Zamówienia dotacyjne dla szkoły podstawowej 2023/2024

Dotacja na rok szkolny 2023/24 - o czym warto pamiętać?

➜ Zamów podręczniki i materiały ćwiczeniowe do 1, 4 i 7 klasy.

➜ Zamów materiały ćwiczeniowe do wszystkich pozostałych klas: 2, 3, 5, 6 i 8.

➜ Zamów dodatkowe podręczniki dla uczniów klas 2, 3, 5, 6 i 8, jeżeli od września zwiększy się liczba uczniów.

➜ Zamów i rozlicz dotację celową na podręczniki z Funduszu pomocy dla uczniów z Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. (nasi konsultanci pomogą Ci złożyć takie zamówienie)

➜ Niewykorzystane środki z dotacji przeznacz na atrakcyjne materiały z oferty uzupełniającej WSiP.

Gwarancja zmieszczenia się w kwocie dotacji

Wybierając nasze podręczniki, szkoła ma pewność, że zmieści się w kwocie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i inne materiały edukacyjne.

Kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i w materiały ćwiczeniowe w 2023 r. zostały zwiększone w stosunku do 2022 i będą wynosić odpowiednio:

PODRĘCZNIKI

• 99 zł na ucznia w klasach 1-3*

• 185 zł na ucznia w klasie 4*

• 238 zł na ucznia w klasach 5 i 6*

• 330 zł na ucznia w klasach 7 i 8*

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

• do 55 zł na ucznia w klasach 1-3*

• do 27,5 zł na ucznia w klasach 4-8*

*Łączna kwota dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne, w tym koszty obsługi zadania.

Po złożeniu zamówienia dotacyjnego szkole pozostały niewykorzystane środki?

Postaw na ofertę uzupełniającą!

Zapytaj Konsultanta edukacyjnego WSiP

lub zadzwoń na Infolinię: 801 220 555.

KLASA 1

Szkoła na TAK!

Podręcznik

cz. 1-4

Ćwiczenia

cz. 1-4

Podręcznik matematyka cz. 1-2

Ćwiczenia matematyka cz. 1-2

Nowi Tropiciele

Podręcznik cz. 1-5

Karty ćwiczeń cz. 1-5

Karty matematyczne cz. 1-5

Po złożeniu zamówienia dotacyjnego szkole pozostały niewykorzystane środki?

Postaw na ofertę uzupełniającą!

Zapytaj Konsultanta edukacyjnego WSiP

lub zadzwoń na Infolinię: 801 220 555.

KLASA 4

Język polski

Matematyka

Podręcznik i zeszyt ćw.

Podręcznik, 2 części

Podręcznik i 2 zeszyty ćw.

Podręcznik i 2 zeszyty ćw.

Przyroda

Historia

Podręcznik i zeszyt ćw.

Podręcznik i zeszyt ćw.

Informatyka

Muzyka

Podręcznik

Podręcznik

Plastyka

Technika

Podręcznik

Podręcznik

Podręcznik

Język niemiecki

Język rosyjski

Podręcznik i zeszyt ćw.

Podręcznik

KLASA 7

Język polski

Matematyka

Podręcznik i zeszyt ćw.

Podręcznik i zeszyt ćw.

Podręcznik i zeszyt ćw.

Podręcznik i zeszyt ćw.

Fizyka

Biologia

Podręcznik i zeszyt ćw.

Podręcznik i zeszyt ćw.

Podręcznik i zeszyt ćw.

Podręcznik i zeszyt ćw.

Geografia

Chemia

Podręcznik i zeszyt ćw.

Podręcznik i zeszyt ćw.

Podręcznik i zeszyt ćw.

Podręcznik i zeszyt ćw.

Język niemiecki

Historia

Podręcznik i zeszyt ćw.

Podręcznik i zeszyt ćw.

Podręcznik i zeszyt ćw.

Język rosyjski

Informatyka

Podręcznik i zeszyt ćw.

Podręcznik

Muzyka

Plastyka

Podręcznik

Podręcznik

Złóż zamówienie we WSiP na rok szkolny 2023/2024!

Sprawdź, co zyskujesz!

Jak złożyć zamówienie dotacyjne dla szkoły podstawowej?

1. Poprzez kontakt z konsultantem edukacyjnym WSiP

2. Telefonicznie pod numerem: 801 220 555

3. Mailowo pod adresem: dotacja@wsip.com.pl.

4. Przy pomocy serwisu do zamówień szkolnych dla dyrektorów szkół oraz osób upoważnionych przez dyrektorów do reprezentowania szkoły zamow.wsip.pl

Na stronie zamow.wsip.pl znajdują się wszelkie informacje na temat procesu składania zamówień.

