Pomysł na e-lekcje
Cykl Matematyka wokół nas

Klasa 4

Lekcja: Ułamki zwykłe. Porównywanie ułamków

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Ułamki zwykłe. Porównywanie ułamków

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Ułamki jako dzielenie

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Porównywanie ułamków

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Domino - ułamki

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Ułamki

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Ułamki

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Rozszerzanie i skracanie ułamków

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Ułamki właściwe i niewłaściwe

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Rozszerzanie i skracanie ułamków

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 21

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Utrwalenie wiadomości o ułamkach zwykłych

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Karta pracy. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 22

Pobierz z ucze.pl

Praca klasowa nr 4

Pobierz z ucze.pl

LekcjaMnożenie ułamka przez liczbę naturalną

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Ułamki

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki zwykłe

Pobierz z ucze.pl

LekcjaOpis prostopadłościanu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Opis prostopadłościanu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Opis prostopadłościanu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Prostopadłościany

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSiatka prostopadłościanu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Siatka prostopadłościanu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Siatka prostopadłościanu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Karta pracy. Zagadki logiczne z sześcianem

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Prostopadłościany

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 23

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPole powierzchni prostopadłościanu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Pole powierzchni prostopadłościanu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole powierzchni prostopadłościanu

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 24

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Prostopadłościany

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 25

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki dziesiętne

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Rozszerzanie i skracanie ułamków dziesiętnych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków dziesiętnych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rozszerzanie i skracanie ułamków dziesiętnych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki dziesiętne

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Porównywanie ułamków dziesiętnych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Porównywanie ułamków dziesiętnych

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 26

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki dziesiętne

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wyrażenia dwumianowane

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Wyrażenia dwumianowane

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Wyrażenia dwumianowane

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 27

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki dziesiętne

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Dodawanie ułamków dziesiętnych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Dodawanie ułamków dziesiętnych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki dziesiętne

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Odejmowanie ułamków dziesiętnych  

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 4, temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych 

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Odejmowanie ułamków dziesiętnych 

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 28

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Ułamki dziesiętne

Pobierz z ucze.pl

Klasa 5

Lekcja: Prostokąt

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Prostokąt

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Prostokąt

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 22

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Prostokąt

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Równoległobok

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Równoległobok

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Równoległobok

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 23

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Trapez

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Trapez

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Trapez 

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 24

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Klasyfikacja czworokątów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Klasyfikacja czworokątów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Klasyfikacja czworokątów

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Powtórzenie wiadomości  o wielokątach

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Gra „Dopasuj pierwszy”

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Matematyka pod stopami

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 25

Pobierz z ucze.pl

Kartkówka nr 25a

Pobierz z ucze.pl

LekcjaLiczby ujemne

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Liczby ujemne

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Liczby ujemne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 26

Pobierz z ucze.pl

Kartkówka nr 26a

Pobierz z ucze.pl

LekcjaDodawanie liczb całkowitych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Dodawanie liczb całkowitych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Dodawanie liczb całkowitych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Liczby ujemne

Pobierz z ucze.pl

LekcjaOdejmowanie liczb całkowitych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Odejmowanie liczb całkowitych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Odejmowanie liczb całkowitych

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji powtórzeniowej. Liczby całkowite

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Piramidy liczbowe

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 27

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPole prostokąta i kwadratu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Pole prostokąta i kwadratu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole prostokąta i kwadratu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Pola i obwody

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Pole prostokąta

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 28

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pole równoległoboku i rombu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Pole równoległoboku i rombu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole równoległoboku i rombu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Pola i obwody

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 29

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pole trójkąta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Pole trójkąta

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole trójkąta

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Jednostki

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 30

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pole trapezu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 5, temat: Pole trapezu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole trapezu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 4. Wszyscy mierzą jednakowo

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 31

Pobierz z ucze.pl

Klasa 6

Lekcja: Pole czworokąta i trójkąta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Pole czworokąta i trójkąta

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole czworokąta i trójkąta

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Jednostki

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Pola i obwody

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Pole trójkąta - domino

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 14

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pole dowolnego wielokąta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Pole dowolnego wielokąta 

