HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Obejrzyj film promocyjny!

 
 

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

SPL.01 Obsługa magazynów

Obejrzyj film promocyjny!
 

BUD.01 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BUD.08 / BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich