Pomysł na e-lekcje
Język polski.
Cykl Myśli i słowa

Klasa 7

Lekcja: Co się wydarzyło pewnego wigilijnego wieczoru?
„Opowieść wigilijna” Karola Dickensa

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Mieć czy być? Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 96. Karol Dickens „Opowieść wigilijna” 1

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Karol Dickens „Opowieść wigilijna”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 1 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 96. Karol Dickens „Opowieść wigilijna” 1

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Formy wypowiedzi. Opis przeżyć

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Opowieść wigilijna

Pobierz PDF

Kryteria oceny form wypowiedzi

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Na czym polegała wewnętrzna przemiana Ebenezera Scrooge’a?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Mieć czy być? Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 97. Karol Dickens „Opowieść wigilijna” 2

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Karol Dickens „Opowieść wigilijna”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 1 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 97. Karol Dickens „Opowieść wigilijna” 2

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Formy wypowiedzi. Charakterystyka

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Formy wypowiedzi. Recenzja książki

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Opowieść wigilijna”

Pobierz PDF

Kryteria oceny form wypowiedzi

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Słowotwórstwo. Wyraz podstawowy i pochodny

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Słowotwórstwo 1. Wyraz podstawowy i pochodny

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 78. Wyraz podstawowy i pochodny

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 1–3 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

 

Gramatyka i stylistyka. Wyrazy podstawowe i pochodne

Pobierz PDF

Karta pracy w scenariuszu lekcji 78. Wyraz podstawowy i pochodny

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Wyrazy pochodne tworzone od różnych części mowy

Lekcja: Słowotwórstwo. Budowa słowotwórcza wyrazu,
wyrazy niepodzielne słowotwórczo

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Słowotwórstwo 2. Budowa słowotwórcza wyrazu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 84. Budowa słowotwórcza wyrazu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 1–3 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Gramatyka i stylistyka. Wyrazy podstawowe i pochodne

Pobierz PDF

Karta pracy w scenariuszu lekcji 84. Budowa słowotwórcza wyrazu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Wyrazy pochodne tworzone od różnych części mowy

Lekcja: Słowotwórstwo. Rodzaje i funkcje formantów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Słowotwórstwo 3. Rodzaje i funkcje formantów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 92. Rodzaje i funkcje formantów

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 9. Słowotwórstwo

Pobierz z ucze.pl

Kartkówka. Wyrazy podstawowe i pochodne. Formanty. Klasa 7

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 4–5 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 92. Rodzaje i funkcje formantów

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Funkcje formantów słowotwórczych

Pobierz PDF

Gramatyka i stylistyka. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości ze słowotwórstwa

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Wyrazy pochodne tworzone od różnych części mowy

LekcjaJak nowy wyraz stworzyć, czyli co zestawić, a co złożyć. Wyrazy złożone

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Słowotwórstwo 4. Wyrazy złożone – złożenia, zestawienia, zrosty

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 95. Jak nowy wyraz stworzyć, czyli co zestawić, a co złożyć. Wyrazy złożone

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 8  dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 95. Jak nowy wyraz stworzyć, czyli co zestawić, a co złożyć. Wyrazy złożone

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Wyrazy złożone

Pobierz PDF

LekcjaBracia, siostry i kuzyni, czyli o rodzinie wyrazów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Słowotwórstwo 5. Rodzina wyrazów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 100. Bracia, siostry i kuzyni, czyli o rodzinie wyrazów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 6 i 7  dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 100. Bracia, siostry i kuzyni, czyli o rodzinie wyrazów

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Rodzina wyrazów

Pobierz PDF

Lekcja: W pogoni za marzeniami. Bolesław Leśmian  „Dziewczyna”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Magia świata. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 101. W pogoni za marzeniami. Bolesław Leśmian  „Dziewczyna”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 101. W pogoni za marzeniami. Bolesław Leśmian  „Dziewczyna”

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 4. „Dziewczyna” Bolesława Leśmiana

Pobierz z ucze.pl

LekcjaNiezwykły świat natury w wierszach Bolesława Leśmiana

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Magia świata. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 102. Niezwykły świat natury w wierszach Bolesława Leśmiana

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 102. Niezwykły świat natury w wierszach Bolesława Leśmiana

Pobierz z ucze.pl

LekcjaO wyrazach, które mają ograniczony zasięg

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Zróżnicowanie języka 2. Słownictwo o ograniczonym zasięgu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 107. O wyrazach, które mają ograniczony zasięg

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 19  dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 107. O wyrazach, które mają ograniczony zasięg

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Odmiany środowiskowe języka nadawcy