Najpopularniejsze pytania

 • Do kiedy jest możliwe składanie zamówień objętych dotacją?
  • Zamówienia realizowane w ramach dotacji mogą być składane najpóźniej do 15 listopada 2023 r.
 • Jakie są terminy dostawy zamówień realizowanych w ramach dotacji?
  • Zamówienie otrzymane przez WSiP do dnia 9 czerwca 2023 r. będzie realizowane w okresie od dnia 19 czerwca 2023 r., według kolejności wpływu Zamówienia do WSiP, z zastrzeżeniem.
  • Korzystanie z serwisu internetowego WSiP dla szkoły będzie możliwe od sierpnia 2023 roku.
  • Zamówienia otrzymane przez WSIP po 9 czerwca 2023 roku będą realizowane w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez WSIP lub w dacie uzgodnionej ze szkołą.
 • Gdzie w formularzu zamówieniowym mogę wskazać oczekiwaną datę dostawy?
  • Informację odnośnie oczekiwanej daty dostawy należy wskazać na Podsumowaniu w ostatnim kroku zamówienia składanego online lub na marginesie pierwszej strony papierowego formularza zamówieniowego.
 • Jakie są terminy płatności zamówień realizowanych w ramach dotacji?
  • Termin płatności za Zamówienie został określony w następujący sposób:
   • dla Zamówienia otrzymanego przez WSiP do dnia 31.10.2023 r., termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury
   • dla Zamówienia otrzymanego przez WSiP od 1.11.2023 r., termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.
 • Jakie są koszty dostawy zamówień realizowanych w ramach dotacji?
  • W przypadku Zamówienia obejmującego wyłącznie publikacje do języka obcego, których wydawcą nie jest WSiP, Zamawiający pokrywa koszty dostawy w wysokości 50 złotych brutto (Zamówienie o wartości do 1000 złotych brutto) albo 80 złotych brutto (Zamówienie o wartości pomiędzy 1000,01 a 3000 złotych brutto) albo 110 złotych brutto (Zamówienie o wartości powyżej 3000 złotych brutto)
  • W przypadku Zamówienia obejmującego publikacje WSiP lub publikacje WSiP i do języka obcego, których wydawcą nie jest WSiP, o wartości do 100 złotych brutto, Zamawiający ponosi koszty dostawy w wysokości 14,90 złotych;
  • W przypadku Zamówienia obejmującego publikacje WSiP lub publikacje WSiP i do języka obcego, których wydawcą nie jest WSiP, o wartości powyżej 100 złotych brutto, koszty dostawy pokrywa WSiP.
 • Czy ceny materiału ćwiczeniowego do edukacji wczesnoszkolnej mieszczą się w dotacji?
  • Jest możliwość zakupu materiału ćwiczeniowego do edukacji wczesnoszkolnej w ramach dotacji. Dodatkowo, także w ramach dotacji, można zamówić materiał ćwiczeniowy do języka angielskiego (wydawnictw partnerskich, z którymi współpracujemy).
 • Na jaką liczbę materiałów ćwiczeniowych, w przeliczeniu na jednego ucznia wystarczy dotacja?
  • Liczba dostępnych w ramach dotacji materiałów ćwiczeniowych jest zależna od kwoty przeznaczonej na zakup materiałów w danym wydawnictwie. Należy zadbać o to, aby nie przekroczyć kwoty dotacji oraz pamiętać, aby nie łączyć kwot dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne z dotacją przeznaczoną na materiały ćwiczeniowe.
 • Czyje dane należy podać jako dane osoby zamawiającej?
  • W celu poprawnego zrealizowania zamówienia należy podać dane osoby upoważnionej do reprezentacji szkoły, która rzeczywiście składa zamówienie. Najczęściej jest to dyrektor szkoły.
 • Czy w zamówieniu mogę podać dwa numery kontaktowe?
  • Podczas składania zamówienia należy podać tylko jeden numer kontaktowy. Preferowany jest numer telefonu komórkowego z uwagi na możliwość wykorzystania go do szybkiego kontaktu z zamawiającym (np. w przypadku wymaganych dodatkowych informacji na temat zamówienia).
 • W jakim celu należy wpisać adres e-mailowy w formularzy zamówienia?
  • Na podany adres e-mailowy są wysyłane potwierdzenie złożenia zamówienia oraz kod szkoły, umożliwiający szybki dostęp do serwisów WSiP m.in. WSiPnet.pl. W formularzu należy podać adres e-mailowy szkoły lub dyrektora placówki.
 • Czy muszę odsyłać potwierdzenie Zamówienia, które otrzymałem na adres e-mailowy?
  • Nie. Potwierdzenie zamówienia pełni funkcję informacyjną. Ma umożliwić sprawdzenie, czy przyjęte przez WSiP zamówienie zgadza się z Państwa wymaganiami i nie trzeba go poprawić.
 • Co dzieje się z podręcznikami i materiałami ćwiczeniowymi po pierwszym roku użytkowania?
  • Podręczniki kupione w ramach dotacji stają się własnością szkoły, powinny zostać zarejestrowane w bibliotece i wypożyczane uczniom. Materiały ćwiczeniowe dla uczniów kupuje szkoła, ale są one przekazywane lub udostępniane uczniom na jeden rok szkolny.