Matura z chemii - Serwis maturalny WSiP

Dlaczego nowa matura z chemii okazała się dla uczniów trudna?

20 października 2015

Arkusz egzaminacyjny zawierał 41 zadań. Dla zdających umiarkowanie trudne okazało się dwadzieścia zadań w arkuszu, co oznacza poziom wykonania zadania pomiędzy 50% a 69%. Osiemnaście zadań można uznać za trudne...

W maju 2015 r. absolwenci liceów ogólnokształcących po raz pierwszy zmierzyli się z nową formą egzaminu maturalnego z chemii w zakresie rozszerzonym. Egzamin maturalny z chemii sprawdzał, w jakim stopniu absolwenci spełnili wymagania z zakresu tego przedmiotu określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu (gimnazjum) i IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym.

Arkusz egzaminacyjny zawierał 41 zadań. Dla zdających umiarkowanie trudne okazało się dwadzieścia zadań w arkuszu, co oznacza poziom wykonania zadania pomiędzy 50% a 69%.

Osiemnaście zadań można uznać za trudne – zeszłoroczni maturzyści rozwiązali je na poziomie pomiędzy 20% a 49%.

Pobierz arkusz CKE z maja 2015

Po analizie procentowego poziomu wykonania poszczególnych zadań można zauważyć, że najwięcej trudności sprawiały następuje zagadnienia:

  • wieloetapowe lub nietypowe zadania obliczeniowe (12, 22, 31, 36),
  • zadania łączące ze sobą różne działy (2, 13, 27, 41),
  • projektowanie doświadczeń (11, 14.1 i 14.2 24, 33.2, 34).

Tym trzem obszarom należałoby poświęcać w szkole więcej uwagi. Aby uczniowie lepiej radzili sobie z zadaniami rachunkowymi o zwiększonym stopniu trudności, powinni być zachęcani do samodzielnego rozwiązywania złożonych zadań obliczeniowych, które wymagają wykorzystania i powiązania ze sobą kilku elementów.

Podczas lekcji bieżących i powtórzeniowych uczniowie muszą częściej rozwiązywać takie problemy, które wymagają powiązania wiedzy z kilku działów chemii. Nie możemy poprzestawać na rozwiązywaniu zadań typowych. W arkuszu egzaminacyjnym nowej matury 2015 pojawiły się wiązki zadań, w których udzielenie poprawnej odpowiedzi wymagało od zdających egzamin odniesienia się do treści lub wyniku rozwiązanego wcześniej zadania. Tego typu wyzwania powinny także jak najczęściej pojawiać się na lekcjach i podczas pisemnych prac kontrolnych. Uczniowie powinni regularnie mierzyć się z zdaniami, które wymagają samodzielnego myślenia oraz wyjścia poza typowy, wyćwiczony schemat postępowania. Z analizy egzaminu 2015 wynika, że maturzystom, którzy zdawali chemię na poziomie rozszerzonym zdecydowanie brakuje tych umiejętności.

W przygotowaniu do matury bardzo istotne jest także stwarzanie uczniom częstych okazji do samodzielnego planowania i przeprowadzania doświadczeń chemicznych oraz zapisywania obserwacji i formułowania wniosków.

Kolejną trudność sprawia zdającym krótki czas – 180 minut – przeznaczony na rozwiązanie arkusza. Arkusz matury 2015 zawierał aż 41 zadań, do których sformułowano 48 poleceń. Za poprawne rozwiązanie zadania uczeń może uzyskać jeden punkt, tylko w szczególnych przypadkach dwa. Zadania za jeden punkt często bywają złożone, wymagają wybrania i wskazania kilku poprawnych odpowiedzi. Uczeń rozwiązując zadanie za jeden punkt, musi dostrzec wszystkie zależności, które prowadzą do rozwiązania problemu. Ważne jest, żeby w szkole oswajać uczniów z takim sposobem oceniania. Punktacja stosowana przez nauczyciela podczas oceny prac pisemnych powinna być dostosowana do tej, która obowiązuje podczas egzaminu maturalnego.

Anna Władkowska
Nauczycielka dyplomowana, egzaminatorka.
Pracuje w II LO im. M. Kopernika w Lesznie.

Harmonogram wydarzeń