Pobierz PDF

LekcjaKazimierz Wierzyński o radości życia

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Sztuka optymizmu. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 108. Kazimierz Wierzyński o radości życia

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 4  dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 108. Kazimierz Wierzyński o radości życia

Pobierz z ucze.pl

LekcjaJęzykowe bogactwo wyrazów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Zróżnicowanie języka 3. Sposoby wzbogacania słownictwa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 110. Językowe bogactwo wyrazów

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Neologizmy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 5 i 6 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 110. Językowe bogactwo wyrazów

Pobierz z ucze.pl

LekcjaBrzmią tak samo, znaczą co innego – o homonimach

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Zróżnicowanie języka 4. Homonimy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 112. Brzmią tak samo, znaczą co innego – o homonimach

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Homonimy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 3 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 112. Brzmią tak samo, znaczą co innego – o homonimach

Pobierz z ucze.pl

LekcjaWypowiedzi na skróty. Skrótowce i skróty

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Zróżnicowanie języka 5. Skrótowce i skróty

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 114. Wypowiedzi na skróty. Skrótowce i skróty

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka. Skróty i skrótowce

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 16 i 17 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 114. Wypowiedzi na skróty. Skrótowce i skróty

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Skróty

Pobierz PDF

Gramatyka i stylistyka. Skrótowce

Pobierz PDF

LekcjaW różnych stylach

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Zróżnicowanie języka 6. Style funkcjonalne

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 116. W różnych stylach

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Style funkcjonalne polszczyzny

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 18 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 116. W różnych stylach

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny

Pobierz PDF

LekcjaWyprawa starego Santiaga

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Zmagania z losem. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 124. Wyprawa starego Santiaga

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 124. Wyprawa starego Santiaga

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Stary człowiek i morze”

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test sprawdzający znajomość treści lektury. „Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya

Pobierz z ucze.pl

LekcjaZ czym i o co tak naprawdę walczył Santiago?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Zmagania z losem. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 125. Z czym i o co tak naprawdę walczył Santiago?

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 125. Z czym i o co tak naprawdę walczył Santiago?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Stary człowiek i morze”

Pobierz PDF

LekcjaElementy aktu komunikacji

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Komunikacja językowa 1. Elementy aktu komunikacji

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 121. Elementy aktu komunikacji

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 121. Elementy aktu komunikacji

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Elementy komunikacji językowej

Pobierz PDF

LekcjaO intencjach wypowiedzi

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Komunikacja językowa 2. Intencje wypowiedzi

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 123. O intencjach wypowiedzi

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 123. O intencjach wypowiedzi

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Intencja i cel wypowiedzi a grzeczność językowa

Pobierz PDF

LekcjaCzy wiem, co i w jaki sposób należy powiedzieć?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Komunikacja językowa 3. Grzeczność językowa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 129. Czy wiem, co i w jaki sposób należy powiedzieć?

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 1 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 129. Czy wiem, co i w jaki sposób należy powiedzieć?

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Intencja i cel wypowiedzi a grzeczność językowa

Pobierz PDF

Gramatyka i stylistyka. Językowe środki nawiązywania kontaktu

Pobierz PDF

LekcjaJak przytaczać cudzą wypowiedź?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Komunikacja językowa 4. Sposoby przytaczania cudzej wypowiedzi

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 133. Jak przytaczać cudzą wypowiedź?

Pobierz z ucze.pl

Senariusz lekcji 136.  Jestem świadomym uczestnikiem komunikacji językowej – powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka. Komunikacja językowa

Pobierz z ucze.pl

Sprawdzian. Mowa zależna i niezależna

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 6, 10 i 11 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 133. Jak przytaczać cudzą wypowiedź?

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy w scenariuszu  lekcji 136.  Jestem świadomym uczestnikiem komunikacji językowej – powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Cytaty i cytowanie

Pobierz PDF

Gramatyka i stylistyka. Mowa niezależna i zależna

Pobierz PDF

LekcjaMitologiczne inspiracje. Agata Christie „Dwanaście prac Herkulesa”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Siła rozumu. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 130. Mitologiczne inspiracje. Agata Christie „Dwanaście prac Herkulesa”

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Agata Christie „Dwanaście prac Herkulesa”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 130. Mitologiczne inspiracje. Agata Christie „Dwanaście prac Herkulesa”

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Dwanaście prac Herkulesa”

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test sprawdzający znajomość treści lektury. „Dwanaście prac Herkulesa” Agata Christie

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPotęga rozumu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Siła rozumu. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 131. Potęga rozumu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 131. Potęga rozumu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Dwanaście prac Herkulesa”

Pobierz PDF

LekcjaPrzestępcy i ofiary

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 7, temat: Siła rozumu. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 132. Przestępcy i ofiary

