Pomysł na e-lekcje
Cykl Matematyka wokół nas
klasa 4

Klasa 4

Lekcja: Ułamki zwykłe. Porównywanie ułamków

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Ułamki zwykłe. Porównywanie ułamków

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Ułamki jako dzielenie

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Porównywanie ułamków

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Domino - ułamki

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Ułamki

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Ułamki

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Rozszerzanie i skracanie ułamków

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Ułamki właściwe i niewłaściwe

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Rozszerzanie i skracanie ułamków

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 21

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Utrwalenie wiadomości o ułamkach zwykłych

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Karta pracy. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 22

Pobierz z ucze.pl

Praca klasowa nr 4

Pobierz z ucze.pl

LekcjaMnożenie ułamka przez liczbę naturalną

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Ułamki

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

LekcjaOpis prostopadłościanu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Opis prostopadłościanu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Opis prostopadłościanu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Prostopadłościany

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSiatka prostopadłościanu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Siatka prostopadłościanu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Siatka prostopadłościanu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Karta pracy. Zagadki logiczne z sześcianem

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Prostopadłościany

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 23

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPole powierzchni prostopadłościanu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Pole powierzchni prostopadłościanu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole powierzchni prostopadłościanu

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 24

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Prostopadłościany

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 25

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki dziesiętne

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Rozszerzanie i skracanie ułamków dziesiętnych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków dziesiętnych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rozszerzanie i skracanie ułamków dziesiętnych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki dziesiętne

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Porównywanie ułamków dziesiętnych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Porównywanie ułamków dziesiętnych

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 26

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki dziesiętne

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wyrażenia dwumianowane

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Wyrażenia dwumianowane

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Wyrażenia dwumianowane

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 27

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki dziesiętne

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Dodawanie ułamków dziesiętnych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Dodawanie ułamków dziesiętnych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki dziesiętne

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Odejmowanie ułamków dziesiętnych  

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych 

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Odejmowanie ułamków dziesiętnych 

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 28

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki dziesiętne

Pobierz z ucze.pl

LekcjaMnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki dziesiętne

Pobierz z ucze.pl

LekcjaDzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki dziesiętne

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 29

Pobierz z ucze.pl