Informacje dla akcjonariuszy

29.01.2021 r.

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Spółka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00 (czasu polskiego). Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

 

FIFTH REQUEST TO SUBMIT SHARE CERTIFICATES

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, entered in the business register of the National Court Register under number KRS 0000595068 (hereinafter the "Company"), pursuant to Art. 16 of the Act Amending the Act – Commercial Companies Code and certain other acts of 30 August 2019 (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended) requests that the Company's shareholders holding non-dematerialised shares of the Company submit their share certificates in order for them to be dematerialised.

The share certificates should be submitted from 9 AM to 4 PM (Polish time) on business days at the Company's registered office at al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Poland. The share certificates for the shares in the Company will be submitted against a written acknowledgment of receipt given to the Company's shareholder.

This is the fifth out of five requests as required under applicable provisions of law.

 

 • Komunikat z 28.01.2021 r.
  • CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
   Spółka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

   Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00 (czasu polskiego). Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

   Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

    

   FOURTH REQUEST TO SUBMIT SHARE CERTIFICATES

   Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, entered in the business register of the National Court Register under number KRS 0000595068 (hereinafter the "Company"), pursuant to Art. 16 of the Act Amending the Act – Commercial Companies Code and certain other acts of 30 August 2019 (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended) requests that the Company's shareholders holding non-dematerialised shares of the Company submit their share certificates in order for them to be dematerialised.

   The share certificates should be submitted from 9 AM to 4 PM (Polish time) on business days at the Company's registered office at al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Poland. The share certificates for the shares in the Company will be submitted against a written acknowledgment of receipt given to the Company's shareholder.

   This is the fourth out of five requests as required under applicable provisions of law.

 • Komunikat z 14.01.2021 r.
  • TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
   Spółka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

   Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00 (czasu polskiego). Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

   Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

    

   THIRD REQUEST TO SUBMIT SHARE CERTIFICATES

   Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, entered in the business register of the National Court Register under number KRS 0000595068 (hereinafter the "Company"), pursuant to Art. 16 of the Act Amending the Act – Commercial Companies Code and certain other acts of 30 August 2019 (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended) requests that the Company's shareholders holding non-dematerialised shares of the Company submit their share certificates in order for them to be dematerialised.

   The share certificates should be submitted from 9 AM to 4 PM (Polish time) on business days at the Company's registered office at al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Poland. The share certificates for the shares in the Company will be submitted against a written acknowledgment of receipt given to the Company's shareholder.

   This is the third out of five requests as required under applicable provisions of law.

    

 • Komunikat z 31.12.2020 r.
  • DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
   Spółka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00 (czasu polskiego). Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki. Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa. 
    
    

   SECOND REQUEST TO SUBMIT SHARE CERTIFICATES

   Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, entered in the business register of the National Court Register under number KRS 0000595068 (hereinafter the "Company"), pursuant to Art. 16 of the Act Amending the Act – Commercial Companies Code and certain other acts of 30 August 2019 (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended) requests that the Company's shareholders holding non-dematerialised shares of the Company submit their share certificates in order for them to be dematerialised.

   The share certificates should be submitted from 9 AM to 4 PM (Polish time) on business days at the Company's registered office at al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Poland. The share certificates for the shares in the Company will be submitted against a written acknowledgment of receipt given to the Company's shareholder.

   This is the second out of five requests as required under applicable provisions of law.

 • Komunikat z 30.09.2020 r.
  • PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
   Spółka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00 (czasu polskiego). Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa. 
    

   FIRST REQUEST TO SUBMIT SHARE CERTIFICATES

   Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, entered in the business register of the National Court Register under number KRS 0000595068 (hereinafter the "Company"), pursuant to Art. 16 of the Act Amending the Act – Commercial Companies Code and certain other acts of 30 August 2019 (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended) requests that the Company's shareholders holding non-dematerialised shares of the Company submit their share certificates in order for them to be dematerialised.
   The share certificates should be submitted from 9 AM to 4 PM (Polish time) on business days at the Company's registered office at al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Poland. The share certificates for the shares in the Company will be submitted against a written acknowledgment of receipt given to the Company's shareholder.

   This is the first out of five requests as required under applicable provisions of law.

Relacje inwestorskie