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole dowolnego wielokąta

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Jednostki

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Pola i obwody figur płaskich

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Pole równoległoboku - krzyżówka

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Pole trapezu - domino

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 15

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pola wielokątów - podsumowanie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Pola wielokątów - podsumowanie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pola wielokątów - podsumowanie

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Praca klasowa nr 5

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Jednostki

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Pola i obwody figur płaskich

Pobierz z ucze.pl

LekcjaUłamki o mianowniku 100

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Ułamki o mianowniku 100

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Ułamki o mianowniku 100

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaZadania z procentami

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Zadania z procentami

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Zadania z procentami

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Gra Memory. Podwyżki i obniżki

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 16

Pobierz z ucze.pl

LekcjaDiagramy procentowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Diagramy procentowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Diagramy procentowe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 6

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Graniastosłupy proste

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Graniastosłupy proste

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Graniastosłupy proste

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Wielościany

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Pole powierzchni graniastosłupa

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Pole powierzchni graniastosłupa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Pole powierzchni graniastosłupa

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 17

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Objętość prostopadłościanu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Objętość prostopadłościanu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Objętość prostopadłościanu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Krzyżówka. Objętość prostopadłościanu

Pobierz z ucze.pl

Domino. Zamiana jednostek objętości

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Siatka sześcianu

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 18

Pobierz z ucze.pl

Kartkówka nr 19

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Ostrosłupy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Ostrosłupy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Ostrosłupy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: Bryły obrotowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 6, temat: Bryły obrotowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Bryły obrotowe

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Bryły obrotowe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 20

Pobierz z ucze.pl

Klasa 7

Lekcja: Równania z jedną niewiadomą. Rozwiązywanie równań

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Równania z jedną niewiadomą. Rozwiązywanie równań 

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Równania z jedną niewiadomą

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Rozwiązywanie równań

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 9

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Równania

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Równania I-go stopnia z jedną niewiadomą

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy. Równania

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Zadania tekstowe z zastosowaniem równań

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Zadania tekstowe z zastosowaniem równań

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Zadania tekstowe

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Karty pracy. Równania

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Równania

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 9

Pobierz z ucze.pl

Praca klasowa nr 7

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wielkości wprost proporcjonalne. Przekształcanie wzorów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Wielkości wprost proporcjonalne. Przekształcanie wzorów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Wielości wprost proporcjonalne

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Proporcja

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Podział proporcjonalny

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji. Przekształcanie wzorów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Równania

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Praca klasowa nr 7

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Karta pracy. Przekształcanie wzorów

Pobierz z ucze.pl

LekcjaOdczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą tabel i diagramów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą tabel i diagramów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą tabel i diagramów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Elementy statystyki opisowej

Pobierz z ucze.pl

LekcjaOdczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą wykresów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą wykresów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą wykresów

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Propozycja projektu. Badania statystyczne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Elementy statystyki opisowej

Pobierz z ucze.pl

LekcjaŚrednia arytmetyczna

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Średnia arytmetyczna

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Średnia arytmetyczna

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Elementy statystyki opisowej

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 9

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian nr 8

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 7. Figury w układzie współrzędnych

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 10

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Twierdzenie, założenie, teza, dowód

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Twierdzenie, założenie, teza, dowód

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Twierdzenie, założenie, teza, dowód

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Karta pracy. Twierdzenie, założenie, teza

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Twierdzenie Pitagorasa

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Twierdzenie Pitagorasa

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Twierdzenie Pitagorasa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Twierdzenie Pitagorasa

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Matematyka 7. Twierdzenie Pitagorasa

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Twierdzenie Pitagorasa

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Twierdzenie Pitagorasa

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Praktyczne zastosowania twierdzenia Pitagorasa

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 7, temat: Praktyczne zastosowania twierdzenia Pitagorasa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Praktyczne zastosowania twierdzenia Pitagorasa

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian nr 9

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Twierdzenie Pitagorasa

Pobierz z ucze.pl

Klasa 8

Lekcja: Powtórzenie - Liczby i działania

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Matematyka wokół nas, klasa 8, temat: Powtórzenie - Liczby i działania

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Liczby

Pobierz z ucze.pl