Kak paз Klasa 1

Pobierz materiały według działów

Lekcja 28:Повторительный урок – ćwiczenia powtórzeniowe i utrwalające opanowanie materiału zawartego w rozdziale Город.
Lekcja 29:Test sprawdzający opanowanie materiału z rozdziału Город.
Materiały dla nauczycieli
Lekcja 27:E­‍mail z wakacji – praca z tekstem. Liczebniki porządkowe.
Materiały dla nauczycieli
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 26:Podróż pociągiem. Kupowanie biletu – leksyka.
Materiały dla nauczycieli
Lekcja 25:Opisywanie i wskazywanie drogi. Przysłówki miejsca.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 23:Kolory. Twardotematowe i miękkotematowe końcówki przymiotnika w mianowniku.
Materiały dla nauczycieli
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 24:Zalety i wady środków transportu. Odmiana przymiotników.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Lekcja 22:Pory roku i nazwy miesięcy. Opisywanie zjawisk pogodowych.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Lekcja 21:Test sprawdzający opanowanie materiału z rozdziału Учёба.
Materiały dla nauczycieli
Lekcja 20:Повторительный урок – ćwiczenia powtórzeniowe i utrwalające opanowanie materiału zawartego w rozdziale Учёба.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Lekcja 19:Plan dnia. Przysłówki częstotliwości. Określenia pory dnia.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 18:Dyscypliny sportu. Zainteresowania sportowe młodzieży. Czasowniki zwrotne.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Lekcja 17:Opis dnia. Określanie czasu i pory dnia.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 16:Przedmioty szkolne. Czas przeszły oraz przyszły złożony.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Lekcja 15:Czasownik быть w czasie teraźniejszym. Zaimki dzierżawcze.
Materiały dla nauczycieli
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 14:Nazwy rzeczy osobistych i przyborów szkolnych. Konstrukcja У меня есть … .
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Lekcja 24:Zalety i wady środków transportu. Odmiana przymiotników.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Lekcja 27:E­‍mail z wakacji – praca z tekstem. Liczebniki porządkowe.
Materiały dla nauczycieli
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 25:Opisywanie i wskazywanie drogi. Przysłówki miejsca.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 29:Test sprawdzający opanowanie materiału z rozdziału Город.
Materiały dla nauczycieli
Lekcja 18:Dyscypliny sportu. Zainteresowania sportowe młodzieży. Czasowniki zwrotne.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Lekcja 20:Повторительный урок – ćwiczenia powtórzeniowe i utrwalające opanowanie materiału zawartego w rozdziale Учёба.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Lekcja 26:Podróż pociągiem. Kupowanie biletu – leksyka.
Materiały dla nauczycieli
Lekcja 28:Повторительный урок – ćwiczenia powtórzeniowe i utrwalające opanowanie materiału zawartego w rozdziale Город.
Lekcja 21:Test sprawdzający opanowanie materiału z rozdziału Учёба.
Materiały dla nauczycieli
Lekcja 23:Kolory. Twardotematowe i miękkotematowe końcówki przymiotnika w mianowniku.
Materiały dla nauczycieli
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 14:Nazwy rzeczy osobistych i przyborów szkolnych. Konstrukcja У меня есть … .
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Lekcja 15:Czasownik быть w czasie teraźniejszym. Zaimki dzierżawcze.
Materiały dla nauczycieli
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 16:Przedmioty szkolne. Czas przeszły oraz przyszły złożony.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Lekcja 19:Plan dnia. Przysłówki częstotliwości. Określenia pory dnia.
Materiały dla nauczycieli
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 22:Pory roku i nazwy miesięcy. Opisywanie zjawisk pogodowych.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Lekcja 17:Opis dnia. Określanie czasu i pory dnia.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 8:Czynności życia codziennego i formy spędzania czasu wolnego. Odmiana czasowników I i II koniugacji – wprowadzenie.
Materiały dla nauczycieli
Lekcja 10:Liczebniki główne 1–100. Konstrukcja Сколько тебе лет?
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Lekcja 11:Dane osobowe – ankieta personalna. Rzeczowniki w połączeniu z liczebnikami 2, 3, 4 oraz liczebnikami zakończonymi na 2, 3, 4.
Materiały dla wszystkich
Więcej na temat – Pobierz zasoby
Materiały dla nauczycieli
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 13:Test sprawdzający opanowanie materiału z rozdziału Это я.
Materiały dla nauczycieli
Lekcja 9:Odmiana czasowników I i II koniugacji – ćwiczenia. Imię odojcowskie.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 7:Przedstawianie się i pytanie o imię. Rodzaj i liczba rzeczowników.
Materiały dla nauczycieli
Więcej na temat – Pobierz zasoby
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 12:Повторительный урок – ćwiczenia powtórzeniowe i utrwalające opanowanie materiału zawartego w rozdziale Это я.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Lekcja 6:Wprowadzenie liter alfabetu rosyjskiego: й, ж, ф, ш, щ, ц, ъ, ь. Konstrukcja Меня (тебя, его, её, …) зовут.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Lekcja 5:Что это? – wskazywanie osób i przedmiotów. Przeczenie: нет, не.
Materiały dla nauczycieli
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 2:Кто там? – wprowadzenie pierwszych liter alfabetu rosyjskiego. Wymowa samogłoski o i e.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia
Lekcja 3:Intonacja i budowa zdań oznajmującego i pytającego. Akcent w języku rosyjskim.
Materiały dla nauczycieli
Sprawdzanie umiejętności
Lekcja 4:Wprowadzenie liter alfabetu rosyjskiego: ю, ё, ы, б, г, д, з, л, п, ч. Wymowa spółgłoski л.
Materiały dla nauczycieli
Utrwalanie wiedzy – ćwiczenia

Nie znaleziono materiałów

Spróbuj wpisać inną frazę lub usunąć zawartość pola wyszukiwania.

Materiał dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

lub Załóż konto

Rejestracja w serwisie jako: