Matura z chemii - Serwis maturalny WSiP

Matura 2015: Kalendarium najważniejszych wydarzeń

29 listopada 2013

Skorzystaj z gotowego kalendarium, które obejmuje kluczowe wydarzenia maturalne od 2013 do 2015 roku, czyli do dnia rozpoczęcia nowych egzaminów maturalnych.

Matura 2015. Harmonogram najważniejszych wydarzeń

kalendarium_uczen-1 kalendarium_uczen-2

OBJAŚNIENIA:
1 Zdający, który w maju nie przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo któremu ten egzamin unieważniono, nie może podejść do niego w sierpniu. Absolwent, o którym mowa powyżej, może ponownie przystąpić do danego egzaminu lub egzaminów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu pięciu lat.

Harmonogram wydarzeń