Pomysł na e-lekcje
Język polski.
Cykl Myśli i słowa

Klasa 7

Lekcja: Co się wydarzyło pewnego wigilijnego wieczoru?
„Opowieść wigilijna” Karola Dickensa

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Mieć czy być? Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 96. Karol Dickens „Opowieść wigilijna” 1

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Karol Dickens „Opowieść wigilijna”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 1 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 96. Karol Dickens „Opowieść wigilijna” 1

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Formy wypowiedzi. Opis przeżyć

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Opowieść wigilijna

Pobierz PDF

Kryteria oceny form wypowiedzi

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Na czym polegała wewnętrzna przemiana Ebenezera Scrooge’a?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Mieć czy być? Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 97. Karol Dickens „Opowieść wigilijna” 2

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Karol Dickens „Opowieść wigilijna”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 1 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 97. Karol Dickens „Opowieść wigilijna” 2

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Formy wypowiedzi. Charakterystyka

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Formy wypowiedzi. Recenzja książki

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Opowieść wigilijna”

Pobierz PDF

Kryteria oceny form wypowiedzi

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Słowotwórstwo. Wyraz podstawowy i pochodny

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Słowotwórstwo 1. Wyraz podstawowy i pochodny

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 78. Wyraz podstawowy i pochodny

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 1–3 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

 

Gramatyka i stylistyka. Wyrazy podstawowe i pochodne

Pobierz PDF

Karta pracy w scenariuszu lekcji 78. Wyraz podstawowy i pochodny

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Wyrazy pochodne tworzone od różnych części mowy

Lekcja: Słowotwórstwo. Budowa słowotwórcza wyrazu,
wyrazy niepodzielne słowotwórczo

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Słowotwórstwo 2. Budowa słowotwórcza wyrazu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 84. Budowa słowotwórcza wyrazu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 1–3 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Gramatyka i stylistyka. Wyrazy podstawowe i pochodne

Pobierz PDF

Karta pracy w scenariuszu lekcji 84. Budowa słowotwórcza wyrazu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Wyrazy pochodne tworzone od różnych części mowy

Lekcja: Słowotwórstwo. Rodzaje i funkcje formantów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Słowotwórstwo 3. Rodzaje i funkcje formantów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 92. Rodzaje i funkcje formantów

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 9. Słowotwórstwo

Pobierz z ucze.pl

Kartkówka. Wyrazy podstawowe i pochodne. Formanty. Klasa 7

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 4–5 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 92. Rodzaje i funkcje formantów

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Funkcje formantów słowotwórczych

Pobierz PDF

Gramatyka i stylistyka. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości ze słowotwórstwa

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Wyrazy pochodne tworzone od różnych części mowy

LekcjaJak nowy wyraz stworzyć, czyli co zestawić, a co złożyć. Wyrazy złożone

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Słowotwórstwo 4. Wyrazy złożone – złożenia, zestawienia, zrosty

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 95. Jak nowy wyraz stworzyć, czyli co zestawić, a co złożyć. Wyrazy złożone

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 8  dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 95. Jak nowy wyraz stworzyć, czyli co zestawić, a co złożyć. Wyrazy złożone

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Wyrazy złożone

Pobierz PDF

LekcjaBracia, siostry i kuzyni, czyli o rodzinie wyrazów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Słowotwórstwo 5. Rodzina wyrazów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 100. Bracia, siostry i kuzyni, czyli o rodzinie wyrazów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 6 i 7  dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 100. Bracia, siostry i kuzyni, czyli o rodzinie wyrazów

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Rodzina wyrazów

Pobierz PDF

Lekcja: W pogoni za marzeniami. Bolesław Leśmian  „Dziewczyna”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Magia świata. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 101. W pogoni za marzeniami. Bolesław Leśmian  „Dziewczyna”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 101. W pogoni za marzeniami. Bolesław Leśmian  „Dziewczyna”

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 4. „Dziewczyna” Bolesława Leśmiana

Pobierz z ucze.pl

LekcjaNiezwykły świat natury w wierszach Bolesława Leśmiana

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Magia świata. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 102. Niezwykły świat natury w wierszach Bolesława Leśmiana

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 102. Niezwykły świat natury w wierszach Bolesława Leśmiana

