Multimedia w zasięgu ręki

 

Nowoczesne multibooki oraz przedmiotowe plansze interaktywne pomogą każdemu nauzcycielwi prowdzić ciekawe i angażujące lekcje. Zastosowanie materiałów elektronicznych, pozwala na połączyć tradycyjne nauczanie z nowymi formami prezentacji treści oraz nowoczesnymi metodami dydaktycznymi.
Dodatkowo w serwisie WSiP inne materiały wspierające proces nauczania, diagnozy oraz cały proces przygotowania do nowej matury.
przewijaj w dół

Multibooki dla nauczycieli

Multibooki to elektroniczne wersje podręczników przygotowane do nowej podstawy programowej, które pozwolą stworzyć innowacyjne lekcje. Dostępne dla nauczycieli korzystających z podręczników WSiP. Z multibookiem można pracować wykorzystując tablicę interaktywną lub rzutnik.

Plansze interaktywne

Nowoczesny materiał dydaktyczny stworzony dla nauczycieli, którzy chcą uczynić swoje lekcje nowoczesnymi i atrakcyjnymi dla uczniów. Z planszami możesz pracować, wykorzystując tablicę interaktywną lub rzutnik.
 • Język polski

  • Publikacja składa się z dwóch części: część 1. zawiera materiały dla klasy 1 i 2 liceum, część 2. – dla klasy 3 i 4.
  • Część 1. obejmuje 30 tematów przedstawionych na ponad 100 interaktywnych planszach.
  • Tematy dotyczą zagadnień literacko-kulturowych od antyku do pozytywizmu, a także kształcenia literackiego i tworzenia wypowiedzi.
  • Plansze zawierają liczne materiały pozwalające uatrakcyjnić lekcję: dodatkowe teksty, galerie zdjęć (pokazy slajdów), zdjęcia 360°, mapy, klipy wideo, nagrania.
  • Ćwiczenia interaktywne na końcu każdego tematu pomagają sprawdzić wiedzę uczniów i zmotywować ich do pracy.
  • Materiał łączy treści do poziomu podstawowego i rozszerzonego.

  Pobierz demo Kup teraz

 • Język niemiecki

  • Publikacja składa się z dwóch części: część 1. zawiera materiały dla klasy 1 i 2 liceum, część 2. – dla klasy 3 i 4.
  • Część 1. obejmuje 21 tematów przedstawionych na ponad 100 interaktywnych planszach.
  • W każdym temacie wprowadzenie i utrwalenie środków językowych, zadania na rozumienie wypowiedzi pisemnej i ustnej, tworzenie wypowiedzi pisemnej i ustnej, reagowanie, przetwarzanie oraz zadania projektowe.
  • Tematyka plansz obejmuje zagadnienia dotyczące życia codziennego, kuchni niemieckiej, domu i okolicy, sportu, kultury, podróży, zdrowia, mody młodzieżowej oraz kultury krajów niemieckojęzycznych.
  • Dodatkowe liczne materiały interaktywne, takie jak: galerie zdjęć (ponad 500), animacje, mapy, nagrane dialogi w języku niemieckim z zadaniami i opisami, a także nagrania fragmentów utworów kompozytorów niemieckich i austriackich, m.in.: R. Schumanna, W. A. Mozarta, L. van Beethovena.

  Pobierz demo Kup teraz

 • Historia

  • Publikacja składa się z dwóch części:  część 1. obejmuje materiały dla klasy 1 i 2, część 2. – dla klasy 3 i 4.
  • 20 tematów przedstawionych na ponad 100 interaktywnych planszach.
  • Interaktywne infografiki i galerie ilustracji (m.in. budowle, dzieła sztuki, modele 3D) pomogą uatrakcyjnić lekcje historii.
  • Interesujące filmy przedstawiające istotne elementy historii z czasów od starożytności do epoki napoleońskiej.
  • Zdjęcia 360° są nowatorską formą prezentacji zabytków i miejsc związanych z historią.
  • Ćwiczenia interaktywne na końcu każdego tematu pomagają sprawdzić wiedzę uczniów i zmotywować ich do pracy.
  • Materiał łączy treści z zakresu podstawowego i rozszerzonego.

  Pobierz demo Kup teraz

 • Fizyka

  • Publikacja składa się z dwóch części: część 1. zawiera materiały dla klasy 1 i 2 liceum, część 2. – dla klasy 3 i 4.
  • Część 1 to 15 tematów przedstawionych na ponad 100 interaktywnych planszach.
  • Tematy obejmują zagadnienia poświęcone dynamice, grawitacji i astronomii, falom i optyce, termodynamice, prądowi elektrycznemu, magnetyzmowi, a także fizyce atomowej i jądrowej.
  • Zawierają liczne elementy pozwalające uatrakcyjnić lekcje: filmy z doświadczeniami, galerie zdjęć ciekawie pokazujące zastosowanie fizyki w życiu codziennym, opisy doświadczeń, animacje.
  • Zadania interaktywne na końcu każdego tematu pomagają sprawdzić wiedzę uczniów i zmotywować ich do pracy.
  • Materiał łączy treści do poziomu podstawowego i rozszerzonego.

  Pobierz demo Kup teraz

 • Chemia

  • Publikacja składa się z dwóch części: część 1 obejmuje zakres chemii nieorganicznej, część 2 – chemii organicznej.
  • Część 1 to 15 tematów przedstawionych na ponad 100 interaktywnych planszach.
  • Każda część plansz przeznaczona jest na 2 lata nauki.
  • Tematy obejmują zagadnienia poświęcone m.in.: atomom i cząsteczkom, systematyce związków nieorganicznych, reakcjom w roztworach wodnych, kinetyce chemicznej i elektrochemii.
  • Zawierają liczne elementy pozwalające uatrakcyjnić lekcje: galerie zdjęć pokazujące obecność chemii w życiu codziennym, materiały dotyczące przemian chemicznych pokazujące złożoność tych procesów, interaktywne rysunki przedstawiające zależności chemiczne z komentarzem lektora, filmy z doświadczeniami z narracją.
  • Ćwiczenia interaktywne na końcu każdego tematu pomagają sprawdzić wiedzę uczniów i zmotywować ich do pracy.
  • Materiał łączy treści do poziomu podstawowego i rozszerzonego.

  Pobierz demo Kup teraz

  • #Informatyka w praktyce od WSiP

  #INFORMATYKA w praktyce

  Serwis ułatwia pracę na lekcjach i samodzielną naukę uczniów! Znajdują się w nim ćwiczenia i zadania z programowania umożliwiające sprawdzenie uczniów w zakresie znajomości języków Python i C++. Dodatkowo zawiera zadania z podręcznika oraz materiały uzupełniające: tabele arkusza kalkulacyjnego, pliki graficzne, szablony, teksty i treści z odniesieniem do zasobów zewnętrznych, a także skorelowane z lekcjami filmy instruktażowe.

Materiały dodatkowe

Serwisy internetowe WSiP