NOWOŚCI zawodowe 2022/2023

BRANŻA EKONOMICZNA, SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA

BRANŻA EKONOMICZNA, SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

Wykonywanie przekazu reklamowego. Kwalifikacja PGF.07. Część 2

Wykonywanie przekazu reklamowego. Kwalifikacja PGF.07. Część 2

Zbiór zadań. Obsługa
magazynów. Część 1

Zbiór zadań. Obsługa
magazynów. Część 1

Zbiór zadań. Organizacja transportu. Część 1

Zbiór zadań.
Organizacja transportu.
Część 1

Zbiór zadań. Obsługa magazynów. Część 2

Zbiór zadań. Obsługa
magazynów. Część 2

Zbiór zadań. Organizacja transportu. Część 2

Zbiór zadań.
Organizacja transportu.
Część 2

BRANŻA INFORMATYCZNA, ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA, ELEKTROENERGETYCZNA

Urządzenia techniki komputerowej. Kwalifikacja INF.02. Część 1

Urządzenia techniki komputerowej.
Kwalifikacja INF.02. Część 1

Zbiór zadań praktycznych. Urządzenia techniki komputerowej. Kwalifikacja INF.02. Część 1

Zbiór zadań praktycznych.
Urządzenia techniki komputerowej.
Kwalifikacja INF.02. Część 1

Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych. Kwalifikacja ELM.03. Część 1

Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych. Kwalifikacja ELM.03. Część 1

Systemy operacyjne. Kwalifikacja INF.02. Część 2

Systemy operacyjne.
Kwalifikacja INF.02. Część 2

Zbiór zadań praktycznych. Systemy operacyjne. Kwalifikacja INF.02. Część 2

Zbiór zadań praktycznych.
Systemy operacyjne.
Kwalifikacja INF.02. Część 2

Podzespoły układów sterowania urządzeń i systemów. Kwalifikacja ELM.03. Część 2

Podzespoły układów sterowania urządzeń i systemów. Kwalifikacja ELM.03. Część 2

Sieci komputerowe.
Kwalifikacja INF.02. Część 3

Sieci komputerowe.
Kwalifikacja INF.02. Część 3

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi. Kwalifikacja INF.02. Część 4

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi. Kwalifikacja INF.02. Część 4

Napęd urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacja ELM.03. Część 3

Napęd urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacja ELM.03. Część 3

BRANŻA GASTRONOMICZNA, HOTELARSKO-TURYSTYCZNA

Procesy technologiczne w gastronomii. Część 1

Procesy technologiczne
w gastronomii. Część 1

Zbiór zadań.
Realizacja usług w recepcji

Zbiór zadań.
Realizacja usług
w recepcji

Procesy technologiczne w gastronomii. Część 2

Procesy technologiczne
w gastronomii. Część 2

Przygotowanie imprez
i usług turystycznych. Kwalifikacja HGT.07. Część 2

Przygotowanie imprez
i usług turystycznych.
Kwalifikacja HGT.07. Część 2

BRANŻA BUDOWLANA, MOTORYZACYJNA I MECHANICZNA, FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA, ROLNICZA

Zbiór zadań z budownictwa

Zbiór zadań
z budownictwa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Kwalifikacja MOT.06. Część 2

Organizacja i prowadzenie procesu
obsługi pojazdów samochodowych.
Kwalifikacja MOT.06. Część 2