Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych

JerzyGarlicki

Jerzy Garlicki, Prezes

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz MBA Uniwersytetu Warszawskiego i Univeristy of Illinois.
Wcześniej związany z branżą farmaceutyczną.

Pod kierownictwem Jerzego Garlickiego WSiP realizuje strategię rozwoju, która zakłada tworzenie innowacyjnej edukacji, uwzględniającej potrzeby indywidulane i społeczne, pozwalającej przygotować każdego do nowych wyzwań, które stawia przed człowiekiem rozwój cywilizacyjny.

Adam Jarmicki, Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze inwestycji kapitałowych, fuzji i przejęć oraz rozwoju spółek. Adam posiada bezpośrednie doświadczenie w obszarze nowoczesnej edukacji zawodowej oraz nauki języków.

Adam w ramach WSiP jest bezpośrednio odpowiedzialny za IT i Logistykę oraz pion Szkół Językowych, której długoterminowym celem jest transformacja w ośrodki edukacyjne świadczące nowoczesne usługi edukacyjne dostosowane do potrzeb rynku, korzystające z doświadczenia i zasobów całej grupy WSiP.

.