Pobierz z ucze.pl

LekcjaO wyrazach, które mają ograniczony zasięg

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Zróżnicowanie języka 2. Słownictwo o ograniczonym zasięgu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 107. O wyrazach, które mają ograniczony zasięg

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 19  dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 107. O wyrazach, które mają ograniczony zasięg

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Odmiany środowiskowe języka nadawcy

Pobierz PDF

LekcjaKazimierz Wierzyński o radości życia

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Sztuka optymizmu. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 108. Kazimierz Wierzyński o radości życia

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 4  dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 108. Kazimierz Wierzyński o radości życia

Pobierz z ucze.pl

LekcjaJęzykowe bogactwo wyrazów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Zróżnicowanie języka 3. Sposoby wzbogacania słownictwa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 110. Językowe bogactwo wyrazów

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Neologizmy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 5 i 6 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 110. Językowe bogactwo wyrazów

Pobierz z ucze.pl

LekcjaBrzmią tak samo, znaczą co innego – o homonimach

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Zróżnicowanie języka 4. Homonimy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 112. Brzmią tak samo, znaczą co innego – o homonimach

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Homonimy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 3 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 112. Brzmią tak samo, znaczą co innego – o homonimach

Pobierz z ucze.pl

LekcjaWypowiedzi na skróty. Skrótowce i skróty

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Zróżnicowanie języka 5. Skrótowce i skróty

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 114. Wypowiedzi na skróty. Skrótowce i skróty

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka. Skróty i skrótowce

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 16 i 17 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 114. Wypowiedzi na skróty. Skrótowce i skróty

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Skróty

Pobierz PDF

Gramatyka i stylistyka. Skrótowce

Pobierz PDF

LekcjaW różnych stylach

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Zróżnicowanie języka 6. Style funkcjonalne

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 116. W różnych stylach

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Style funkcjonalne polszczyzny

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 18 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 116. W różnych stylach

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny

Pobierz PDF

LekcjaWyprawa starego Santiaga

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Zmagania z losem. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 124. Wyprawa starego Santiaga

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 124. Wyprawa starego Santiaga

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Stary człowiek i morze”

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test sprawdzający znajomość treści lektury. „Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya

Pobierz z ucze.pl

LekcjaZ czym i o co tak naprawdę walczył Santiago?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Zmagania z losem. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 125. Z czym i o co tak naprawdę walczył Santiago?

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 125. Z czym i o co tak naprawdę walczył Santiago?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Stary człowiek i morze”

Pobierz PDF

LekcjaElementy aktu komunikacji

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Komunikacja językowa 1. Elementy aktu komunikacji

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 121. Elementy aktu komunikacji

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 121. Elementy aktu komunikacji

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Elementy komunikacji językowej

Pobierz PDF

LekcjaO intencjach wypowiedzi

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Komunikacja językowa 2. Intencje wypowiedzi

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 123. O intencjach wypowiedzi

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 123. O intencjach wypowiedzi

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Intencja i cel wypowiedzi a grzeczność językowa

Pobierz PDF

LekcjaCzy wiem, co i w jaki sposób należy powiedzieć?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Komunikacja językowa 3. Grzeczność językowa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 129. Czy wiem, co i w jaki sposób należy powiedzieć?

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 1 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 129. Czy wiem, co i w jaki sposób należy powiedzieć?

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Intencja i cel wypowiedzi a grzeczność językowa

Pobierz PDF

Gramatyka i stylistyka. Językowe środki nawiązywania kontaktu

Pobierz PDF

LekcjaJak przytaczać cudzą wypowiedź?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Komunikacja językowa 4. Sposoby przytaczania cudzej wypowiedzi

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 133. Jak przytaczać cudzą wypowiedź?

Pobierz z ucze.pl

Senariusz lekcji 136.  Jestem świadomym uczestnikiem komunikacji językowej – powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka. Komunikacja językowa

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian. Mowa zależna i niezależna

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 6, 10 i 11 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 133. Jak przytaczać cudzą wypowiedź?

