Pomysł na e-lekcje
Cykl Matematyka wokół nas
klasa 7

Klasa 7

Lekcja: Równania z jedną niewiadomą. Rozwiązywanie równań

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Równania z jedną niewiadomą. Rozwiązywanie równań 

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Równania z jedną niewiadomą

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Rozwiązywanie równań

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 9

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Równania

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Równania I-go stopnia z jedną niewiadomą

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy. Równania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Zadania tekstowe z zastosowaniem równań

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Zadania tekstowe z zastosowaniem równań

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Zadania tekstowe

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Karty pracy. Równania

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Równania

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 9

Pobierz z ucze.pl

Praca klasowa nr 7

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wielkości wprost proporcjonalne. Przekształcanie wzorów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Wielkości wprost proporcjonalne. Przekształcanie wzorów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Wielości wprost proporcjonalne

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Proporcja

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Podział proporcjonalny

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Przekształcanie wzorów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Równania

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Praca klasowa nr 7

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Karta pracy. Przekształcanie wzorów

Pobierz z ucze.pl

LekcjaOdczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą tabel i diagramów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą tabel i diagramów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą tabel i diagramów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Elementy statystyki opisowej

Pobierz z ucze.pl

LekcjaOdczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą wykresów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą wykresów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą wykresów

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Propozycja projektu. Badania statystyczne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Elementy statystyki opisowej

Pobierz z ucze.pl

LekcjaŚrednia arytmetyczna

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Średnia arytmetyczna

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Średnia arytmetyczna

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Elementy statystyki opisowej

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 9

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian nr 8

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 7. Figury w układzie współrzędnych

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 10

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Twierdzenie, założenie, teza, dowód

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Twierdzenie, założenie, teza, dowód

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Twierdzenie, założenie, teza, dowód

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Karta pracy. Twierdzenie, założenie, teza

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Twierdzenie Pitagorasa

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Twierdzenie Pitagorasa

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Twierdzenie Pitagorasa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Twierdzenie Pitagorasa

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 7. Twierdzenie Pitagorasa

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Twierdzenie Pitagorasa

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Twierdzenie Pitagorasa

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Praktyczne zastosowania twierdzenia Pitagorasa

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Praktyczne zastosowania twierdzenia Pitagorasa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Praktyczne zastosowania twierdzenia Pitagorasa

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 9

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Twierdzenie Pitagorasa

Pobierz z ucze.pl

LekcjaGraniastosłupy – ich rodzaje

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Graniastosłupy – ich rodzaje

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Graniastosłupy – ich rodzaje

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Graniastosłupy

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Karty pracy. Graniastosłupy

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Wielościany

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Przekroje graniastosłupów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Przekroje graniastosłupów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Przekroje graniastosłupów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Graniastosłupy

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pole powierzchni graniastosłupa prostego

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Pole powierzchni graniastosłupa prostego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole powierzchni graniastosłupa prostego

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Karty pracy. Graniastosłup

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Graniastosłupy

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 11

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Objętość bryły, jednostki objętości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Objętość bryły, jednostki objętości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Objętość bryły, jednostki objętości

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Graniastosłupy

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Objętość graniastosłupa prostego

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Objętość graniastosłupa prostego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Objętość graniastosłupa prostego

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Graniastosłupy

Pobierz z ucze.pl