NOWA MATURA

Nadchodzący egzamin maturalny odbędzie się według poniższych zasad. Sprawdź, jak się do niego przygotować.

Nowa matura - kluczowe fakty

 • Dla licealistów formuła obowiązująca od roku szkolnego 2022/23
 • Dla absolwentów techników nowa formuła od roku szkolnego 2023/24
 • Matura zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych

Przedmioty obowiązkowe

język polski (pisemny + ustny)

język obcy (pisemny + ustny)

matematyka (pisemny)

Przedmioty dodatkowe

Od 1 do 5 przedmiotów

(spośród 17 przedmiotów)

Warunki zdania

uzyskanie przynajmniej 30% z każdego przedmiotu obowiązkowego.

Do pierwszego egzaminu pozostało:

dni godzin minut sekund

NOWOŚĆ! Sprawdzone materiały! 3w1 Repetytoria i arkusze maturalne skrojone na miarę nowej matury! To kompendium niezbędnej wiedzy w najłatwiejszej do przyswojenia formie: dużo czytelnych wyróżnień, schematów, i infografik, które ułatwiają nawigację i czynią naukę bardziej efektywną. Struktura każdego arkusza jest zgodna z założeniami CKE z 2022 roku!

JĘZYK POLSKI

ZAKRES PODSTAWOWY ORAZ ZAKRES ROZSZERZONY

 • 3w1 - Repetytorium i Arkusze w jednej publikacji, dzięki czemu, wszystko co potrzebne do nauki przed egzaminem jest w jednym miejscu. Nigdy więcej nie trać czasu na wyszukiwanie informacji w wielu materiałach dodatkowych.
 • Strategie rozwiązywania zadań - niezwykle pomocne w przygotowaniach się do egzaminu.

  Sekcja ta dostarczy wskazówek i strategii radzenia sobie z poszczególnymi typami zadań na maturze pisemnej oraz dostarczy praktycznych porad i sugestii, jak przygotować wypowiedź monologową i uczestniczyć w rozmowie z komisją na egzaminie ustnym.

 • Dużo czytelnych wyróżnień, schematów, infografik, które ułatwiają nawigację i przyswojenie wiedzy.
 • Opracowane motywy z lektur - materiał najczęściej poszukiwany przed maturą!
 • Rady popularnej vlogerki #zeszyt do polskiego - nauczycielki języka polskiego i egzaminatorki. Rady niezwykle cenne podczas przygotowań do matury.
 • Struktura każdego arkusza jest zgodna z założeniami CKE z 2022 roku!

MATEMATYKA

ZAKRES PODSTAWOWY ORAZ ZAKRES ROZSZERZONY

 • 3w1 Repetytorium i Arkusze w jednej publikacji, dzięki czemu, wszystko co potrzebne do nauki przed egzaminem jest w jednym miejscu. Nigdy więcej nie trać czasu na wyszukiwanie informacji w materiałach dodatkowych.
 • Strategie rozwiązywania zadań - dzięki przykładom i dokładnemu wyjaśnieniu rozwiązania,  szybko zrozumiesz o co chodzi. Niezwykle pomocne w przygotowaniach się do egzaminu.
 • Dużo czytelnych wyróżnień, schematów, infografik, które ułatwiają nawigację i przyswojenie wiedzy.
 • Pewniaki maturalne - zadania egzaminacyjne, które na pewno będą na maturze - doskonałe przygotowanie do egzaminu.
 • Test diagnozujący na początku publikacji, sprawdzi Twoją wiedzę i pomoże zaplanować powtórzenie materiału.
 • 200 zadań rozwiązanych krok po kroku, co zapewnia możliwość przećwiczenia wszystkich typów zadań egzaminacyjnych.
 • 1200 zadań z rozwiązaniami i odpowiedziami, dzięki czemu zyskujesz pełną możliwość samooceny.
 • Struktura każdego arkusza jest zgodna z założeniami CKE z 2022 roku!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZEDMIOTACH

Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Absolwent może przystąpić dobrowolnie do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów.

Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

DODATKOWE

pisemne

język mniejszości narodowej
język łaciński i kultura antyczna
język regionalny
historia muzyki
historia sztuki
język mniejszości etnicznej

FAQ

Odpowiedź na pytania, które najczęściej pojawiają się w kontekście nowej matury.

 • Jakie są warunki zdania matury ?
  • Warunkiem zdania egzaminu maturalnego jest otrzymanie co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej, a także przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym z jednego przedmiotu dodatkowego (w 2024 bez progu zaliczeniowego). Jednocześnie żaden z wyżej wymienionych egzaminów nie może zostać unieważniony.
 • Do kiedy trzeba złożyć deklarację maturalną?
  • Deklarację wstępną należy złożyć do 30 września 2023 roku. Termin na złożenie deklaracji ostatecznej został ustalony na 7 lutego 2024 roku. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, wiążąca będzie deklaracja wstępna.
 • Czy wyniki z przedmiotów dodatkowych będą umieszczone na świadectwie?
  • Tak, wyniki z przedmiotów dodatkowych będą umieszczone na świadectwie maturalnym, chociaż w najbliższej sesji egzaminacyjnej nie będzie obowiązywał minimalny próg procentowy dla przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Oznacza to, że uzyskując z takiego przedmiotu wynik poniżej 30 proc., matura będzie zdana pod warunkiem przekroczenia tego progu w przypadku wszystkich przedmiotów obowiązkowych.