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy w scenariuszu  lekcji 136.  Jestem świadomym uczestnikiem komunikacji językowej – powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Cytaty i cytowanie

Pobierz PDF

Gramatyka i stylistyka. Mowa niezależna i zależna

Pobierz PDF

LekcjaMitologiczne inspiracje. Agata Christie „Dwanaście prac Herkulesa”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Siła rozumu. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 130. Mitologiczne inspiracje. Agata Christie „Dwanaście prac Herkulesa”

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Agata Christie „Dwanaście prac Herkulesa”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 130. Mitologiczne inspiracje. Agata Christie „Dwanaście prac Herkulesa”

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Dwanaście prac Herkulesa”

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test sprawdzający znajomość treści lektury. „Dwanaście prac Herkulesa” Agata Christie

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPotęga rozumu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Siła rozumu. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 131. Potęga rozumu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 131. Potęga rozumu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Dwanaście prac Herkulesa”

Pobierz PDF

LekcjaPrzestępcy i ofiary

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Siła rozumu. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 132. Przestępcy i ofiary

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 132. Przestępcy i ofiary

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Dwanaście prac Herkulesa”

Pobierz PDF

Klasa 8

Lekcja: Dlaczego kogut nie został artystą? Sławomir Mrożek „Artysta”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: W świecie ludzi i zwierząt. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 91. Dlaczego kogut nie został artystą? Sławomir Mrożek „Artysta”

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Artysta”

Pobierz PDF

Kryteria oceny form wypowiedzi

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 20 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 91. Dlaczego kogut nie został artystą? Sławomir Mrożek „Artysta”

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Formy wypowiedzi. Ogłoszenie

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Mały Książę zaprasza na swoją planetę

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: W poszukiwaniu wartości. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 96. Mały Książę zaprasza na swoją planetę

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 21 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 96. Mały Książę zaprasza na swoją planetę

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Mały Książę”

Pobierz PDF

Lekcja: Filozoficzne rozważania o życiu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: W poszukiwaniu wartości. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 99. Filozoficzne rozważania o życiu

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 21 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 99. Filozoficzne rozważania o życiu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Mały Książę”

Pobierz PDF

Lekcja: „Dobrze widzi się tylko sercem…”. O ważnej rozmowie z lisem.

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: W poszukiwaniu wartości. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 100. „Dobrze widzi się tylko sercem…”. O ważnej rozmowie z lisem.

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 8. „Mały Książę”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 21 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 100. „Dobrze widzi się tylko sercem…”. O ważnej rozmowie z lisem.

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Mały Książę”

Pobierz PDF

LekcjaNa regionalną nutę

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Zróżnicowanie języka 9. Terytorialne odmiany języka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 104. Na regionalną nutę

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 3. Na regionalną nutę

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 13 i 14 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 104. Na regionalną nutę

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Dialekt, dialektyzmy i dialektyzacja języka

Pobierz PDF

LekcjaCo wiemy o Oskarze, bohaterze utworu E. Schmitta?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Koleje losu. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 106. Co wiemy o Oskarze, bohaterze utworu E. Schmitta?

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Eric-Emmanuel Schmitt „Oskar i pani Róża”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 106. Co wiemy o Oskarze, bohaterze utworu E. Schmitta?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Oskar i pani Róża”

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test sprawdzający znajomość treści lektury. „Oskar i pani Róża” Érica-Emmanuela Schmitta

Pobierz z ucze.pl

LekcjaO czym pisał w swoich listach do Pana Boga mały Oskar?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Koleje losu. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 107. O czym pisał w swoich listach do Pana Boga mały Oskar?

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 107. O czym pisał w swoich listach do Pana Boga mały Oskar?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Oskar i pani Róża”

Pobierz PDF

LekcjaJak radzić sobie z tym, co nieuchronne?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Koleje losu. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 108. Jak radzić sobie z tym, co nieuchronne?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Oskar i pani Róża”

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 108. Jak radzić sobie z tym, co nieuchronne?

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 9. „Oskar i pani Róża” Erica-Emmanuela Schmitta

Pobierz z ucze.pl

LekcjaJak przebiegała nauka w Akademii Weltona?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Literackie przesłanie. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 116. Jak przebiegała nauka w Akademii Weltona?

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Nancy H. Kleinbaum „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 116. Jak przebiegała nauka w Akademii Weltona?