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 132. Przestępcy i ofiary

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Dwanaście prac Herkulesa”

Pobierz PDF

Klasa 8

Lekcja: Dlaczego kogut nie został artystą? Sławomir Mrożek „Artysta”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: W świecie ludzi i zwierząt. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 91. Dlaczego kogut nie został artystą? Sławomir Mrożek „Artysta”

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Artysta”

Pobierz PDF

Kryteria oceny form wypowiedzi

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 20 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 91. Dlaczego kogut nie został artystą? Sławomir Mrożek „Artysta”

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Formy wypowiedzi. Ogłoszenie

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Mały Książę zaprasza na swoją planetę

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: W poszukiwaniu wartości. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 96. Mały Książę zaprasza na swoją planetę

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 21 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 96. Mały Książę zaprasza na swoją planetę

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Mały Książę”

Pobierz PDF

Lekcja: Filozoficzne rozważania o życiu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: W poszukiwaniu wartości. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 99. Filozoficzne rozważania o życiu

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 21 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 99. Filozoficzne rozważania o życiu

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Mały Książę”

Pobierz PDF

Lekcja: „Dobrze widzi się tylko sercem…”. O ważnej rozmowie z lisem.

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: W poszukiwaniu wartości. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 100. „Dobrze widzi się tylko sercem…”. O ważnej rozmowie z lisem.

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 8. „Mały Książę”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 21 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 100. „Dobrze widzi się tylko sercem…”. O ważnej rozmowie z lisem.

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Mały Książę”

Pobierz PDF

LekcjaNa regionalną nutę

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Zróżnicowanie języka 9. Terytorialne odmiany języka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 104. Na regionalną nutę

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 3. Na regionalną nutę

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 13 i 14 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 104. Na regionalną nutę

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Dialekt, dialektyzmy i dialektyzacja języka

Pobierz PDF

LekcjaCo wiemy o Oskarze, bohaterze utworu E. Schmitta?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Koleje losu. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 106. Co wiemy o Oskarze, bohaterze utworu E. Schmitta?

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Eric-Emmanuel Schmitt „Oskar i pani Róża”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 106. Co wiemy o Oskarze, bohaterze utworu E. Schmitta?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Oskar i pani Róża”

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test sprawdzający znajomość treści lektury. „Oskar i pani Róża” Érica-Emmanuela Schmitta

Pobierz z ucze.pl

LekcjaO czym pisał w swoich listach do Pana Boga mały Oskar?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Koleje losu. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 107. O czym pisał w swoich listach do Pana Boga mały Oskar?

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 107. O czym pisał w swoich listach do Pana Boga mały Oskar?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Oskar i pani Róża”

Pobierz PDF

LekcjaJak radzić sobie z tym, co nieuchronne?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Koleje losu. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 108. Jak radzić sobie z tym, co nieuchronne?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Oskar i pani Róża”

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 108. Jak radzić sobie z tym, co nieuchronne?

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 9. „Oskar i pani Róża” Erica-Emmanuela Schmitta

Pobierz z ucze.pl

LekcjaJak przebiegała nauka w Akademii Weltona?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Literackie przesłanie. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 116. Jak przebiegała nauka w Akademii Weltona?

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury. Nancy H. Kleinbaum „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 116. Jak przebiegała nauka w Akademii Weltona?

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test sprawdzający znajomość treści lektury. „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” Nancy H. Kleinbaum

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”

Pobierz PDF

LekcjaCharyzmatyczny profesor

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Literackie przesłanie. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 117. Charyzmatyczny profesor

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 117. Charyzmatyczny profesor

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”

Pobierz PDF

LekcjaCzego chłopcy nauczyli się od swojego profesora?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Literackie przesłanie. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 118. Czego chłopcy nauczyli się od swojego profesora?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Zeszyt lekturowy. „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 2 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 118. Czego chłopcy nauczyli się od swojego profesora?

Pobierz z ucze.pl

LekcjaJęzykowe bogactwo wyrazów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Komunikacja i kultura języka 1. Poprawne używanie słownictwa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 123. Językowe bogactwo wyrazów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 3 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 123. Językowe bogactwo wyrazów

Pobierz z ucze.pl

LekcjaCzy naprawdę „wszędzie jest tak samo”? Czytamy opowiadanie Marka Hłaski

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Odcienie samotności. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 125. Czy naprawdę „wszędzie jest tak samo”? Czytamy opowiadanie Marka Hłaski

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 125. Czy naprawdę „wszędzie jest tak samo”? Czytamy opowiadanie Marka Hłaski

Pobierz z ucze.pl

LekcjaDlaczego należy przestrzegać norm językowych?

