złożone

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Liczby

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 1

Pobierz z ucze.pl

Próbny egzamin ósmoklasisty

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Powtórzenie - Procenty

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka, klasa 8, temat: Powtórzenie - Procenty

Przejdź na WSiPnet.pl

Podręcznik nauczyciela

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Arkusz egzaminacyjny

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian nr 2

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Procenty

Pobierz z ucze.pl