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test sprawdzający znajomość treści lektury. „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” Nancy H. Kleinbaum

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”

Pobierz PDF

LekcjaCharyzmatyczny profesor

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Literackie przesłanie. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 117. Charyzmatyczny profesor

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 117. Charyzmatyczny profesor

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”

Pobierz PDF

LekcjaCzego chłopcy nauczyli się od swojego profesora?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Literackie przesłanie. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 118. Czego chłopcy nauczyli się od swojego profesora?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 2 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 118. Czego chłopcy nauczyli się od swojego profesora?

Pobierz z ucze.pl

LekcjaJęzykowe bogactwo wyrazów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Komunikacja i kultura języka 1. Poprawne używanie słownictwa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 123. Językowe bogactwo wyrazów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 3 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 123. Językowe bogactwo wyrazów

Pobierz z ucze.pl

LekcjaCzy naprawdę „wszędzie jest tak samo”? Czytamy opowiadanie Marka Hłaski

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Odcienie samotności. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 125. Czy naprawdę „wszędzie jest tak samo”? Czytamy opowiadanie Marka Hłaski

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 125. Czy naprawdę „wszędzie jest tak samo”? Czytamy opowiadanie Marka Hłaski

Pobierz z ucze.pl

LekcjaDlaczego należy przestrzegać norm językowych?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Komunikacja i kultura języka 2. Norma językowa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 128. Dlaczego należy przestrzegać norm językowych?

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 2  dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 128. Dlaczego należy przestrzegać norm językowych?

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Norma językowa

Pobierz PDF

LekcjaO czym można przeczytać w dzienniku pisarza? Szczepan Twardoch o sobie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Na swój temat. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 130. O czym można przeczytać w dzienniku pisarza? Szczepan Twardoch o sobie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 130. O czym można przeczytać w dzienniku pisarza? Szczepan Twardoch o sobie

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Ćwiczenia redakcyjne. Część 2. Pamiętnik, dziennik

Pobierz PDF

LekcjaUwaga! Błąd językowy!

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Komunikacja i kultura języka 3. Błąd językowy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 133. Uwaga! Błąd językowy!

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 3 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 133. Uwaga! Błąd językowy!

Pobierz z ucze.pl

LekcjaKiedy życie można nazwać wartościowym? Omawiamy wiersz Zbigniewa Herberta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Ścieżki życia. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 135. Kiedy życie można nazwać wartościowym? Omawiamy wiersz Zbigniewa Herberta

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 135. Kiedy życie można nazwać wartościowym? Omawiamy wiersz Zbigniewa Herberta

Pobierz z ucze.pl

LekcjaCzego nie dowiemy się o człowieku z urzędowego życiorysu? Wisława Szymborska „Pisanie życiorysu”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Ścieżki życia. Literackie konteksty

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 136. Czego nie dowiemy się o człowieku z urzędowego życiorysu? Wisława Szymborska „Pisanie życiorysu”

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 10. Poetycki życiorys

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 136. Czego nie dowiemy się o człowieku z urzędowego życiorysu? Wisława Szymborska „Pisanie życiorysu”

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Formy wypowiedzi. Życiorys

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Życiorys

Pobierz PDF

LekcjaNie pozwól sobą manipulować!

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Komunikacja i kultura języka 4. Manipulacja językowa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 138. Nie pozwól sobą manipulować

Pobierz z ucze.pl

Senariusz lekcji 140. Sprawnie i poprawnie, czyli o komunikacji i kulturze języka

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 5 i 6 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 138. Nie pozwól sobą manipulować!

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 140. Sprawnie i poprawnie, czyli o komunikacji i kulturze języka

Pobierz z ucze.pl

LekcjaĆwiczymy sztukę interpretacji

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Warto umieć. Sztuka interpretacji

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 141. Dlaczego interpretacja jest ważna w życiu?

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji 142. Ćwiczymy sztukę interpretacji

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 3 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 141. Dlaczego interpretacja jest ważna w życiu?

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 142. Ćwiczymy sztukę interpretacji

Pobierz z ucze.pl

LekcjaO sztuce przemawiania

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Warto umieć. Sztuka przemawiania

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 143. O sztuce przemawiania

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Ćwiczenia redakcyjne. Przemówienie

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test na zakończenie nauki w ósmej klasie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 6 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 143. O sztuce przemawiania

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Formy wypowiedzi. Przemówienie

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Przemówienie

Pobierz PDF

Gramatyka i stylistyka. Retoryczne środki językowe

Pobierz PDF