Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych

JerzyGarlicki

Jerzy Garlicki, Prezes

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz MBA Uniwersytetu Warszawskiego i Univeristy of Illinois.
Wcześniej związany z branżą farmaceutyczną.

Pod kierownictwem Jerzego Garlickiego WSiP realizuje strategię rozwoju, która zakłada tworzenie innowacyjnej edukacji, uwzględniającej potrzeby indywidulane i społeczne, pozwalającej przygotować każdego do nowych wyzwań, które stawia przed człowiekiem rozwój cywilizacyjny.