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Komunikacja i kultura języka 2. Norma językowa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 128. Dlaczego należy przestrzegać norm językowych?

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 2  dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 128. Dlaczego należy przestrzegać norm językowych?

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Norma językowa

Pobierz PDF

LekcjaO czym można przeczytać w dzienniku pisarza? Szczepan Twardoch o sobie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Na swój temat. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 130. O czym można przeczytać w dzienniku pisarza? Szczepan Twardoch o sobie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 130. O czym można przeczytać w dzienniku pisarza? Szczepan Twardoch o sobie

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Ćwiczenia redakcyjne. Część 2. Pamiętnik, dziennik

Pobierz PDF

LekcjaUwaga! Błąd językowy!

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Komunikacja i kultura języka 3. Błąd językowy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 133. Uwaga! Błąd językowy!

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 3 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 133. Uwaga! Błąd językowy!

Pobierz z ucze.pl

LekcjaKiedy życie można nazwać wartościowym? Omawiamy wiersz Zbigniewa Herberta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Ścieżki życia. Głos klasyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 135. Kiedy życie można nazwać wartościowym? Omawiamy wiersz Zbigniewa Herberta

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 135. Kiedy życie można nazwać wartościowym? Omawiamy wiersz Zbigniewa Herberta

Pobierz z ucze.pl

LekcjaCzego nie dowiemy się o człowieku z urzędowego życiorysu? Wisława Szymborska „Pisanie życiorysu”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Ścieżki życia. Literackie konteksty

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 136. Czego nie dowiemy się o człowieku z urzędowego życiorysu? Wisława Szymborska „Pisanie życiorysu”

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka nr 10. Poetycki życiorys

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy w scenariuszu lekcji 136. Czego nie dowiemy się o człowieku z urzędowego życiorysu? Wisława Szymborska „Pisanie życiorysu”

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Formy wypowiedzi. Życiorys

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Życiorys

Pobierz PDF

LekcjaNie pozwól sobą manipulować!

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Komunikacja i kultura języka 4. Manipulacja językowa

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 138. Nie pozwól sobą manipulować

Pobierz z ucze.pl

Senariusz lekcji 140. Sprawnie i poprawnie, czyli o komunikacji i kulturze języka

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 5 i 6 dostępne pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 138. Nie pozwól sobą manipulować!

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 140. Sprawnie i poprawnie, czyli o komunikacji i kulturze języka

Pobierz z ucze.pl

LekcjaĆwiczymy sztukę interpretacji

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Warto umieć. Sztuka interpretacji

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 141. Dlaczego interpretacja jest ważna w życiu?

Pobierz z ucze.pl

Scenariusz lekcji 142. Ćwiczymy sztukę interpretacji

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestawy 3 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 141. Dlaczego interpretacja jest ważna w życiu?

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 142. Ćwiczymy sztukę interpretacji

Pobierz z ucze.pl

LekcjaO sztuce przemawiania

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Myśli i słowa klasa 8, temat: Warto umieć. Sztuka przemawiania

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji 143. O sztuce przemawiania

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Ćwiczenia redakcyjne. Przemówienie

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test na zakończenie nauki w ósmej klasie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw 6 dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy w scenariuszu lekcji 143. O sztuce przemawiania

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Formy wypowiedzi. Przemówienie

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Przemówienie

Pobierz PDF

Gramatyka i stylistyka. Retoryczne środki językowe

Pobierz PDF

Nie daj się pandemii i nudzie
Zapisz się na newsletter z komiksem historycznym. Przed nami 6 fascynujących opowieści o wyzwoleniu Polski spod zaborów. Więcej o Komiksie »
Dodatkowo zgarnij rabat 10%* na wszystkie produkty WSiP na sklep.wsip.pl.

Zostań z nami!

* Ważny do 30.11.2020 r. Rabaty się nie sumują.
Jestem zainteresowana/y:
Otrzymywaniem darmowych, próbnych wersji materiałów
Rabatem na produkty
Korzystam z serwisu jako:
Uczeń (od 16. roku życia)
Rodzic
Nauczyciel
Zgadzam się na otrzymywanie informacji w formie:
Wiadomości e-mail
Powiadomień SMS
Telefonicznej
+48
Akceptuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Mniej >>
Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
• dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Administratorem danych osobowych dla platform: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz platformy WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Poniżej informacja dla: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).
• udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
• Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
• prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
• żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych

W zakresie platform WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl. lub Diagnoza z plusem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
• dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
- kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na platformach WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, że administratorem lub współadministratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., wszystkie powyższe informacje odnosić się będą również odpowiednio do tego podmiotu.

Aktualizacja 29 listopada 2019 roku