Pomysł na e-lekcje
Cykl Matematyka wokół nas
klasa 8

Klasa 8

Lekcja: Powtórzenie - Liczby i działania

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Powtórzenie - Liczby i działania

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Liczby

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Działania w zbiorze liczb

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Działania na pierwiastkach

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Obliczenia procentowe

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Multibook. Matematyka wokół nas. Klasa 7. DEMO - Pojęcie procentu. Obliczanie procentu danej liczby

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Liczby

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 1

Pobierz z ucze.pl

Próbny egzamin ósmoklasisty

Pobierz z ucze.pl

Arkusz egzaminacyjny

Pobierz z ucze.pl

Praca klasowa nr 1

Pobierz z ucze.pl

Praca klasowa nr 2

Pobierz z ucze.pl

Praca klasowa nr 4

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Powtórzenie - Wyrażenia algebraiczne i równania

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Powtórzenie - Wyrażenia algebraiczne i równania

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Wyrażenia algebraiczne

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Równania

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Praca klasowa nr 6

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Wyrażenia algebraiczne

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Równania I-go stopnia z jedną niewiadomą

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Powtórzenie - Figury płaskie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Powtórzenie - Figury płaskie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Pola wielokątów

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Praca klasowa nr 5

Pobierz z ucze.pl

Próbny egzamin ósmoklasisty

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Wielokąty

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Multibook. Matematyka wokół nas. Klasa 7. DEMO - Czworokąty, część 1

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Pola i obwody figur płaskich

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Jednostki

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPowtórzenie - Bryły

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Powtórzenie - Bryły

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Graniastosłupy

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Ostrosłupy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zbiór zadań. Matematyka 8. Bryły, s. 142-147

Pobierz PDF

Zbiór zadań. Matematyka 8. Bryły, s. 147-150

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 6

Pobierz z ucze.pl

Kartkówka nr 7

Pobierz z ucze.pl

Kartkówka nr 12

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian nr 4

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPowtórzenie - Odczytywanie danych statystycznych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Powtórzenie - Odczytywanie danych statystycznych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Odczytywanie danych statystycznych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zbiór zadań. Matematyka 8. Elementy statystyki opisowej, kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa, s. 151-155

Pobierz PDF

LekcjaPowtórzenie - Zliczanie obiektów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Powtórzenie - Zliczanie obiektów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Zliczanie obiektów

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Doświadczenie i zdarzenie losowe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 9

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPowtórzenie - Prawdopodobieństwo zdarzenia losowego

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Powtórzenie - Prawdopodobieństwo zdarzenia losowego

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Prawdopodobieństwo zdarzenia losowego

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Prawdopodobieństwo

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 13

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian nr 5

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPowtórzenie - Przed egzaminem

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Powtórzenie - Przed egzaminem

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Przed egzaminem

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Arkusz egzaminacyjny nr 1

Pobierz z ucze.pl

Arkusz egzaminacyjny nr 2

Pobierz z ucze.pl

Arkusz egzaminacyjny nr 3

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Arkusz egzaminacyjny, s. 96-111

Pobierz PDF

Zbiór zadań. Matematyka 8. Przed egzaminem, s. 159-163

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Trening przed egzaminem

Pobierz PDF

Przed egzaminem. Informacje i wskazówki

Pobierz PDF

Lekcja: Długość okręgu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Długość okręgu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Długość okręgu

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 11

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zbiór zadań. Matematyka 8. Okrąg, koło, pierścień kołowy

Pobierz PDF

LekcjaPole koła

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Pole koła

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole koła

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Okrąg i koło

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Okrąg i koło

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pierścień kołowy, pole pierścienia

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Pierścień kołowy, pole pierścienia

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pierścień kołowy, pole pierścienia

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Kąt środkowy, pierścień kołowy …

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 6

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSymetralna odcinka i dwusieczna kąta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Symetralna odcinka i dwusieczna kąta

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Symetralna odcinka i dwusieczna kąta

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Symetralna odcinka

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Dwusieczna kąta

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSymetria osiowa

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Symetria osiowa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Symetria osiowa

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Symetria osiowa

Pobierz z ucze.pl

LekcjaFigury osiowosymetryczne

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Figury osiowosymetryczne

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Figury osiowosymetryczne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaSymetria środkowa

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Symetria środkowa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Symetria środkowa

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Symetria środkowa

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 13

Pobierz z ucze.pl

LekcjaFigury środkowosymetryczne

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Figury środkowosymetryczne

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Figury środkowosymetryczne

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 7

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karty pracy. Figury środkowosymetryczne s. 5-6

Pobierz z ucze.pl

LekcjaReguła mnożenia

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Reguła mnożenia

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Reguła mnożenia

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaReguła dodawania

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Reguła dodawania

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Reguła dodawania

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaZdarzenia w doświadczeniach losowych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Zdarzenia w doświadczeniach losowych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Zdarzenia w doświadczeniach losowych

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Zdarzenie losowe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karty pracy. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPrawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach losowych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach losowych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach losowych

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Prawdopodobieństwo

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karty pracy. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 8

Pobierz z ucze.pl