POLITYKA JAKOŚCI

Systemu Zarządzania Jakością, wg PN-EN ISO 9001:2015-10

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Zakres:

Usługi szkoleniowe i doradcze o charakterze rozwojowym oraz usługi wydawnicze.

 

Strategią WSiP S.A. jest:

  • Oferowanie usług doradczych i szkoleniowych oraz  produktów wydawniczych w formie podręczników oraz dodatkowych materiałów edukacyjnych w formie papierowej i elektronicznej, oczekiwanych przez obecnych i przyszłych Klientów (tj. uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rad pedagogicznych, rodziców, kursantów sieci szkół językowych) spełniających ich potrzeby i oczekiwania, zgodnych z przepisami prawa i innymi istotnymi wymaganiami,
  • Ciągłe usprawnianie procesu obsługi Klientów poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań,
  • Budowanie trwałych relacji z Klientami,
  • Realizacja celów strategicznych poprzez dążenie do zbudowania sprawnej i skutecznej organizacji wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz Pracowników,
  • Stworzenie środowiska pracy opartego na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i lojalności oraz wzajemnej odpowiedzialności,
  • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zarówno na płaszczyźnie zarządzania, jak i we wszystkich  realizowanych procesach przy  jednoczesnej optymalizacji kosztów i zapewnieniu stabilnego, wysokiego poziomu oferowanych usług i produktów.

W imieniu własnym oraz WSiP S.A. zobowiązuję się i deklaruję zaangażowanie w prace nad realizacją obranej strategii WSiP S.A. oraz zapewnienie niezbędnego wsparcia dla realizacji Polityki Jakości.

Dołożę wszelkich starań, aby system zarządzania był zrozumiały, akceptowany i realizowany przez wszystkich pracujących i współpracujących z reprezentowaną przeze mnie Organizacją.

 

Jerzy Garlicki

Prezes Zarządu