INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Język angielski zawodowy
dla technika informatyka
 i technika programisty

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06 Realizacja usług w recepcji

BUD.01 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BUD.08 (BD.29) Montaż konstrukcji budowlanych

BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

HGT.02 (TG.07) Przygotowanie i wydawanie dań

ELM.03 (EE.02) Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.02 (EE.03) Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELE.02 (EE.05) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

BUD.11 (BD.04) Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

MOT.02 (MG.12) Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych