Matura z języka polskiego - Serwis maturalny WSiP

Przykładowe zadania zgodne z nową formułą egzaminu. Poziom rozszerzony

03 grudnia 2013

Typy zaprezentowanych zadań maturalnych z języka polskiego są zgodne z zaproponowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną typami zadań według nowej formuły egzaminu maturalnego dla poziomu rozszerzonego.

Prezentowane przykłady zadań pokazują, w jaki sposób można sprawdzać umiejętność rozumienia różnych tekstów: literackich, nieliterackich i ikonograficznych. Reprezentują różne typy zadań zamkniętych. Każde z nich odnosi się do umiejętności zapisanych w podstawie programowej i sprawdzanych na egzaminie maturalnym. Zadania przygotowują do analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz rozumienia tekstu teoretycznego.

Należy pamiętać, że te umiejętności badane są na egzaminie maturalnym za pomocą zadania, które polega na tworzeniu wypowiedzi argumentacyjnej lub interpretacji porównawczej utworów literackich.

Harmonogram wydarzeń

Zostało
  • 1
  • 0
  • 0
dni do matury