Pomysł na e-lekcje
Cykl Matematyka wokół nas
klasa 5

Klasa 5

Lekcja: Prostokąt

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Prostokąt

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Prostokąt

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 22

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Prostokąt

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Równoległobok

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Równoległobok

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Równoległobok

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 23

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Trapez

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Trapez

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Trapez 

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 24

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Klasyfikacja czworokątów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Klasyfikacja czworokątów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Klasyfikacja czworokątów

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Powtórzenie wiadomości  o wielokątach

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Gra „Dopasuj pierwszy”

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Matematyka pod stopami

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 25

Pobierz z ucze.pl

Kartkówka nr 25a

Pobierz z ucze.pl

LekcjaLiczby ujemne

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Liczby ujemne

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Liczby ujemne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 26

Pobierz z ucze.pl

Kartkówka nr 26a

Pobierz z ucze.pl

LekcjaDodawanie liczb całkowitych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Dodawanie liczb całkowitych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Dodawanie liczb całkowitych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Liczby ujemne

Pobierz z ucze.pl

LekcjaOdejmowanie liczb całkowitych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Odejmowanie liczb całkowitych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Odejmowanie liczb całkowitych

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji powtórzeniowej. Liczby całkowite

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Piramidy liczbowe

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 27

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPole prostokąta i kwadratu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Pole prostokąta i kwadratu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole prostokąta i kwadratu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Pola i obwody

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Pole prostokąta

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 28

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pole równoległoboku i rombu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Pole równoległoboku i rombu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole równoległoboku i rombu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Pola i obwody

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 29

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pole trójkąta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Pole trójkąta

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole trójkąta

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Jednostki

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 30

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pole trapezu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Pole trapezu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole trapezu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Wszyscy mierzą jednakowo

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 31

Pobierz z ucze.pl

LekcjaUłamek jako procent

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Ułamek jako procent

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Ułamek jako procent

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zbiór zadań. Matematyka wokół nas. Klasa 5. Ulamek jako procent

Pobierz PDF

LekcjaObliczanie procentu danej wielkości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Obliczanie procentu danej wielkości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Obliczanie procentu danej wielkości

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 32

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Gra Memory. Podwyżki i obniżki

Pobierz z ucze.pl

LekcjaDiagramy procentowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Diagramy procentowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Diagramy procentowe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zbiór zadań. Matematyka wokół nas. Klasa 5. Diagramy procentowe

Pobierz PDF

 

LekcjaProstopadłościan

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Prostopadłościan

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Prostopadłościan

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zbiór zadań. Matematyka wokół nas. Klasa 5. Graniastosłupy

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Karta pracy. Zagadki logiczne z sześcianem

Pobierz z ucze.pl

LekcjaGraniastosłup prosty

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Graniastosłup prosty

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Graniastosłup prosty

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zbiór zadań. Matematyka wokół nas. Klasa 5. Graniastosłupy

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Wielościany

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPole powierzchni graniastosłupa

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Pole powierzchni graniastosłupa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole powierzchni graniastosłupa

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Karty pracy. Graniastosłupy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zbiór zadań. Matematyka wokół nas. Klasa 5. Graniastosłupy

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 33

Pobierz z ucze.pl