Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych

JerzyGarlicki

Jerzy Garlicki, Prezes

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz MBA Uniwersytetu Warszawskiego i Univeristy of Illinois.
Wcześniej związany z branżą farmaceutyczną.

Pod kierownictwem Jerzego Garlickiego WSiP realizuje strategię rozwoju, która zakłada tworzenie innowacyjnej edukacji, uwzględniającej potrzeby indywidulane i społeczne, pozwalającej przygotować każdego do nowych wyzwań, które stawia przed człowiekiem rozwój cywilizacyjny.

JerzyGarlicki

Michał Seider, Dyrektor Finansowy

We WSiP od 2010 roku.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz MBA Uniwersytetu Łódzkiego i University of Maryland.

Wcześniej kontroler finansowy w Coats Poland, supervisor w Ernst & Young Polska oraz dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach wielu branż, a w szczególności: Remco Polska, Sfinks, Sklepy Komfort, Organika.