Pomysł na e-lekcje
Cykl Matematyka wokół nas
klasa 6

Klasa 6

Lekcja: Pole czworokąta i trójkąta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Pole czworokąta i trójkąta

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole czworokąta i trójkąta

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Jednostki

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Pola i obwody

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Pole trójkąta - domino

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 14

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pole dowolnego wielokąta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Pole dowolnego wielokąta 

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole dowolnego wielokąta

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Jednostki

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Pola i obwody figur płaskich

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Pole równoległoboku - krzyżówka

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Pole trapezu - domino

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 15

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pola wielokątów - podsumowanie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Pola wielokątów - podsumowanie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pola wielokątów - podsumowanie

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Praca klasowa nr 5

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Jednostki

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Pola i obwody figur płaskich

Pobierz z ucze.pl

LekcjaUłamki o mianowniku 100

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Ułamki o mianowniku 100

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Ułamki o mianowniku 100

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaZadania z procentami

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Zadania z procentami

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Zadania z procentami

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Gra Memory. Podwyżki i obniżki

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 16

Pobierz z ucze.pl

LekcjaDiagramy procentowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Diagramy procentowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Diagramy procentowe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 6

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Graniastosłupy proste

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Graniastosłupy proste

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Graniastosłupy proste

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Wielościany

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pole powierzchni graniastosłupa

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Pole powierzchni graniastosłupa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole powierzchni graniastosłupa

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 17

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Objętość prostopadłościanu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Objętość prostopadłościanu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Objętość prostopadłościanu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Krzyżówka. Objętość prostopadłościanu

Pobierz z ucze.pl

Domino. Zamiana jednostek objętości

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Siatka sześcianu

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 18

Pobierz z ucze.pl

Kartkówka nr 19

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Ostrosłupy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Ostrosłupy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Ostrosłupy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: Bryły obrotowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Bryły obrotowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Bryły obrotowe

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Bryły obrotowe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 20

Pobierz z ucze.pl

LekcjaLiczby wymierne

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Liczby wymierne

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Liczby wymierne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zbiór zadań. Matematyka wokół nas. Klasa 6. Liczby wymierne

Pobierz PDF

LekcjaDodawanie liczb wymiernych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Dodawanie liczb wymiernych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Dodawanie liczb wymiernych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zbiór zadań. Matematyka wokół nas. Klasa 6. Dodawanie liczb wymiernych

Pobierz PDF

LekcjaOdejmowanie liczb wymiernych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Odejmowanie liczb wymiernych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Odejmowanie liczb wymiernych

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 21

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zbiór zadań. Matematyka wokół nas. Klasa 6. Odejmowanie liczb wymiernych

Pobierz PDF

LekcjaMnożenie liczb wymiernych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Mnożenie liczb wymiernych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Mnożenie liczb wymiernych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zbiór zadań. Matematyka wokół nas. Klasa 6. Mnożenie liczb wymiernych

Pobierz PDF

LekcjaDzielenie liczb wymiernych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Dzielenie liczb wymiernych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Dzielenie liczb wymiernych

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 22

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zbiór zadań. Matematyka wokół nas. Klasa 6. Dzielenie liczb wymiernych

Pobierz PDF

LekcjaPowtórzenie – liczby wymierne

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Powtórzenie – liczby wymierne

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Powtórzenie – liczby wymierne

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Karta pracy. Uzupełnij drzewko

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 23

Pobierz z ucze.pl