Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych

JerzyGarlicki

Jerzy Garlicki, Prezes

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz MBA Uniwersytetu Warszawskiego i Univeristy of Illinois.
Wcześniej związany z branżą farmaceutyczną.

Pod kierownictwem Jerzego Garlickiego WSiP realizuje strategię rozwoju, która zakłada tworzenie innowacyjnej edukacji, uwzględniającej potrzeby indywidulane i społeczne, pozwalającej przygotować każdego do nowych wyzwań, które stawia przed człowiekiem rozwój cywilizacyjny.

Adam Jarmicki, Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze inwestycji kapitałowych, fuzji i przejęć oraz rozwoju spółek. Adam doskonale porusza się w obszarach nowoczesnej edukacji zawodowej i nauczania języków obcych. 

W strukturach WSiP jest bezpośrednio odpowiedzialny za Dział IT oraz pion Szkół Językowych. Adam realizuje strategię długoterminową, której wynikiem będzie transformacja szkół językowych w ośrodki świadczące nowoczesne usługi edukacyjne, dostosowane do potrzeb rynku.

.